Ви є тут

Кучук Микола Вікторович

(докт. біол. наук, 1998 професор 2006, член-кор НАН України, 2009) – в.о. директора Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Його наукові  інтереси зосереджені в галузі  отримання трансгених та трансгеномних рослин з новими ознаками та накопичення рекомбінантних білків у рослинах, зокрема: 1) отримання трансгенних рослин у родини бобових, цукрового буряку, ріпаку, зокрема методом "подвійної  трансформації"; 2) отримання міжвидових соматичних гібридів методом асиметричної соматичної  гібридизації  3) трансформація пластому рослин.