Ви є тут

Планово - виробничий відділ

Планово – виробничий відділ

Прізвище, ім’я,        по-батькові

Рік народ-ження

Посада

Вчена ступінь

Шифр та найменування спеціальності за якою зараз працює

Дата останнього обрання

Орлова               Тетяна        Миколаївна

1952

Завідувач  відділу

-