Ви є тут

Yemets Alla

Зображення користувача Yemets Alla.

Main profile

Ємець Алла Іванівна - чл.-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор, зав. відділом клітинної біології і біотехнології
Prof., Dr. Sci., Head of Dept. of Cell Biology and Biotechnology
Contact information: 
e-mail: yemets.alla@nas.gov.ua

Full profile

Education: 

 

У 1992 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка (кафедра клітинної біології та генетичної інженерії біологічного факультету). Після закінчення аспірантури (1995 р.) при цій кафедрі університету та захисту кандидатської дисертації (1996 р.) працювала в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, а з 2009 р. - в Інституті харчової біотехнології та геноміки НАН України. У 2010 р.захистила докторську дисертацію (спеціальность 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія); в 2013 р. отримала вчене звання професора зі спеціальності 03.00.20 - біотехнологія, в 2015 р. - звання члена-кореспондента НАН України зі спеціальності "рослинні біотехнології", Заслужений діяч науки і техніки України (2020 р.). Завідувач відділу клітинної біології та біотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України.

 

З 2017 р. по 2021 р. - член Наукового Комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. У 2018 р.- уповноважена Кабінетом Міністрів України особа на здійснення реєстрації та інших заходів, необхідних для початку функціонування Національного фонду досліджень України (розпорядження КМУ від 27.12.2018 р., № 1087-р).

 

А.І. Ємець - відомий фахівець у галузі клітинної біології та біотехнології рослин. Займається вивченням клітинних та молекулярних механізмів, що лежать в основі регуляції розвитку рослин, впливу абіотичних факторів на клітину та з'ясуванням ролі окремих компонентів цитоскелету в даних процесах. Також до кола її наукових інтересів належать такі напрями, як біотехнологія, а саме розробка та використання методів генетичної інженерії для створення генетично модифікованих рослин; розвиток нових технологій генетичної трансформації рослин та напрямів нанобіотехнології для клітинної біології та біомедицини; використання біоінформатики та структурної біології для пошуку нових біологічно активних сполук, що можуть бути використані в сільському господарстві та медицині. Автор і співавтор монографій та розділів в монографіях, зокрема The Plant CytoskeletonKey Tool for Agro-Biotechnology (Eds. Blume Ya.B., Baird W.V., Yemets A., Breviario D.), Springer-Verlag, 2008, 457 p., Plant Molecular Biology and Biotechnology (Eds. K.K. Tewariand G.S. Singhal), 1997, NarosaPubl. House, New Delhi, India,Cell Biology and Instrumentation: UV-Radiation, Nitric Oxide and Cell Death in Plants (Eds. Ya. Blume, D. Durzan and P. Smertenko), NATO Science Series, IOS Press, Amsterdam, 2006; Barley: Production, Cultivation and Uses (Ed. Steven B.Elfson), Nova Sci.Publ.: New York, 2012, Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology, and Applications (Eds. Fesenko O., Yatsenko L.), Springer-Verlag, 2015, Nanoplasmonics, Nano-Optics, Nanocomposites, and Surface Studies (Eds. Fesenko O., Yatsenko L.), Springer-Verlag, 2015, Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications (Eds. Fesenko O., Yatsenko L.), Springer-Verlag, 2016, Mechanism of Plant Hormone Signaling under Stress (Ed. G.K. Pandey), Willey, 2017;  "Reactive Oxygen, Nitrogen and Sulfur Species in Plants: Production, Metabolism, Signaling and Defense Mechanisms", (Eds. M. Hasanuzzaman, V. Fotopoulos, K. Nahar, M. Fujita), Wiley-Blackwell, 2019.

 

Загалом, її наукові праці опубліковані в таких періодичних виданнях, як “Journal of Experimental Botany” (Q1, імпакт-фактор журналу, ІF – 7.0; 5-year IF - 7.9), ”Journal of Molecular Liquids" (Q1, IF-6.2), "Frontiers in Plant Science” (Q1, ІF - 5.8), “BMC Genomics” (Q1, 2-year - 3.9; 5-year ІF – 4.5), “Plant Science” (Q1, ІF – 4.7), “BMC Plant Biology” (Q1, IF- 4.2; 5-year ІF – 4.9), “Theoretical and Applied Genetіcs” (Q1, ІF - 5.7), “Planta” (Q1, ІF – 4.1; 5-year IF - 4.3), “Environmеntal and Experimental Botany” (Q1, ІF - 5.5), "Applied Nanoscience" (Q2, IF - 3.7;  5-year IF - 4.6), “Physiologia Plantarum” (Q1, ІF – 4.5), “Plant Cell Reports” (Q1, ІF – 4.6), “Nanoscale Research Letters” (Q1, ІF– 4.7), "Plant Cell, Tissue and Organ Culture" (Q1, ІF - 2.7), "Biocatalysis and Agricultural Biotechnology" (Q2, IF- 3.3), “Cell Bіology Іnternational” (Q2, ІF- 3.6), "Plant Signaling and Behavior" (Q2, ІF – 1.9) та інш. Загальна кількість цитувань А. Ємець згідно результатів Scopus  - 1610, індекс Хірша - 22 (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603355633). 

 

За наукові досягнення відзначена іменною докторською стипендією INTAS (Бельгія) для досвідчених вчених Східної Європи (2001-02 рр.) та іменною стипендією Федерації Європейських товариств фізіологів рослин (FESPP) для східноєвропейських вчених (1998 р.). А.І. Ємець -. лауреат премії НАН України для молодих вчених (2003 р.), лауреат Премії Президента України  для молодих учених (2005 р.), лауреат Державної премії  України  в галузі науки і техніки (2012 р.), лауреат Премії ім. М.Г. Холодного НАН України (2019 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2020 р.).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Education, Scientific Degrees, Titles, etc:

·      Taras Shevchenko Kyiv State University - M.S., Cell Biology and Genetic Engineering (Diploma with honors), 1992;

·      Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, NAS Ukraine - Ph.D., Cell Biology (Candidate of Sciences, Cell Biology), 1996;

·      Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, NAS Ukraine – Associate Professor, Biotechnology, 2005;

·      National Botanical Garden named M.M. Gryshko, NAS Ukraine - Dr. Sci. (Doctor of Sciences, Cell Biology, 2010), 2011;

·      Full Professor, Biotechnology, 2013;

·      Associate Member of NAS Ukraine, Plant Biotechnology, 2015;

       Member of Scientific Committee, National Council of Ukraine for Science and Technology Development, 2017 - 2021.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Work experiences: 

 

А.І. Ємець активно сприяє розвитку міжнародних зв’язків української науки. Протягом ряду років (1999-2004 р.р.) була експертом Європейської програми INTAS, а у 2007-08 рр. як представник України була членом дорадчої ради НАТО програми «Наука заради миру» та експертом (Дипломатичний відділ, штаб-квартира НАТО, Брюсель, Бельгія). Є експертом Європейської Комісії (European Research Executive Agency (REA), European Commission) з оцінювання проєктів ЄС, зокрема HORIZON-MSCA; Словацького агенства з досліджень та розвитку (Slovak Research and Development Agency, SRDA). Неодноразово брала участь в організації наукових з'їздів, конференцій і симпозіумів, зокрема, була головою організаційних комітетів двох міжнародних симпозіумів: The Plant Cytoskeleton: Functional Diversity and Biotechnological Implications(2002) та The Plant Cytoskeleton: Genomic and Bioinformatic Tools for Biotechnology and Agriculture (2006). Є членом правління Всеукраїнської асоціації біологів рослин, членом секції міжнародних зв’язків як представник України в Американському товаристві клітинних біологів (ASCB). Неодноразово стажувалась та працювала у провідних наукових центрах Європи, таких як: Університет м. Фрайбурга (Німеччина, 1997 р.), Центр Джона Іннеса (м. Норвіч, Великобританія, 1998, 2000, 2002 -03 р.р.), Університет Фрідриха Шилера (м. Йєна, Німеччина, 2001 р.), Геномний Центр біотехнологічної компанії Syngenta (Jealott's Hill, Великобританія, 2004 р.) та Університет м. Антверпена (Бельгія, 2005-2006 р.р.). 

 

Викладацька діяльність:

 

З 1998 р. викладає  на біологічному факультеті (нині ННЦ "Інститут біології та медицини") Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема читає студентам спеціальні курси з клітинної та генетичної інженерії та з основ  біотехнології. Як голова (з 2014 р.) спеціалізованої вченої ради Д26.254.01 Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія, 03.00.20 - біотехнологія та 03.00.22 - молекулярна генетика бере участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації. Під її керівництвом захистилося 11 кандидатів наук.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Present Positions:

·       Inst. Food Biotech. & Genomics, NAS Ukraine, Kyiv, Head of Department of Cell Biology and Biotechnology, 2017 – up to now;

·       Taras Shevchenko Natl. University, Kyiv, Lecturer, 1998- up to now.

Work and Training Abroad:

 • 1997 – Visiting Scientist, Albert-Ludwigs-Universitat, Freiburg, Germany, Prof. Peter Nick;
 • 1998, 2000 – Visiting Scientist, John Innes Centre, Dept. of Cell Biology, Norwich, UK, Prof. Clive W. Lloyd;
 • 2001 – Invited Scientist, Friedrich Schiller-University, Jena, Germany; Dr. Konrad J. Böhm;
 • 2002, 2003 - Visiting Scientist, John Innes Centre, Dept. of Cell Biology, Norwich, UK, Prof. Clive W. Lloyd;
 • 2004 – Invited Experienced Scientist, International Research Centre (Bioscience), Syngenta, Jeallot’s Hill, UK;
 • 2005 - 2006 – Visiting Scientist, University of Antwerpen, Belgium, Prof. Jean-Pierre Verbelen;
 • 2015, 2016, 2018, 2020 – Joint Research Centre of European Commission, (JRC, EC), Ispra, Italy.

Editorial:

 • Cytology and Genetics, Associate Editor (Q3/Q4, IF - 0.5) (since 2017);
 • Frontiers in Plant Science, Associate Editor in Plant Biotechnology, Review Editor in Plant Abiotic Stress (Q1, IF- 5,6)  (since 2022);
 • Protoplasma, Member of Editorial Board (Q1, IF – 2,9) (since 2023);
 • The Open Agriculture Journal, Editorial Board (Q3) (since, 2018);
 • Bulletin of Ukrainian Society of Geneticists and Breeders, Member of Editorial Board (since 2019);
 • Ukrainica Bioorganica Acta, Member of Editorial Board (since 2019);
 • Co-Editor of The Plant Cytoskeleton: Key Tool for Agro-Biotechnology,  (Eds. Ya. Blume, W. Baird, A. Yemets and D. Breviario), Springer-Verlag: Dordrecht, 2008.
 • _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Current projects: 

 

Неодноразова керувала та брала участь у виконанні міжнародних наукових проектів INTAS, NATO, COST, CRDF Global,  а також проектів УНТЦ, ДФФД України, МОН України, НФДУ та програм НАН України.

 

 

Selected publications: 

Вибіркові статті:

- Yemets A., Shadrina R., Blume R.,Plokhovska S., Blume Ya. Autophagy formation, microtubule disorientation, and alteration ofATG8 and tubulin gene expression under simulated microgravity in Arabidopsis thaliana.npj Microgravity, 2024, V.10(1), 31, p. 1-16  doi: 10.1038/s41526-024-00381-9   Q1, IF-5.1

- Kustovskiy Ye., Karpov P., Blume Ya., Yemets A.Ivermectin affects Arabidopsis thaliana microtubules through predicted binding site of β-tubulin. Plant Physiology and Biochemistry, 2024, V. 206, 108296 doi: https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2023.108296   Q1, IF – 6.5

- Dzhagan V., Mazur N., Kapush O., Skoryk M., Pirko Ya., Yemets A., Dzhahan V., Shepeliavyi P., Valakh M., Yukhymchuk V. Self-organized SERS substrates with efficient analyte enrichment in the hot spots. ACS Omega, 2024, V.9(4), p.4819–4830   https://doi.org/10.1021/acsomega.3c08393   Q1, IF-4.1

- Buziashvili A., KolomiietsY., ButsenkoL., Yemets A.Biotechnological approaches for enhancing the resistance of tomato plants to phytopathogenic bacteria. Biologia Plantarum, 2023, V.67, p.305-321. doi: 10.32615/bp.2023.034   Q2, IF – 1.5

- Kolupaev Y.E., Yemets A.I., Yastreb T.O.,Blume Y.B.The role of nitric oxide and hydrogen sulfide in regulation of redox homeostasis at extreme temperatures in plants. Frontiers in Plant Science, 2023,14:1128439, р.1-18.  doi: 10.3389/fpls.2023.1128439   Q1, IF – 5.6

- Buziashvili A., Yemets A.Lactoferrin and its role in biotechnological strategies for plant defense against pathogens. Transgenic Research, 2023, 32(1-2), p. 1-16. https://doi.org/10.1007/s11248-022-00331-9   Q2, IF – 3.1

- KarelovA., KozubN., SozinovaO., PirkoYa., SozinovI., YemetsA., BlumeYa.Wheat genes associated with different types of resistance against stem rust (Puccinia graminis Pers.) Pathogens, 2022,11, 1157, p.1-22. https://doi.org/ 10.3390/pathogens11101157   Q2, IF – 4.5

- BlumeR., Yemets A., Korkhovyi V., Radchuk V., Rakhmetov D., Blume Ya.Genome-wide identification and analysis of cytokinin oxidase/dehydrogenase (ckx) gene family in finger millet (Eleusine coracana) Frontiers in Genetics, 2022, 13, 963789, p.1-18. doi: 10.3389/fgene.2022.963789    Q2, IF - 4.8

- Dzhagan V.,  Kapush O.,  Plokhovska S.,  Buziashvili A.,  Pirko Ya.,  Yeshchenko O.,  Yukhymchuk V.,  Yemets A.,  Zahn D.R.T. Plasmonic colloidal Au nanoparticles in DMSO: a facile synthesis and characterization. RSC Advances,2022, 12, 21591–21599 https://doi.org/10.1039/D2RA03605C    Q2, IF - 4.0

- Yemets A.,Plokhovska S., Pushkarova N., Blume Ya. Quantum dot-antibody conjugates for immunofluorescence studies of biomolecules and subcellular structures.Journal of Fluorescence, 2022,32(5), p. 1713-1723. doi: 10.1007/s10895-022-02968-5   Q1, IF – 2.5

- Pushkarova N., YemetsA. Biotechnological approach for improvement of Crambe species as a valuable oilseed plants for industrial purposes.RSC Advances, 2022, 12, 7168-7178

https://doi.org/10.1039/D2RA00422D    Q2, IF-4.0 

- Borovaya M., Horiunova I., Plokhovska S., Pushkarova N., Blume Y., Yemets A. Synthesis, properties and bioimaging applications of silver-based quantum dots. International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22, 12202. https://doi.org/10.3390/ijms222212202    Q1, IF- 6.2

- Vus K., Tarabara U., Danylenko I., Pirko Ya., Krupodorova T., Yemets A., Blume Ya., Turchenko V., Klymchuk D., Smertenko P., Zhytniakivska O., Trusova V., Petrushenko S., Bogatyrenko S., Gorbenko G.Silver nanoparticles as inhibitors of insulin amyloid formation: A fluorescence study.Journal of Molecular Liquids, 2021, 342:117508,  p. 1-13 DOI: 10.1016/j.molliq.2021.117508    Q1, IF - 6,6

- Yemets A., Horiunova I., Blume Ya.Cadmium, nickel, copper, and zinc influence on microfilament organization in Arabidopsis root cells. Cell Biology International, 2021, 45(1), стр. 211–226DOI: 10.1002/cbin.11485   Q2, IF - 4.5

- Buziashvili A., Cherednichenko L., Kropyvko S., Yemets A. (2020) Transgenic tomato lines expressing human lactoferrin show increased resistance to bacterial and fungal pathogens. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology,V. 25: 101602, p. 1-8, doi.org/10.1016/j.bcab.2020.101602   Q2, IF - 3.4

- Borovaya M., Naumenko A., Horiunova I., Plokhovska S., Blume Y., Yemets A. (2020) “Green” synthesis of Ag2S nanoparticles, study of their properties and bioimaging applications. Applied Nanoscience, 2020,  V.10 (12), p. 4931-4940 https://doi.org/10.1007/s13204-020-01365-3  Q2, IF - 3.7

- Blyuss K., Fatehi F., Tsygankova V.A., Biliavska L., Iutynska G., Yemets A., Blume Ya. (2019) RNAi-based biocontrol of wheat nematodes using natural poly-component biostimulantsFrontiers in Plant Science, 2019,V. 10: 483   https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00483   Q1, IF - 4.4

- Plohovska S.H., KrasylenkoY.A., YemetsA.I.(2017) Nitric oxide modulates actin filament organization in Arabidopsis thaliana primary root cells at low temperatures Cell Biol Int., Dec 30, 2017, https://doi.org/10.1002/cbin.10931. Q2

- Olenieva V., Lytvyn D., Yemets A., Bergounioux C., Blume Y.(2017) Tubulin acetylation accompanies autophagy development induced by different abiotic stimuli in Arabidopsis thaliana.Cell Biol Int. doi: 10.1002/cbin.10843. Q2

- Finiuk N., Buziashvili A., Burlaka O., Zaichenko A., Mitina N., Miagkota O., Lobachevska O., Stoika R., Blume Ya., Yemets A. (2017) Investigation of novel oligoelectrolyte polymer carriers for their capacity of DNA delivery into plant cells Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), 2017, Volume 131, Issue 1, pp 27–39  Q1

- Chudinova E.M., Karpov P.A., Fokin A.I., Yemets A.I., Lytvyn D.I., Nadezhdina E.S., Blume Y.B.(2017) MAST-like protein kinase IREH1 from Arabidopsis thaliana co-localizes with the centrosome when expressed in animal cells. Planta2017, V.246, Issue 5, pp 959–969. doi: 10.1007/s00425-017-2742-4 Q1

- Lytvyn D.I., Raynaud C., Yemets A.I., et al., (2016) Involvement of inositol biosynthesis and nitric oxide in the mediation of UV-B induced oxidative stress. Frontiers in Plant Science,2016 Apr 12; 7:430. doi: 10.3389/fpls.2016.00430. Q1

- Borovaya M., Naumenko A.P., Burlaka O.M., Blume Ya.B., Yemets A.I. (2016) Extracellular synthesis of luminescent CdS quantum dots using plant cell culture. Nanoscale Res. Lett.,V.11,  N 100, p. 1-8  Q2

- Borovaya M.N., Pirko Y.V., Krupodorova T.A., Naumenko A.P., Blume Ya.B., Yemets A.I. (2015) Biosynthesis of cadmium sulfide quantum dots using Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm Biotech. Biotechn. Equipment., V. 29, N 6, p. 1156-1163. Q4

- Tanasienko I.V., Yemets A.I, Finiuk N.S., Stoika R., Blume Y.B. (2015) DMAEM-based cationic polymers as novel carriers for DNA delivery into cells. Cell Biol. Int. V. 39, N3, p. 243-245. Q2

- Borovaya M.N., Naumenko A..P, Matvieieva N.A., Blume Y.B., Yemets A.I. (2014) Biosynthesis of luminescent CdS quantum dots using plant hairy root culture. Nanoscale Res. Lett., V. 9(686), p.1-7 Q1.

- Yemets A.I., Tanasienko I.V., Krasylenko Yu.A., Blume Ya.B. (2014) Plant-based biopharming of recombinant human lactoferrin. Cell Biol. Int., V 38, N 3, p. 989-1002. Q2

- Krasylenko Yu. A., Yemets A.I., Blume Ya. B. (2013) Plant microtubules reorganization under the indirect UV-B exposure and during UV-B-induced programmed cell death. Plant Signaling & Behavior, 2013, V. 8, N 5, p. 1-4. Q1

- Blume Y.B., Krasylenko Y.A., Demchuk O.M., Yemets A.I. Tubulin tyrosine nitration regulates microtubule organization in plant cells. Frontiers in Plant Science, 2013, V. 4(530), p. 1-14. Q1

- Radchuk V., Radchuk R., Pirko Ya., Vankova R., Gaudinova A., Korkhovoy V., Yemets A., Weber H., Weschke W., Blume Ya. B. (2012) A somaclonal line SE7 of finger millet (Eleusine coracana) exhibits modified cytokinin homeostasis and increased grain yield. JExpBotany. 2012, V.63, N 15, P. 5497-5506, Q1

- Krasylenko Yu.A., Yemets A.I., Sheremet Ya.A., Blume Ya.B. (2011) Nitric oxide as a critical factor for Arabidopsis microtubules perceptions of UV-B irradiation. Physiologia Plantarum,2012, V.145, N4, P.505-15. doi: 10.1111/j.1399-3054.2011.01530.x Q1

- Yemets A.I., Krasylenko Yu.A., Lytvyn D.I., Sheremet Ya.A., Blume Ya.B. (2011) Nitric oxide signaling via cytoskeleton in plants. Plant Science, 2011, V. 181, N 5, P. 545- 554  Q1

- Blume Ya., Yemets A., Sheremet Ya., Nyporko A., Sulimenko V., Sulimenko T., Draber P. (2010) Exposure of beta-tubulin regions defined by antibodies on  Arabidopsis thaliana microtubule protofilament model and in the cells. BMC Plant Biology, 2010, V. 10p. 1-10. Q1

- Karpov P.A., Nadezhdina E.S., Yemets A.I., Matusov V.G., Nyporko A.Yu., Shashina N.Yu., Blume Ya.B. (2010) Bioinformatic search of plant microtubule- and cell cycle related serine-threonine protein kinases. BMC Genomics, 2010, V. 11 , p.1-14:S14. Q1

- Lytvyn D.I., Yemets A.I., Blume Ya.B. (2010) UV-B overexposure induces programmed cell death in a BY-2 tobacco cell line. Envir. Exp. Bot., 2010, V. 68, N 1, p. 51-57. Q1

- Blume Ya., Yemets A., Sulimenko V., Sulimenko T., Chan J., Lloyd C., Dráber P. (2008) Tyrosine phosphorylation of plant tubulin. Planta, 2008, V. 229, N1, p. 143-150. Q1

- Yemets A., Sheremet Ya., Vissenberg K., Van Orden J., Verbelen J.-P., Blume Ya.B. (2008) Effects of tyrosine kinase and phosphatase inhibitors on microtubules in Arabidopsis root cells. Cell BiolInt., 2008, V.32, N 6, p. 630-637. Q2

- Yemets A., Radchuk V., Bayer O., Bayer G., Baird V., Blume Ya. (2008) The development of transformation vectors based upon modified plant α-tubulin gene as the selectable marker. Cell Biol. Int., 2008, V.32, N 5, p. 566-570. Q2

- Yemets A.I., Stelmakh O.A., Kravets E.A., Blume Ya.B. (2005) Early PCD events in male gametophyte development of isopropyl-N-phenyl carbamate resistant Nicotiana sylvestris mutant lines.  BMC Plant Biology, 2005, V. 5, S38, p.1-5. Q1

- BlumeYa.B., YemetsA.I., NyporkoA.Yu., Baird W.V. (2003) Structural modeling of plant α-tubulin interaction with dinitroanilines and phosphoroamidates. Cell Biology Int., 2003, V. 27, N 3,    p. 171-174.Q1

- Yemets A.I., Klimkina L.A., Tarassenko L.V., Blume Ya.B. (2003) Efficient callus formation and plant regeneration from goosegrass Eleusine indica (L.). Plant Cell Reports, 2003, V. 21, N 6, p. 503- 510. Q1

- Yemets A.I., Blume Ya.B., Kundelchuk O.P., Smertenko A.P., Solodushko V.A., Rudas V.A., Gleba Yu.Yu. (2000) Transfer of amiprophosmethyl-resistance from Nicotiana plumbaginifolia mutant by   somatic hybridisation. Theoretical and Applied Genetics, 2000, V. 100, N 6, p. 847-857. Q1

 

Area of Interests: 
plant science, plant physiology, cell biology, molecular biotechnology, nanobiotechnology