Ви є тут

Yemets Alla

Зображення користувача Yemets Alla.

Main profile

Ємець Алла Іванівна - чл.-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор, зав. відділом клітинної біології і біотехнології
Prof., Dr. Sci., Head of Dept. of Cell Biology and Biotechnology
Contact information: 
e-mail: yemets.alla@nas.gov.ua

Full profile

Education: 

 

У 1992 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка (кафедра клітинної біології та генетичної інженерії біологічного факультету). Після закінчення аспірантури (1995 р.) при цій кафедрі університету та захисту кандидатської дисертації (1996 р.) працювала в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, а з 2009 р. - в Інституті харчової біотехнології та геноміки НАН України. У 2010 р.захистила докторську дисертацію (спеціальность 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія); в 2013 р. отримала вчене звання професора зі спеціальності 03.00.20 - біотехнологія, в 2015 р. - звання члена-кореспондента НАН України зі спеціальності "рослинні біотехнології", Заслужений діяч науки і техніки України (2020 р.). Завідувач відділу клітинної біології та біотехнології Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України.

 

З 2017 р. по 2021 р. - член Наукового Комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. З 2018 р.- уповноважена Кабінетом Міністрів України особа на здійснення реєстрації та інших заходів, необхідних для початку функціонування Національного фонду досліджень України (розпорядження КМУ від 27.12.2018 р., № 1087-р).

 

А.І. Ємець - відомий фахівець у галузі клітинної біології та біотехнології рослин. Займається вивченням клітинних та молекулярних механізмів, що лежать в основі регуляції розвитку рослин, впливу абіотичних факторів на клітину та з'ясуванням ролі окремих компонентів цитоскелету в даних процесах. Також до кола її наукових інтересів належать такі напрями, як біотехнологія, а саме розробка та використання методів генетичної інженерії для створення генетично модифікованих рослин; розвиток нових технологій генетичної трансформації рослин та напрямів нанобіотехнології для клітинної біології та біомедицини; використання біоінформатики та структурної біології для пошуку нових біологічно активних сполук, що можуть бути використані в сільському господарстві та медицині. Автор і співавтор монографій та розділів в монографіях, зокрема The Plant CytoskeletonKey Tool for Agro-Biotechnology (Eds. Blume Ya.B., Baird W.V., Yemets A., Breviario D.), Springer-Verlag, 2008, 457 p., Plant Molecular Biology and Biotechnology (Eds. K.K. Tewariand G.S. Singhal), 1997, NarosaPubl. House, New Delhi, India,Cell Biology and Instrumentation: UV-Radiation, Nitric Oxide and Cell Death in Plants (Eds. Ya. Blume, D. Durzan and P. Smertenko), NATO Science Series, IOS Press, Amsterdam, 2006; Barley: Production, Cultivation and Uses (Ed. Steven B.Elfson), Nova Sci.Publ.: New York, 2012, Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology, and Applications (Eds. Fesenko O., Yatsenko L.), Springer-Verlag, 2015, Nanoplasmonics, Nano-Optics, Nanocomposites, and Surface Studies (Eds. Fesenko O., Yatsenko L.), Springer-Verlag, 2015, Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications (Eds. Fesenko O., Yatsenko L.), Springer-Verlag, 2016, Mechanism of Plant Hormone Signaling under Stress (Ed. G.K. Pandey), Willey, 2017;  "Reactive Oxygen, Nitrogen and Sulfur Species in Plants: Production, Metabolism, Signaling and Defense Mechanisms", (Eds. M. Hasanuzzaman, V. Fotopoulos, K. Nahar, M. Fujita), Wiley-Blackwell, 2019.

 

Загалом, її наукові праці опубліковані в таких періодичних виданнях, як “Journal of Experimental Botany” (Q1, імпакт-фактор журналу, ІF – 7.0; 5-year IF - 7.9), ”Journal of Molecular Liquids" (Q1, IF-6.2), "Frontiers in Plant Science” (Q1, ІF - 5.8), “BMC Genomics” (Q1, 2-year - 3.9; 5-year ІF – 4.5), “Plant Science” (Q1, ІF – 4.7), “BMC Plant Biology” (Q1, IF- 4.2; 5-year ІF – 4.9), “Theoretical and Applied Genetіcs” (Q1, ІF - 5.7), “Planta” (Q1, ІF – 4.1; 5-year IF - 4.3), “Environmеntal and Experimental Botany” (Q1, ІF - 5.5), "Applied Nanoscience" (Q2, IF - 3.7;  5-year IF - 4.6), “Physiologia Plantarum” (Q1, ІF – 4.5), “Plant Cell Reports” (Q1, ІF – 4.6), “Nanoscale Research Letters” (Q1, ІF– 4.7), "Plant Cell, Tissue and Organ Culture" (Q1, ІF - 2.7), "Biocatalysis and Agricultural Biotechnology" (Q2, IF- 3.3), “Cell Bіology Іnternational” (Q2, ІF- 3.6), "Plant Signaling and Behavior" (Q2, ІF – 1.9) та інш. Загальна кількість цитувань А. Ємець згідно результатів Scopus  - 1253, індекс Хірша - 19. 

 

За наукові досягнення відзначена іменною докторською стипендією INTAS (Бельгія) для досвідчених вчених Східної Європи (2001-02 рр.) та іменною стипендією Федерації Європейських товариств фізіологів рослин (FESPP) для східноєвропейських вчених (1998 р.). А.І. Ємець -. лауреат премії НАН України для молодих вчених (2003 р.), лауреат Премії Президента України  для молодих учених (2005 р.), лауреат Державної премії  України  в галузі науки і техніки (2012 р.), лауреат Премії ім. М.Г. Холодного НАН України (2019 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2020 р.).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Education, Scientific Degrees, Titles, etc:

·      Taras Shevchenko Kyiv State University - M.S., Cell Biology and Genetic Engineering (Diploma with honors), 1992;

·      Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, NAS Ukraine - Ph.D., Cell Biology (Candidate of Sciences, Cell Biology), 1996;

·      Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, NAS Ukraine – Associate Professor, Biotechnology, 2005;

·      National Botanical Garden named M.M. Gryshko, NAS Ukraine - Dr. Sci. (Doctor of Sciences, Cell Biology), 2010;

·      Full Professor, Biotechnology, 2013;

·      Associate Member of NAS Ukraine, Plant Biotechnology, 2015;

       Member of Scientific Committee, National Council of Ukraine for Science and Technology Development, 2017 - 2021.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Work experiences: 

 

А.І. Ємець активно сприяє розвитку міжнародних зв’язків української науки. Протягом ряду років (1999-2004 р.р.) була експертом Європейської програми INTAS, а у 2007-08 рр. як представник України була членом дорадчої ради НАТО програми «Наука заради миру» та експертом (Дипломатичний відділ, штаб-квартира НАТО, Брюсель, Бельгія). Неодноразово брала участь в організації наукових з'їздів, конференцій і симпозіумів, зокрема, була головою організаційних комітетів двох міжнародних симпозіумів: The Plant Cytoskeleton: Functional Diversity and Biotechnological Implications(2002) та The Plant Cytoskeleton: Genomic and Bioinformatic Tools for Biotechnology and Agriculture (2006). Є членом правління Всеукраїнської асоціації біологів рослин, членом секції міжнародних зв’язків як представник України в Американському товаристві клітинних біологів (ASCB). Неодноразово стажувалась та працювала у провідних наукових центрах Європи, таких як: Університет м. Фрайбурга (Німеччина, 1997 р.), Центр Джона Іннеса (м. Норвіч, Великобританія, 1998, 2000, 2002 -03 р.р.), Університет Фрідриха Шилера (м. Йєна, Німеччина, 2001 р.), Геномний Центр біотехнологічної компанії Syngenta (Jealott's Hill, Великобританія, 2004 р.) та Університет м. Антверпена (Бельгія, 2005-2006 р.р.). 

 

Викладацька діяльність:

 

З 1998 р. викладає  на біологічному факультеті (нині ННЦ "Інститут біології та медицини") Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема читає студентам спеціальні курси з клітинної та генетичної інженерії та з основ  біотехнології. Як голова (з 2014 р.) спеціалізованої вченої ради Д26.254.01 Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за спеціальностями 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія, 03.00.20 - біотехнологія та 03.00.22 - молекулярна генетика бере участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації. Під її керівництвом захистилося 11 кандидатів наук.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Present Positions:

·       Inst. Food Biotech. & Genomics, NAS Ukraine, Kyiv, Head of Department of Cell Biology and Biotechnology, 2017 – up to now;

·       Taras Shevchenko Natl. University, Kyiv, Lecturer, 1998- up to now.

Training Abroad:

  • 1997 – Visiting Scientist, Albert-Ludwigs-Universitat, Freiburg, Germany, Prof. P. Nick;
  • 1998, 2000 – Visiting Scientist, John Innes Centre, Dept. of Cell Biology, Norwich, UK, Prof. C. Lloyd;
  • 2001 – Invited Scientist, Friedrich Schiller-University, Jena, Germany; Dr. Konrad Boehm;
  • 2002, 2003 - Visiting Scientist, John Innes Centre, Dept. of Cell Biology, Norwich, UK, Prof. C. Lloyd;
  • 2004 – Invited Experienced Scientist, Syngenta Ltd., Research Centre, Jeallot’s Hill, UK;
  • 2005 - 2006 – Visiting Scientist, University of Antwerpen, Belgium, Prof. J.-P. Verbelen;
  • 2018, 2020 – Joint Research Centre of European Commission, (JRC, EC), Ispra, Italy.
  • _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Current projects: 

 

Неодноразова керувала та брала участь у виконанні міжнародних наукових проектів INTAS, NATO, COST, CRDF Global,  а також проектів УНТЦ, ДФФД України, МОН України та програм НАН України.

 

 

Selected publications: 

Вибіркові статті:

- Vus K., Tarabara U., Danylenko I., Pirko Ya., Krupodorova T., Yemets A., Blume Ya., Turchenko V., Klymchuk D., Smertenko P., Zhytniakivska O., Trusova V., Petrushenko S., Bogatyrenko S., Gorbenko G.Silver nanoparticles as inhibitors of insulin amyloid formation: A fluorescence study.Journal of Molecular Liquids, 2021, 342:117508,  p. 1-13 DOI: 10.1016/j.molliq.2021.117508

- Yemets A., Horiunova I., Blume Ya.Cadmium, nickel, copper, and zinc influence on microfilament organization in Arabidopsis root cells. Cell Biology International, 2021, 45(1), стр. 211–226DOI: 10.1002/cbin.11485

- Buziashvili A., Cherednichenko L., Kropyvko S., Yemets A. (2020) Transgenic tomato lines expressing human lactoferrin show increased resistance to bacterial and fungal pathogens. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology,8 April 2020, doi.org/10.1016/j.bcab.2020.101602

- Borovaya M., Naumenko A., Horiunova I., Plokhovska S., Blume Y., Yemets A. (2020) “Green” synthesis of Ag2S nanoparticles, study of their properties and bioimaging applications. Applied Nanoscience, 2020,  https://doi.org/10.1007/s13204-020-01365-3

- Blyuss K., Fatehi F., Tsygankova V.A., Biliavska L., Iutynska G., Yemets A., Blume Ya. (2019) RNAi-based biocontrol of wheat nematodes using natural poly-component biostimulantsFrontiers in Plant Science, 2019, April 17, 2019,| https://doi.org/10.3389/fpls.2019.00483

- Plohovska S.H., KrasylenkoY.A., YemetsA.I.(2017) Nitric oxide modulates actin filament organization in Arabidopsis thaliana primary root cells at low temperatures Cell Biol Int., Dec 30, 2017, https://doi.org/10.1002/cbin.10931.

- Olenieva V., Lytvyn D., Yemets A., Bergounioux C., Blume Y.(2017) Tubulin acetylation accompanies autophagy development induced by different abiotic stimuli in Arabidopsis thaliana.Cell Biol Int. doi: 10.1002/cbin.10843. 

- Finiuk N., Buziashvili A., Burlaka O., Zaichenko A., Mitina N., Miagkota O., Lobachevska O., Stoika R., Blume Ya., Yemets A. (2017) Investigation of novel oligoelectrolyte polymer carriers for their capacity of DNA delivery into plant cells Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), 2017, Volume 131, Issue 1, pp 27–39

- Chudinova E.M., Karpov P.A., Fokin A.I., Yemets A.I., Lytvyn D.I., Nadezhdina E.S., Blume Y.B.(2017) MAST-like protein kinase IREH1 from Arabidopsis thaliana co-localizes with the centrosome when expressed in animal cells. Planta2017, V.246, Issue 5, pp 959–969. doi: 10.1007/s00425-017-2742-4

- Lytvyn D.I., Raynaud C., Yemets A.I., et al., (2016) Involvement of inositol biosynthesis and nitric oxide in the mediation of UV-B induced oxidative stress. Frontiers in Plant Science,2016 Apr 12; 7:430. doi: 10.3389/fpls.2016.00430.

- Borovaya M., Naumenko A.P., Burlaka O.M., Blume Ya.B., Yemets A.I. (2016) Extracellular synthesis of luminescent CdS quantum dots using plant cell culture. Nanoscale Res. Lett.,V.11,  N 100, p. 1-8

- Borovaya M.N., Pirko Y.V., Krupodorova T.A., Naumenko A.P., Blume Ya.B., Yemets A.I. (2015) Biosynthesis of cadmium sulfide quantum dots using Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm Biotech. Biotechn. Equipment., V. 29, N 6, p. 1156-1163.

- Tanasienko I.V., Yemets A.I, Finiuk N.S., Stoika R., Blume Y.B. (2015) DMAEM-based cationic polymers as novel carriers for DNA delivery into cells. Cell Biol. Int. V. 39, N3, p. 243-245.

- Borovaya M.N., Naumenko A..P, Matvieieva N.A., Blume Y.B., Yemets A.I. (2014) Biosynthesis of luminescent CdS quantum dots using plant hairy root culture. Nanoscale Res. Lett., V. 9(686), p.1-7.

- Yemets A.I., Tanasienko I.V., Krasylenko Yu.A., Blume Ya.B. (2014) Plant-based biopharming of recombinant human lactoferrin. Cell Biol. Int., V 38, N 3, p. 989-1002.

- Krasylenko Yu. A., Yemets A.I., Blume Ya. B. (2013) Plant microtubules reorganization under the indirect UV-B exposure and during UV-B-induced programmed cell death. Plant Signaling & Behavior, 2013, V. 8, N 5, p. 1-4. 

- Blume Y.B., Krasylenko Y.A., Demchuk O.M., Yemets A.I. Tubulin tyrosine nitration regulates microtubule organization in plant cells. Frontiers in Plant Science, 2013, V. 4(530), p. 1-14.

- Radchuk V., Radchuk R., Pirko Ya., Vankova R., Gaudinova A., Korkhovoy V., Yemets A., Weber H., Weschke W., Blume Ya. B. (2012) A somaclonal line SE7 of finger millet (Eleusine coracana) exhibits modified cytokinin homeostasis and increased grain yield. JExpBotany. 2012, V.63, N 15, P. 5497-5506,

- Krasylenko Yu.A., Yemets A.I., Sheremet Ya.A., Blume Ya.B. (2011) Nitric oxide as a critical factor for Arabidopsis microtubules perceptions of UV-B irradiation. Physiologia Plantarum,2012, V.145, N4, P.505-15. doi: 10.1111/j.1399-3054.2011.01530.x

- Yemets A.I., Krasylenko Yu.A., Lytvyn D.I., Sheremet Ya.A., Blume Ya.B. (2011) Nitric oxide signaling via cytoskeleton in plants. Plant Science, 2011, V. 181, N 5, P. 545- 554

- Blume Ya., Yemets A., Sheremet Ya., Nyporko A., Sulimenko V., Sulimenko T., Draber P. (2010) Exposure of beta-tubulin regions defined by antibodies on  Arabidopsis thaliana microtubule protofilament model and in the cells. BMC Plant Biology, 2010, V. 10p. 1-10.

- Karpov P.A., Nadezhdina E.S., Yemets A.I., Matusov V.G., Nyporko A.Yu., Shashina N.Yu., Blume Ya.B. (2010) Bioinformatic search of plant microtubule- and cell cycle related serine-threonine protein kinases. BMC Genomics, 2010, V. 11 , p.1-14:S14.

- Lytvyn D.I., Yemets A.I., Blume Ya.B. (2010) UV-B overexposure induces programmed cell death in a BY-2 tobacco cell line. Envir. Exp. Bot., 2010, V. 68, N 1, p. 51-57.

- Blume Ya., Yemets A., Sulimenko V., Sulimenko T., Chan J., Lloyd C., Dráber P. (2008) Tyrosine phosphorylation of plant tubulin. Planta, 2008, V. 229, N1, p. 143-150.

- Yemets A., Sheremet Ya., Vissenberg K., Van Orden J., Verbelen J.-P., Blume Ya.B. (2008) Effects of tyrosine kinase and phosphatase inhibitors on microtubules in Arabidopsis root cells. Cell BiolInt., 2008, V.32, N 6, p. 630-637.

- Yemets A., Radchuk V., Bayer O., Bayer G., Baird V., Blume Ya. (2008) The development of transformation vectors based upon modified plant α-tubulin gene as the selectable marker. Cell Biol. Int., 2008, V.32, N 5, p. 566-570.

- Yemets A.I., Stelmakh O.A., Kravets E.A., Blume Ya.B. (2005) Early PCD events in male gametophyte development of isopropyl-N-phenyl carbamate resistant Nicotiana sylvestris mutant lines.  BMC Plant Biology, 2005, V. 5, S38, p.1-5.

- BlumeYa.B., YemetsA.I., NyporkoA.Yu., Baird W.V. (2003) Structural modeling of plant α-tubulin interaction with dinitroanilines and phosphoroamidates. Cell Biology Int., 2003, V. 27, N 3,    p. 171-174.

- Yemets A.I., Klimkina L.A., Tarassenko L.V., Blume Ya.B. (2003) Efficient callus formation and plant regeneration from goosegrass Eleusine indica (L.). Plant Cell Reports, 2003, V. 21, N 6, p. 503- 510.

- Yemets A.I., Blume Ya.B., Kundelchuk O.P., Smertenko A.P., Solodushko V.A., Rudas V.A., Gleba Yu.Yu. (2000) Transfer of amiprophosmethyl-resistance from Nicotiana plumbaginifolia mutant by   somatic hybridisation. Theoretical and Applied Genetics, 2000, V. 100, N 6, p. 847-857.

 

Area of Interests: 
plant science, cell biology, molecular genetics, biotechnology, nanobiotechnology