You are here

Second international scientific conference "Stress and adaptation of plants" 2023

dedicated to the 125th anniversary of the birth of Professor F.P. Matskov
June 7-8, 2023. Format: Distance (video conference in ZOOM) and correspondence (publishing theses).
• Banner,  • First Letter (ukr) ,   • First letter (eng) .

 

 

Banner Plant Stress Adaptation ukr

 

Організатори – Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України (ІР НААН); Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України
Співорганізатори – Всеукраїнська асоціація біологів рослин, Українське товариство фізіологів рослин, Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова
Напрями:
  • Клітинні аспекти стійкості рослин;
  • Адаптивні реакції рослин на дію абіотичних і біотичних стресових чинників;
  • Геном, транскриптом, протеом і метаболом за дії стресорів;
  • Гормони та сигнальні молекули в регуляції стресостійкості;
  • Індукування стійкості рослин екзогенними впливами;
  • Селекційно-генетичні та генно-інженерні підходи до підвищення стійкості рослин;
  • Методи оцінки стійкості рослин
 
Публікації матеріалів:
До проведення конференції планується видання електронної версії тез з розміщенням на сайтах ІР НААН України та Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України. Після завершення конференції авторам найбільш змістовних доповідей програмний комітет запропонує публікації глав у колективній монографії «Regulation of adaptive responses in plants», яку планується видати у видавництві Nova Science Publishers (New York) з наступною індексацією в базі Scopus, а також статей у фахових виданнях категорії Б «Селекція і насінництво» і «Генетичні ресурси рослин». Всі публікації, як і участь в конференції, безкоштовні.
 
Формат:
Дистанційний (відеоконференція в ZOOM) та заочний (публікація тез).
 
Робочі мови конференції:
українська, англійська (для доповідей, публікації тез і статей у спеціальних випусках періодичних видань), лише англійська для глав у монографії «Regulation of adaptive responses in plants».
 
Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали обсягом не більше двох сторінок (без рисунків і таблиць) мають бути набрані кеглем 11 з інтервалом 1.0 у форматі Microsoft Word (doc або docx) відповідно до шаблону, що додається. Для тез, що базуються на конкретних експериментальних даних, при викладенні бажано дотримуватися класичної схеми: фон, мета, методика (без деталізації), результати та їх інтерпретація. Список літератури (за потреби) може містити до 10 джерел, оформлених у скороченому форматі (без назв статей). Програмний комітет конференції залишає за собою право редагувати надіслані матеріали та відхиляти роботи, що не відповідають вимогам або тематиці конференції.
Назви файлів з матеріалами мають містити прізвище першого автора латиницею: Author_abstr.docx. Файли з реєстраційною формою учасника конференції слід називати за прізвищем учасника латиницею за зразком: Author_RF.docx.
Матеріали слід надсилати на електронну пошту: stress.plant.conf@gmail.com
Category: