Ви є тут

Ковальчук

Ковальчук М.В. 1950 р. народження, освіта – вища, в 1973 році закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості. Загальний стаж роботи – 40,6 року.

З січня 2007 р. Микола Васильович працює на посаді заступника директора із загальних питань  Інституту харчової хімії  і технології НАН України (нині - Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»).

На цій посаді Ковальчук М.В.  проявив себе, як здібний організатор, який сумлінно виконує свої обовязки:

1. Здійснює керівництво адміністративно-господарськими підрозділами Інституту i персонально відповідає за їх діяльність перед директором Інституту.

2.          Керує матеpiaльно-технічним постачанням та його фінансуванням, контролює виконання встановленого внутрішнього трудового розпорядку, здійснює своєчасне подання заявок в УМТЗ НАН України i інші органи планування; здійснює контроль за своєчасним отриманням обладнання, приладів, інвентарю i матеріалів; укладає угоди з постачальниками обладнання, автотранспортними, комунальними та іншими підприємствами та організаціями.

3. Разом з науковими підрозділами складає планові завдання на проектування установок, забезпечуючи виготовлення їх проектно-технічної документації через  проектні організації.

4.          Підписує вимоги на видачу матеріальних цінностей зі складів і грошово-транспортні документи (накладні) на товарно-матеріальні цінності, які надійшли, маршрутні листи на експлуатований автотранспорт i інше. 

5. Контролює витрачання грошових видатків згідно із затвердженим директором річним кошторисом; готує разом з бухгалтерією та іншими підвідомчими службами економічний аналіз за підсумками роботи за квартал i за piк з фінансово-господарської діяльності Інституту.

          6.     Організує зберігання на складах Інституту матеріальних цінностей у вiдпoвiднocтi з нормативами, своєчасне списання обладнання, яке стало непридатним, інвентарю, матеріалів, реалізує неліквіди у встановленому порядку i не допускає утворення наднормативних запасів. Організує збір i здачу лому чорних, кольорових та залишків і відходів дорогоцінних металів. Відповідає за експлуатацію, ремонт та обслуговування копіювальної, розмножувальної техніки.

7.          Приймає в разі необхідності участь в розробці кошторису витрат за науково-дослідними темами, госпдоговорами та контролює звітну калькуляцію.

8.          Забезпечує охорону будинків, споруд, адміністративних, лабораторних, виробничих та складських приміщень, збереження обладнання, інвентарю, автотранспорту та інших матеріальних цінностей. Відповідає за поточний ремонт будинків та приміщень.

9.          Забезпечує виконання робіт по дезінфекції, демеркуризації i дезактивації виробничих приміщень, належний стан та використання за призначенням санітарно-побутових приміщень. Перевіряє виконання ycix заходів з протипожежної безпеки.

10.        Забезпечує постачання співробітників спецодягом, спецвзуттям, запобіжними засобами, спецхарчуванням. Забезпечує роботу медкомісій.

11.        Керує підбором та розстановкою кадрів підлеглих служб, здійснює службову підготовку та підвищення ділової кваліфікації техперсоналу.

12. Забезпечує нормальну експлуатацію всього енергетичного господарства, вентиляційних і теплових мереж, водопроводу, каналізації, засобів зв’язку, комп’ютерної та оргтехніки, господарського, лабораторного і науково-технічного обладнання і апаратури.

13. Забезпечує впровадження нової техніки, вдосконалених і передових методів праці.

14. Забезпечує проведення систематичних перевірок заземлення електроустаткування і ізоляції електропроводки, проведення періодичних оглядів і освідчень грузопідйомних механізмів, водонагрівних і парових котлів, сушильних агрегатів, резервуарів, які працюють під тиском; перевірку верстатного обладнання, газобалонного господарства.

15. Разом з керівниками наукових підрозділів та служб інституту забезпечує своєчасне введення обладнання та приладів у експлуатацію.

16. Своєчасно розглядає проекти та заявки, які поступають від підрозділів по покращенню організації праці.

17. Приймає участь в роботі кваліфікаційної комісії.

18.        Здійснює своєчасно з профспілковим комітетом комплекс оздоровчих заходів для розвитку фізичної культури та спорту серед колективу.

19.        Забезпечує безперебійну поточну роботу бухгалтерії.

20.        В повному об’ємі керує роботою наступних підрозділів: відділом головного інженера; матеріально-технічного постачання; експлуатаційно-технічного відділу; експериментальних (ремонтних) майстерень; відділу господарського обслуговування (охорона, прибиральниці, двірники, робітники);  складського господарства.