You are here

Yemets Alla

Yemets Alla's picture

Main profile

Ємець Алла Іванівна
член-кореспондент НАН України, професор,доктор біологічних наук
Contact information: 
e-mail: yemets.alla@gmail.com, тел/факс: (044)434-37-77

Full profile

Education: 

 

Ємець Алла Іванівна – член-кореспондент НАН України, професор, доктор біологічних наук, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України

У 1992 р. закінчила з відзнакою Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (кафедра клітинної біології та генетичної інженерії біологічного факультету). Після закінчення аспірантури (1995 р.) при цій кафедрі університету та захисту кандидатської дисертації (1996 р.) працювала в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, а з 2009 р. - в Інституті харчової біотехнології та геноміки НАН України. У 2010 р.захистила докторську дисертацію (спеціальность 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія); в 2013 р. отримала вчене звання професора зі спеціальності 03.00.20 - біотехнологія, в 2015 - звання члена-кореспондента НАН України зі спеціальності "рослинні біотехнології". Завідувач відділу клітинної біології та біотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України.

 

А.І. Ємець - відомий фахівець у галузі клітинної біології та біотехнології рослин. Займається вивченням клітинних та молекулярних механізмів, що лежать в основі регуляції розвитку рослин, впливу абіотичних факторів на клітину та з'ясуванням ролі окремих компонентів цитоскелету в даних процесах. Також до кола її наукових інтересів належать такі напрями, як біотехнологія, а саме розробка та використання методів генетичної інженерії для створення генетично модифікованих рослин; розвиток нових технологій генетичної трансформації рослин та напрямів нанобіотехнології для клітинної біології та біомедицини; використання біоінформатики та структурної біології для пошуку нових біологічно активних сполук, що можуть бути використані в сільському господарстві та медицині. Автор понад 400 наукових праць, автор і співавтор 10 монографій, виданих у США, Німеччині, Нідерландах, Індії та в Україні, зокрема розділів у монографіях: PlantMolecularBiologyandBiotechnology(K.K. TewariandG.S. Singhal, eds), 1997, NarosaPubl. House, NewDelhi, India, Cell Biology and Instrumentation: UVRadiation, Nitric Oxide and Cell Death in Plants (Eds Ya. Blume, D. Durzan and P. Smertenko), IOS Press: Amsterdam, 2006;  Barley: Production, Cultivation and Uses (Ed. Steven B.Elfson), Nova Sci.Publ.: New York, 2012, Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology, and Applications (Eds. Fesenko O., Yatsenko L.), Springer-Verlag, 2015,  та монографій“Новітні технології біоенергоконверсії“, К.: “Аграр Медіа Груп”, 2010; “Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива”, К.: “Аграр Медіа Груп”, 2010 та “Система використання біоресурсів уновітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив”,К.: “Аграр Медіа Груп”, 2014.

Загалом, її наукові праці опубліковані в таких пріоритетних періодичних виданнях, як “Journal of Experimental Botany” (імпакт-фактор журналу, ІФ, – 5,8), “BMC Genomics” (ІФ – 4,1), “Plant Science” (ІФ – 4,1), “BMC Plant Biology” (ІФ – 4,0), “Theoretical and Applied Genetіcs” (ІФ- 3,8), “Planta” (ІФ– 3,7),”Frontiers in Plant Science” (ІФ - 3,9) “Environmеntal and Experimental Botany” (ІФ- 3,5), “Physiologia Plantarum” (ІФ – 3,3), “Plant Cell Reports” (ІФ – 2,9), ”InternationalJ ournal of BioMedicine” (ІФ- 2,7), “Nanoscale Research Letters” (ІФ– 2,5) “Cell Bіology Іnternational” (ІФ- 1,6), “Acta Astronautіca” (ІФ- 0,8), “Open Journal of Horticulture”, Emirates Journal of Food and Agriculture(ІФ -0,8), ”ISRNBotany”, ”PlantSignaling& Behavior”,“Доклады АН Росcии”, “Цитология”, “Физиология растений”, “Генетика”, “Молекулярная и прикладная генетика”, “Цитология и генетика” та інші. Вона є співавтором 6 вітчизняних та зарубіжних патентів та 3 авторських свідоцтв на сорти рослин, створених за використання методів рослинної біотехнології. Індекс цитування А.І. Ємець згідно результатів Scopus  - 422, індекс Хірша - 12. 

 

 

Work experiences: 

 

 

А.І. Ємець активно сприяє розвитку міжнародних зв’язків української науки. Протягом ряду років (1999-2004 р.р.) була експертом Європейської програми INTAS, а у 2007-08 рр. як представник України була членом дорадчої ради НАТО з питань біології програми «Наука заради миру» (Дипломатичний відділ, штаб-квартира НАТО, Брюсель, Бельгія). Неодноразово брала участь в організації наукових з'їздів, конференцій і симпозіумів, зокрема, була головою організаційних комітетів двох міжнародних симпозіумів: The Plant Cytoskeleton: Functional Diversity and Biotechnological Implications(2002) та The Plant Cytoskeleton: Genomic and Bioinformatic Tools for Biotechnology and Agriculture (2006). Є членом правління Всеукраїнської асоціації біологів рослин, членом секції міжнародних зв’язків як представник України в Американському товаристві біологів рослин. Неодноразово стажувалась та працювала у провідних наукових центрах Європи, таких як: Університет м. Фрайбурга (Німеччина, 1997 р.), Центр Джона Іннеса (м. Норвіч, Великобританія, 1998, 2000-03 р.р.), Університет Фрідриха Шилера (м. Йєна, Німеччина, 2001 р.), Університет м. Антверпена (Бельгія, 2005-2006 р.р.) та Геномний Центр біотехнологічної компанії Syngenta (Jealott's Hill, Великобританія, 2004 р.).

 

Викладацька діяльсть:

З 1998 р. викладає  на кафедрі-спеціалізації біології клітини та біоінженерії біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема, читає студентам спеціальні курси "Клітинна та генетична інженерія", "Молекулярна та клітинна біологія розвитку", "Молекулярні механізми дії фітогормонів" та веде спецпрактикум "GFP-технології". Як голова (з 2014 р.) спеціалізованої вченої ради Д26.254.01 Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія, 03.00.20 - біотехнологія та 03.00.22 - молекулярна генетика бере участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації, продуктивно керуючи науковою роботою студентів і молодих спеціалістів. 

 

3 2014 р. - по теперішній час є Головою Державної екзаменаційної комісії на факультеті біотехнології Національного університету біоресурсів і природокористування Україниї. Згідно наказу Міністерства науки і освіти  з 2013 р. призначена членом жюрі республіканського етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту Малої академії наук з біологічних дисциплін.
Нагороди:

За наукові досягнення відзначена іменною докторською стипендією INTAS (Бельгія) для досвідчених вчених Східної Європи (2001-02 рр.) та іменною стипендією Федерації Європейських товариств фізіологів рослин (FESPP) для східноєвропейських вчених (1998 р.). А.І. Ємець -. лауреат премії НАН України для молодих вчених (2003 р.), лауреат Премії Президента України  для молодих учених (2005 р.), лауреат Державної премії  України  в галузі науки і техніки (2011 р.).

 

Current projects: 

 

 

Неодноразова керувала та брала активну участь у виконанні ряду міжнародних проектів ІНТАС, НАТО, конкурсних наукових проектів ДФФД України, МОН України, УНТЦ та програм НАН України.

Selected publications: 

 

Вибіркові статті:

 

- Lytvyn D.I., Raynaud C., Yemets A.I., et al., (2016) Involvement of inositol biosynthesis and nitric oxide in the mediation of UV-B induced oxidative stress. Frontiers in Plant Science.

  doi:10.3389/fpls.2016.00430

- Borovaya M., Naumenko A.P., Burlaka O.M., Blume Ya.B., Yemets A.I. (2016) Extracellular synthesis of luminescent CdS quantum dots using plant cell culture. Nanoscale Res. Lett.,V.11,

  N 100, p. 1-8

- Borovaya M.N., Pirko Y.V., Krupodorova T.A., Naumenko A.P., Blume Ya.B., Yemets A.I. (2015) Biosynthesis of cadmium sulfide quantum dots using Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 

  Biotech. Biotechn. Equipment., V. 29, N 6, p. 1156-1163.

- Tsygankova V.A., Stefanovska T.R., Andrusevich Ya.V.,  Ponomarenko S.P., YemetsA.I., Grigoryuk I.O., Blume Ya.B. (2015) RNAi-mediated effect of biostimulant Regoplant in protection of

  common horse chesnut of Aesculus L. genus against the damaging action of horse chesnut leaf miner Cameraria ohridella DESCHKA & DIMIC. Journal of Biology and Nature,V. 4, N 1, p. 19-38.

- Tanasienko I.V., Yemets A..I, Finiuk N.S., Stoika R., Blume Y.B. (2015) DMAEM-based cationic polymers as novel carriers for DNA delivery into cells. Cell Biol. Int. V. 39, N3, p. 243-245.

- Borovaya M.N., Naumenko A..P, Matvieieva N.A., Blume Y.B., Yemets A.I. (2014) Biosynthesis of luminescent CdS quantum dots using plant hairy root culture. Nanoscale ResLett., V. 9(686), p.1-7 .

- Yemets A.I., Tanasienko I.V., Krasylenko Yu.A., Blume Ya.B. (2014) Plant-based biopharming of recombinant human lactoferrin. Cell Biol. Int., V 38, N 3, p. 989-1002.

- Krasylenko Yu. A., Yemets A.I., Blume Ya. B. (2013) Plant microtubules reorganization under the indirect UV-B exposure and during UV-B-induced programmed cell death. Plant Signaling &

  Behavior, 2013, V. 8, N 5, p. 1-4. 

- Tsygankova V.А., Yemets A.I., Ponomarenko S.P., Matvieieva N.A., Chapkevich S.E., Kuchuk N.V. (2013) Increase in the synthesis of polyfructan in the cultures of chicory “hairy roots” with plant 

  natural growth regulators.International Journal of BioMedicine, V 3, N 2, p. 139-144.

- Blume Y.B., Krasylenko Y.A., Demchuk O.M., Yemets A.I. Tubulin tyrosine nitration regulates microtubule organization in plant cells. Frontiers in Plant Science, 2013, V. 4(530), p. 1-14.

- Krasylenko Yu. A., Yemets A.I., Blume Ya. B. (2012) Cytoskeleton-mediated signalling pathways in UV-B perception by plant cell.  Emirates Journal of Food and Agriculture. 2012, V. 24, N 6, p.

  557-564. doi: 10.9755/ejfa.v24i6.14674

- Radchuk V., Radchuk R., Pirko Ya., Vankova R., Gaudinova A., Korkhovoy V. , Yemets A., Weber H., Weschke W., Blume Ya. B. (2012) A somaclonal line SE7 of finger millet (Eleusine 

  coracana) exhibits modified cytokinin homeostasis and increased grain yield.Journal of Experimental Botany, 2012, V.63, N 15, P. 5497-5506,doi: 10.1093/jxb/ers200

- Krasylenko Yu.A., Yemets A.I., Sheremet Ya.A., Blume Ya.B. (2011) Nitric oxide as a critical factor for Arabidopsis microtubules perceptions of UV-B irradiation. Physiologia Plantarum,

  2012, V.145, N4, P.505-15. doi: 10.1111/j.1399-3054.2011.01530.x

- Yemets A.I., Krasylenko Yu.A., Lytvyn D.I., Sheremet Ya.A., Blume Ya.B. (2011) Nitric oxide signalling via cytoskeleton in plants. Plant Science, 2011, V. 181, N 5, P. 545-

   554, doi:10.1016/j.plantsci.2011.04.017

- Blume Ya., Yemets A., Sheremet Ya., Nyporko A., Sulimenko V., Sulimenko T., Draber P. (2010) Exposure of beta-tubulin regions defined by antibodies on a Arabidopsis thaliana microtubule

   protofilament model and in the cells. BMC Plant Biology, 2010, V. 10, p. 1-10. doi:10.1186/1471-2229-10-29

- Karpov P.A., Nadezhdina E.S., Yemets A.I., Matusov V.G., Nyporko A.Yu., Shashina N.Yu., Blume Ya.B. (2010) Bioinformatic search of plant microtubule- and cell cycle related serine-threonine

   protein kinases. BMC Genomics, 2010, V. 11 , p.1-14:S14. doi:10.1186/1471-2164-11-S1-S14

- Lytvyn D.I., Yemets A.I., Blume Ya.B. (2010) UV-B overexposure induces programmed cell death in a BY-2 tobacco cell line. Environmental and Experimental Botany, 2010, V. 68, N 1, p. 51-57.

  doi:10.1016/j.envexpbot.2009.11.004

- Yemets A.I., Bayer O.A.,Radchuk V.V., Blume Ya.B. (2009) Agrobacterium-mediated transformation of flax with a mutant tubulin gene responsible for resistance to dinitroaniline herbicides. Russian

   Journal of Genetics, 2009,  V. 45, N 10, p. 1215-1222.

- Blume Ya., Yemets A., Sulimenko V., Sulimenko T., Chan J., Lloyd C., Dráber P. (2008) Tyrosine phosphorylation of plant tubulin. Planta, 2008, V. 229, N1, p. 143-150.

- Yemets A.I., Blume Ya.B. (2008) Progress in plant polyploidization based on antimicrotubular drugs. Open Horticulture Journal, 2008, V. 1, p. 15-20.

- Yemets A., Sheremet Ya., Vissenberg K., Van Orden J., Verbelen J.-P., Blume Ya.B. (2008) Effects of tyrosine kinase and phosphatase inhibitors on microtubules in Arabidopsis root cells. Cell

   Biology International, 2008, V.32,N 6, p. 630-637.

-  Yemets A., Stelmakh O., Blume Ya.B. (2008) Effects of the herbicide isopropyl-N-phenyl carbamate on microtubules and MTOCs in lines of Nicotiana sylvestris resistant and sensitive to its action.

   Cell Biology International, 2008, V.32, N 6, p. 623-629.

- Yemets A., Radchuk V., Bayer O., Bayer G., Baird V., Blume Ya. (2008) The development of transformation vectors based upon modified plant α-tubulin gene as the selectable marker. Cell Biology

   International, 2008, V. 32,N 5, p. 566-570.

- Kordyum E.L., Shevchenko G.V., Yemets A.I., Nyporko A.Yu., Blume Ya.B. (2005) Application of GFP technique for cytoskeleton visualization onboard the International Space Station. Acta

   Astronautica, 2005, V.56, р. 613-621.

- Yemets A.I., Stelmakh O.A., Kravets E.A., Blume Ya.B. (2005) Early PCD events in male gametophyte development of isopropyl-N-phenyl carbamate resistant Nicotiana sylvestrismutant lines.

   BMC Plant Biology, 2005, V. 5, S38, p.1-5.

- Yemets A.I., Stelmakh O.A., Blume Ya.B.(2005) Nocodazole provokes an apoptosis in isopropyl-N-phenyl carbamate resistant and sensitive Nicotiana lines but in two different ways. BMC Plant

   Biology, 2005, V. 5, S37, p.1-5.

- Yemets A., Stelmakh O.A., Kundelchuk O.P., Blume Ya.B. (2003) Obtaining and analysis of isopropyl-N-phenyl carbamate resistant lines of Nicotiana species. Cell Biology International, 2003, V. 27,

   N 3, p. 307-310.

- BlumeYa.B., YemetsA.I., NyporkoA.Yu.,Baird W.V. (2003) Structural modelling of plant α-tubulin interaction with dinitroanilines and phosphoroamidates. Cell Biology International, 2003, V. 27, N 3,

   p. 171-174.

- Yemets A.I., Klimkina L.A., Tarassenko L.V., Blume Ya.B. (2003) Efficient callus formation and plant regeneration from goosegrass Eleusine indica (L.). Plant Cell Reports, 2003, V. 21, N 6, p. 503-

   510.

- Yemets A.I., Blume Ya.B., Kundelchuk O.P., Smertenko A.P., Solodushko V.A., Rudas V.A., Gleba Yu.Yu. (2000) Transfer of amiprophosmethyl-resistance from Nicotiana plumbaginifolia mutant by

  somatic hybridisation. Theoretical and Applied Genetics, 2000, V. 100, N 6, p. 847-857.

- Blume Ya., Mikitsey B., Solodushko V., Yemets A. (1997) The antigenic similarity of intermediate filament and nuclear lamina proteins in plant cells. Cell Biology International, 1997, V. 21,N 12, p.

  916-918.

 

Moнографії та глави у книгах:

 

Burlaka O.M., Pirko Ya.V., Yemets A.I., Blume Ya.B. Application of carbon nanotubes for plant genetic transformation. Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology, and Applications

  (Eds. Fesenko O., Yatsenko L.), Springer-Verlag:Springer Proceedings in Physics, 2015, V. 156, Chapter 20, pp. 233-255

- Borovaya M. N., Burlaka O. M., Yemets A. I., Blume Ya. B. Biosynthesis of Quantum Dots and Their Potential Applications in Biology and Biomedicine. Nanoplasmonics, Nano-Optics, Nanocomposites,

  and Surface Studies (Eds. Fesenko O., Yatsenko L.), Springer-Verlag:Springer Proceedings in Physics, 2015, Volume 167, Chapter 24, pp. 339-362.

- Yemets A.I., Tanasienko I.V., Blume Ya.B. (2011) Progress in barley in vitro culture and genetic transformation / In: Barley: Production, Cultivation and Uses (Ed. Steven B. Elfson), Nova Science

   Publishers: New York. – 2012, p. 1-36.

-  Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П., Дмитрук К.В., Дубровін В.О., Ємець А.І., Забарний Г.М., Калетнік Г.М., Мельничук М.Д., Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б., Сибірний А.А., Циганков С.П.

   (2010) Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива  / К.: “Аграр Медіа Груп”. – 2010, 403 с.

-  Блюм Я.Б., Гелетуха Г.Г., Григорюк І.П., Дубровін В.О., Ємець А.І., Забарний Г.М., Калетнік Г.М., Мельничук М.Д., Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б., Циганков С.П. (2010) Новітні технології

   біоенергоконверсії  / К.: “Аграр Медіа Груп”,. - 2010,  326 с.

-  Blume Ya., Lloyd C.W., Yemets A. (2008) Plant tubulin phoshorylation / In: The Plant Cytoskeleton: Key Tool for Agro-Biotechnology,  (Eds. Ya. Blume, W. Baird, A. Yemets and D. Breviario),

   Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NY. – 2008, p. 145-159.

-  Yemets A., Blume Ya. (2008) Antimitotic drugs for chromosome mediated gene transfer in genomics, plant cell engineering and breeding / In: The Plant Cytoskeleton: Key Tool for Agro-

   Biotechnology,  (Eds. Ya. Blume, W. Baird, A. Yemets and D. Breviario), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NY. – 2008, p. 419-434.

-  Yemets A., Baird W.V., Blume Ya.B. (2008) Modified tubulin genes as selectable markers for plant transformation / In: The Plant Cytoskeleton: Key Tool for Agro-Biotechnology,  (Eds. Ya. Blume,

   W. Baird, A. Yemets and D. Breviario), Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, NY. – 2008, p. 435-454.

-  Blume Ya.B.,Nyporko A.Yu., Yemets A.I. (2006) Nitrotyrosination of a-tubulin: structural analysis of functional significance in plants and animals / In:  Cell Biology and Instrumentation: UV

   Radiation, Nitric Oxide and Cell Death in Plants (Eds.Ya. Blume, D. Durzan and P.Smertenko), NATO Sci. Series, IOS Press. –2006, p. 325-333.

-  Yemets A., Smertenko A., Solodushko V., Blume Ya.B. (1997) Asymmetric somatic hybrids with mutant β-tubulin resistant to amiprophosmethyl / In: Plant Molecular Biology and Biotechnology

   (Eds. K.K. Tewari and G.S. Singhal), Narosa Publ. House, New Delhi, Madras, Bombay, Calcutta, London. –1997, p. 220-234.

 

Area of Interests: 
клітинна біологія, молекулярна генетика, біотехнологія, нанобіотехнологія