Ви є тут

Громадське обговорення освітньої програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 091 Біологія

PhD discussion

Шановні стейкхолдери!

З огляду на закінчення першого циклу впровадження освітньої складової у діяльність ДУ «ІХБГ НАН України», запрошуємо всіх до обговорення сильних та слабких сторін освітньої діяльності.

12.05.2020

Просимо надавати пропозиції щодо внесення коректив у зміст освітньої програми з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія,

○ навчальний план,

○ терміни,

матеріали сторінки сайту,

○ тощо.

Ваші пропозиції будуть винесені на обговорення вченою радою Інституту та сприятимуть вдосконаленню освітньої роботи установи.

Зауваження та пропозиції приймаються до 01.09.2020

• у письмовому вигляді (к.206)

• або електронною поштою за адресою: nataliia.pastukhova@gmail.com

 

 

Категорія: