You are here

Відділ клітинної біології і біотехнології

Відділ клітинної біології і біотехнології.

Завідувач відділу, член-кореспондент НАН України, д. б. н., проф. Ємець Алла Іванівна

До складу відділу входить:

• Лабораторія проблем біобезпеки. Завідувч лабораторії канд. біол. наук Пірко Ярослав Васильович.

There is currently no content classified with this term.