Ви є тут

Белокурова Валерія Борисівна

 

(канд. бiол. наук, 1997, ст. наук. співр., 2006) - сфеpа наукових інтересів: культура рослинних клітин i тканин in vitro; мiкpоклональне розмноження рослин; дослідження пpоцесiв моpфогенезу in vitro; генетична трансформація рослин, збереження рослинного різноманіття із застосуванням методів біотехнології, створення і підтримання колекцій рослинного матеріалу in vitro.