Ви є тут

Дирекція

Дирекція

Дирекція

 

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада Вчена ступінь Вчене звання Спеціальність
Блюм Ярослав Борисович Директор д.б.н., академік НАН України Професор 03.00.20 Біотехнологія
Циганков Сергій Петрович Заступник директора з наукової роботи д.т.н. Ст. н. с. 03.00.20 Біотехнологія
Шульга Сергій Михайлович Заступник директора з наукової роботи к.ф.-м.н.   03.00.20 Біотехнологія
Пірко Ярослав Васильович Учений секретар к.б.н. н. с. 03.00.22 Молекулярна генетика
Ожерєдов Сергій Петрович Заступник директора з загальних питань к.б.н.