Ви є тут

Nadija Pirko

Зображення користувача Nadija Pirko.

Main profile

Пірко Надія Миколаївна
канд. біол. наук, 2005, генетика (03.00.15), наук. співр.
Contact information: 
nmpirko@gmail.com, nmpirko@mail.ru

Full profile

Education: 

2005р. - захист кандидатської дисертації за темою “Популяційна-генетична мінливість ялиці білої (Abies alba Mill.) в Українських Карпатах”, спеціальність - Генетика (03.00.15);

2005 р. - молодший науковий співробітник Донецького ботанічного саду НАН України;

2003 - 2005 рр. - інженер  відділу промислової ботаніки Донецького ботанічного саду;

2000 – 2003 - аспірантура при Донецькому ботанічному саді НАН України.

1995 - 2000 р. - біологічний факультет Донецького державного університету, спеціальність - «фізіологія рослин».

Work experiences: 

2014 – дотепер – науковий співробітник віділу популяційної генетикиІнституту харчової біотехнології та геноміки НАН України;

2009 – 2014 р. – науковий співробітник лабораторії молекулярної генетики рослин Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України;

2006 р - науковий співробітник Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України;

2005 - 2006 рр. - молодший науковий співробітник відділу геноміки та молекулярної біотехнології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

 

 Участь у професійних товариствах:

  • Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова (УТГіС), член товариства;
  • Українське товариство фізіологів рослин; член товариства.

 

Нагороди та стипендії:

  • Стипендія Президента України для молодих учених 2008 – 2010 рр.
  • Грант НАН України «Аналіз підтримання генетичної структури природних популяцій ялини європейської (Piceaabies(L.) Karst.) у насіннєвому потомстві в Українських Карпатах» 2005 - 2006. 
  • Грант Президента України для молодих учених «Дослідження популяційно-генетичної різноманітності сосни кедрової європейської (PinuscembraL.) в Українських Карпатах – реліктового виду, що знаходиться під загрозою зникнення», GP/F11/0057, 2005-2006.
  • Премія Президента України для молодих учених - 2012 р.

 

Викладацька діяльність:

Викладач для студентів-бакалаврів та магістрів Навчально-Наукового Центру "Інститут Біології"Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.

Спецкурси: «Клітинні механізми апоптозу», «Молекулярна цитогенетика».

Секретар спеціалізації «біологія клітини та біоінженерія».

Current projects: 

Основними напрямками наукової діяльності є дослідження локалізації генів у хромосомах за допомогою методів FISH & GISH.

Selected publications: 

1.     Пірко Н.М., Новожилов Д.О., Дорошкевич Н.В., Краснопьорова О.Є., Галкіна В.С., Пірко Я.В. RAPD - аналіз природних ізолятів гриба Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Біологія». – 2014. - Випуск20, №1100. – С. 76 – 80.

2.    KarelovA.V., PirkoYa.V., KozubN.A., SozinovI.A., PirkoN. N., BlumeYa. B., LitvinenkoN.A., LyfenkoS.F., KoliuchiyV.T., SozinovA.A. (2011). Identification of allelic state resistance gene Lr34 to leafrustincultivars of soft winter wheat Ukrainian breedings. Cytology and Genetics. 45 (5):P. 03 – 10.

3.    Politov D.V., Pirko Ya.V., Pirko N.N., Mudrik E.A., Korshikov I.I. (2008) Analysis of mating system in two Pinus cembraL. populations of the Ukrainian Carpathians. Annals of forest research.51 (1): 11-18.

4.    Korshikov I. I. , Pirko N.N., Mudrik E.A. and Pirko Ya (2007) Maintenance of  Genetic Structure in Progenies of Marginal Mountainous and Steppe Populations of Three Species of Pinaceae Lindl. Family in Ukraine. Silvae Genetica. 56(1): 1 -10.

5.    Korshikov I.I., Pirko N.N., Pirko Ya.V. (2005) Genetic variation and differentiation of Abies alba Mill. Population from Ukrainian Carpathians. Russian Journal of Genetics. 41(3): 275-283.

6.    Коршиков И.И., Пирко Н.Н., Пирко Я.В. Генетическая изменчивость и дифференциация популяций Abies alba Mill. в Украинских Карпатах// Генетика. – 2005. ‑ Т. 41, № 3–С. 356-365.

7.    Коршиков І.І., Мудрік О.А., Пірко Я.В., Пірко Н.М. Спосіб генетичного маркування і відбору дерев з великою кількістю гетерозиготного насіння у природних популяціях сосни кедрової європейської // Пат. № 65366 UUA, МПК А01Н 1/00, А01G23/00. Деклараційний патент на корисну модель  - № 2011 03037; Заявл. 15.03.11; Опубл. 12.12.11. - Бюл. 23 - 8 с.

Area of Interests: 
Молекулярна генетика, геноміка, цитогенетика, генетично модифіковані організми (ГМО).