You are here

Лабораторія біоінформатики та структурної біології

Лабораторія біоінформатики та структурної біології створена в 2004 році як складова частина Відділу геноміки і біотехнології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України і мала назву - Лабораторія структурної біології та біоінформатики.

У 2009 р. Лабораторія увійшла до складу Відділу геномікі та молекулярної біотехнології ДУ "IXБГ НАН України" як Лабораторія біоінформатики та структурної біології.

Від початку пріоритетними напрямками досліджень лабораторії було застосування методів структурної біології та біоінформатики для дослідження структури і динаміки цитоскелету. Зараз, пріоритетними напрямами досліджень є:

  • Вирішення обчислювальних задач дослідження цитоскелету: біоінформаційний пошук, ідентифікація та доказ функціонування відповідних білків та їх комплексів.
  • За допомогою методів молекулярної динаміки та структурної біології виконуються моделювання і дослідження потенційної функції структурних складових цитоскелету, а також білків, що приймають участь у процесах, пов'язаних із його функціонуванням.
  • Молекулярний дизайнin silico, створення баз даних і пошук низькомолекулярних речовин з підвищенною спорідненістю до цільових білків цитоскелету, рослинних і бактеріальних FtsZ-білків, протеїнкіназ і фосфатаз.
  • Біоінформаційний пошук сайтів посттрансляційних модифікацій білків цитоскелету и з'ясування їх роли.
  • Дослідження кіному і фосфатому рослин у зв'язку ізз'ясування ролі відповідних протеїнкіназ і фосфатаз у регуляції цитоскелету і клітинному циклі.
  • Застосуванняі розвиток методів обчислень у Грід, а також інших методів високопродуктивних обчислень для вирішення фундаментальних і прикладних задач дослідження цитоскелету.

Такимчином, у лабораторії успішно застосовується весь комплекс сучасних методів біоінформатики, структурної біології, хемоінформатикі і хемогеномікі. Лабораторія гармонійно інтегрована в структуру Iнституту і активно взаємодіє з відділами та лабораторіями, що виконують інструментальні дослідження. Співробітники лабораторіїприймають активну участь в українських та міжнародних наукових проектах. Лабораторія курує роботу обчислювального Грід-кластеру інституту і є базовою для міжнародної віртуальної організації VO CSLabGrid. (http://ifbg.org.ua/uk/cslabgrid).

There is currently no content classified with this term.