Ви є тут

Blume Yaroslav Borisovich

Зображення користувача Blume Yaroslav Borisovich.

Main profile

Блюм Ярослав Борисович
доктор біол. наук, 1988; професор, академік НАН України, 2006
Contact information: 
(044) 434-37-77, cellbio@cellbio.freenet.viaduk.net

Full profile

Education: 

Education, Scientific Degrees and Titles:

 • Shevchenko Kiev State University- M.S., Biochemistry (Diploma with honors), 1978;
 • Inst. of Biochem., Natl. Acad. Sci. - Ph.D., Biochemistry (Candidate of Sci.), 1982;
 • Inst. of Oncol., Natl. Acad. Sci. - Dr. Sci., Radiobiology (Doctor of Sci.), 1988;
 • Inst. of Cell Biol. & Genet. Engineer., Natl. Acad. Sci.- Professor, Biotechnology, 1996.

 

Work experiences: 

Після закінчення з відзнакою кафедри біохімії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1978 р. став аспірантом тієї ж кафедри, де й працював асистентом, молодшим, а потім і старшим науковим співробітником. Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата наук захистив у 1982 р., а доктора біологічних наук - у лютому 1988 р., невдовзі після переходу на роботу до Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР, ставши одним з наймолодших докторів наук. З 1989 р. завідував лабораторією Відділення клітинної біології та інженерії, створеного акад. НАН України Ю.Ю. Глебою у цьому ж Інституті (з 1989 р. - Інститут клітинної біології та генетичної інженерії), а з 2002 р. по 2009 р. завідував відділом цього ж Інституту. Беручи з перших кроків участь у створенні Інституту клітинної біології та генетичної інженерії, з 1992 р. після від'їзду Ю.Ю. Глеби за кордон став одночасно виконувати обов`язки директора, будучи офіційно призначеним на посаду заступника директора у 1995 р. У 1995 р. обраний член-кореспондентом НАН України, а у 2006 р. - академіком НАН України.
У липні 2008 р. призначений директором Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України, створеного після переведення частини Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України до Інституту харчової хімії і технологійНАН України та його перейменування. За недовгі роки свого існування цей новий Інститут перетворився у наукову установу, де з успіхом розвиваються передові розробки не лише у галузі клітинної біології, молекулярної генетики та біотехнології рослин, але й структурної біоінформатики, популяційної генетики рослин, харчової біотехнології, мікробіологічного синтезу та біотехнології рідких палив (біоетанол та біодизель).

 

 

 

Current projects: 

На сьогоднішній день наукові інтереси Я.Б. Блюма сконцентрувані увагу на дослідженні ролі цитоскелетних структур у відповіді рослин на вплив абіотичних факторів із застосуванням методів функціональної геноміки для розробки біотехнологічних підходів адаптації клітин до даних факторів. Зокрема ним виявлена здатність УФ-B викликати явище запрограмованої загибелі клітин рослин та продемонстрована участь цитоскелету в опосередкуванні дії ультрафіолету, розшифровано механізми участі мікротрубочок та посттрансляційних модифікацій їх білків у розвитку аутофагії. Ним вперше отримані клітинно-біологічні докази функціонування посттрансляційних модифікацій тубуліну (фосфорилювання, ацетилювання, поліглютамілювання та тирозилювання/детирозилювання) як одного з механізмів регуляції функціонування мікротрубочок рослинної клітини.
Я.Б. Блюмом розроблена і втілена в життя концепція використання нових маркерних систем на основі мутантних генів тубуліну для селекції трансгенних ліній рослин в умовах in vitro. До кола його наукових інтересів входить також розробка нових підходів щодо створення трансгенних ліній культурних рослин, пошук генів для підвищення стійкості рослин до дії гербіцидів, збудників хвороб, таких як бура та стеблова іржа у злаків, та абіотичних чинників (ультрафіолет, холод, засуха, мікрогравітація), а також наукове обґрунтування безпечного використання генетично модифікованих рослин у практичних цілях.

Selected publications: 

Papers

(In journals with IF):

 1. Blume RY, Rabokon AN, Postovitova AS, Demkovich AY, Pirko YV, Yemets AI, Rakhmetov DB, Blume YB (2020) Evaluating the diversity and breeding prospects of Ukrainian spring camelina genotypes. Cytol. Genet., 54(5):420–436. DOI: 10.3103/S0095452720050084 
 2. Kozub NO, Sozinov IO, Chaika VM, Sozinova OI, Janse LA, Blume YaB (2020) Changes in allele frequencies at storage protein loci of winter common wheat under climate change. Cytol. Genet., 54(4): 305–317. https://doi.org/10.3103/S0095452720040076(2020).
 3. Karpov PA, Rayevsky AV, Sheremet YaA, Yemets AI, Blume YaB (2020) Structural biological charachteristics of СК1-like protein kinase isotypes associated with regulation of plant microtubules. Cytol. Genet., 54(4):293-304. DOI:10.3103/S0095452720040052
 4. Kvasko AY, Isayenkov SV, Dmytruk KV, Sibirny AA, Blume YaB, Yemets AI (2020) Obtaining wheat (Triticum aestivum L.) lines with yeast genes for trehalose biosynthesis. Cytol. Genet., 54(4): 283–292. https://doi.org/10.3103/S0095452720040088
 5. Melnychuk OV, Ozheredov SP, Rakhmetov DB, Shysha OO, Rakhmetova SO, Yemets AI, Blume YaB (2020) Induction of polyploidy in giant miscanthus(Miscanthus× giganteusGreef et Deu.). Proc. Latvian Acad. Sci. Section B, Vol. 74, No. 3 (726): 20–30. DOI: 10.2478/prolas-2020-0032
 6. Sato R, Vohra S, Yamamoto S, Suzuki K, Karpov P, Shulga S, Blume Y, Kurita N (2020) Specific interactions between tau protein and curcumin derivatives: Molecular docking and ab initio molecular orbital simulations. J. Mol. Graphics Model., 8:107611. https://doi.org/10.1016/j.jmgm.2020.107611
 7. Buziashvili A, Cherednichenko L, Kropyvko S, Blume YaB, Yemets A (2020) Obtaining transgenic potato plants expressing the human lactoferrin gene and analysis of their resistance to phytopathogens. Cytol. Genet., 54(3):179–188. DOI: 10.3103/S0095452720030020
 8. Borovaya M, Naumenko A, Horiunova I, Plokhovska S, Blume Ya, Yemets A (2020) “Green” synthesis of Ag2S nanoparticles, study of their properties and bioimaging applications. Appl. Nanosci., https://doi.org/10.1007/s13204-020-01365-3
 9. Kozub NO, Sozinova OI, Blume YB (2020) Variation of storage proteins in Crimean populations of Dasypyrum villosum. Cytol. Genet., 54,91–95 https://doi.org/10.3103/S0095452720020097
 10. Kravets OA, Pirko YaV, Kalafat LO, Rabokon AM, Postovoitova AS,Bilonozhko YuO, Privalikhin SN, Lykholat YuV, Blume YaB (2020) GeneticandreproductivestateassessmentofUlmuspumilaand U. suberosa invasive populations in the dnieper steppeunder climate change. Cytol. Genet., 54(1): 3-15 DOI: 10.3103/S0095452720010090
 11. Sogawa H, Tomioka S, Shinzato T, Karpov P, Shulga S, Blume Ya, Kurita N (2020) Binding sites of Zantrin inhibitors to the bacterial cell division protein FtsZ: molecular docking and ab initio molecular orbital calculations, Chem. Physics, , 530: doi.org/10.1016/j.chemphys.2019.110603
 12. ShinzatoT, Sato R, Suzuki K, Tomioka S, Sogawa H, Shulga S, Blume Y, Kurita N (2020) Proposal of therapeutic curcumin derivatives for Alzheimer’s disease based onab initiomolecular simulations. ChemPhysics Lett.,738, https://doi.org/10.1016/j.cplett.2019.136883
 13. Morello L, Pydiura N, Galinousky D, Blume Ya, Breviario D (2020) Flax tubulin and CesA superfamilies represent attractive and challenging targets for a variety of genome- and base-editing applications. Funct. Integrative Genomics,20:163–176. https://doi.org/10.1007/s10142-019-00667-2
 14. Karpov PA, Sheremet YA, Blume YB, Yemets AI (2019) Studying the role of protein kinases CK1 in organization of cortical microtubules in Arabidopsis thaliana root cells. Cytol. Genet., 53(6):441–450 DOI: 10.3103/S0095452719060033
 15. Kretynin SV, Kolesnikov YaS, Kalachova T, Derevyanchuk MV, Blume YaB, Khripach VA, Kravets VS (2019) Brassinosteroids application induces phosphatidic acid production and modify antioxidant enzymes activity in tobacco in calcium-dependent manner. Steroids, doi.org/10.1016/j.steroids.2019.108444
 16. Krasnoperova EE, Goriunova II, Isayenkov SV, Karpov PA, Blume YaB, Yemets AI (2019) Potential involvement of KIN10 and KIN11 catalytic subunits of the SnRK1 protein kinase complexes in the regulation of arabidopsis γ-tubulin. Cytol. Genet., 53(5):349-356. DOI: 10.3103/S0095452719050104
 17. Blume YaB (2019) A journey through plant cytoskeleton: hot spots in signalling and functioning. Cell Biol. Intl., 43: 1-5. doi: 10.1002/cbin.11210.
 18. Kravets EA, Yemets AI, Blume YaB (2019) Cytoskeleton and nucleoskeleton involvement in processes of cytomixis in plants. Cell Biol. Intl., 43: 999-1005. DOI: 10.1002/cbin.10843
 19. Pydiura N, Pirko Ya, Galinousky D, Postovoitova A, Yemets A, Kilchevsky A, Blume Ya (2019) Genome-wide identification, phylogenetic classification, and exon-intron structure characterisation of the tubulin and actin genes in flax (Linum usitatissimum). Cell Biol. Intl., 43: 1010-1018. DOI:10.1002/cbin.11001
 20. Rabokon A, Demkovych A, Sozinov A, Kozub N, Sozinov I, Pirko Ya, Blume Y  (2019) Intron length polymorphism of β-tubulin genes of Aegilops biuncialis Vis. Cell Biol. Intl., 43: 1031-1039. doi: 10.1002/cbin.10886
 21. Raevsky AV, Sharifi M, Samofalova D, Karpov P, Blume Ya (2019) Structural and functional features of lysineacetylation of plant and animal tubulins. Cell Biol. Intl., 43: 1040-1048. DOI: 10.1002/cbin.10887
 22. Krasylenko YuA, Yemets AI, Blume YaB (2019) Nitric oxide synthase inhibitor L-NAME affects Arabidopsis root growth, morphology and microtubule organization. Cell Biol. Intl., 43: 1049-1055. DOI: 10.1002/cbin.10880
 23. Lytvyn D, Olenieva V, Yemets A, Bergounioux C, Blume Ya (2019) Tubulin acetylation accompanies autophagy development induced by different abiotic stimuli in Arabidopsis thaliana. Cell Biol. Intl., 43: 1056-1064. DOI: 10.1002/cbin.10842
 24. Galinousky D, Padvitski T, Bayer G, Pirko Ya, Pydiura N, Anisimova N, Khotyleva L, Yemets A, Kilchevsky A, Blume Ya (2019)Expression analysis of cellulose synthase and main cytoskeletal protein genes in flax (Linum usitatissimum L.). Cell Biol. Intl., 43: 1065-1071. DOI: 10.1002/cbin.10837
 25. Demchuk OM, Karpov PA, Blume YaB (2019) 3D-modelling of carboxyl-terminal phosphorylation of plant α/β-tubulin and its role in kinesin-8/microtubule interaction. Cell Biol. Intl., 43: 1072-1080. DOI: 10.1002/cbin.10818
 26. Samofalova DA, Karpov PA, Raevsky AV, Blume YaB (2019) Protein phosphatases associated with the microtubules regulation: spatial structure reconstruction and analysis. Cell Biol. Intl., 43: 1081-1090. DOI: 10.1002/cbin.10810
 27. Karelov AV, Pylypenko LA, Kozub NA, Sozinov IA, Blume YaB (2019) Genetic background of the resistance against parasitic nematodes in wheat. Cytol. Genet., 53(4):315–320. 315. doi.org/10.3103/S0095452719040066
 28. Krasnoperova OE, Buy DD, Goryunova II, Isaenkov SV, Karpov PA, Blume YaB, Yemets AI (2019) The potential role of SnRK1 protein kinases in the regulation of cell division in Arabidopsis thaliana. Cytol. Genet., 53(3):185-191 DOI:10.3103/S0095452719030022
 29. Blyuss K, Chenar FF, Tsygankova VA, Biliavska L, Iutynska G, Yemets AI, Blume YB (2019) RNAi-based biocontrol of wheat nematodes using natural poly-component biostimulants. Front. Plant Sci., 10:483. doi: 10.3389/fpls.2019.00483
 30. Sekan AS, Myronycheva OS, Karlsson O, Gryganskyi AP, Blume YB (2019) Green potential of Pleurotus spp. in biotechnology. Peer J., 7:e6664 https://doi.org/10.7717/peerj.6664
 31. Garmanchuk LV, Borovaya MN, Nehelia AO, Inomistova M., Khranovska NM, Tolstanova GM, Blume YaB, Yemets AI (2019) CdS quantum dots obtained by “green” synthesis: comparative analysis of toxicity and effects on the proliferative and adhesive activity of human cells. Cytol. Genet., 53(2): 43-55 DOI:10.3103/S0095452719020026
 32. Tomioka S, Sogawa H, Shinzato T, Ishimura H, Okamoto A, Blume Ya, Shulga S, Kurita N (2019) Effect of Zn ion on the structure and electronic states of Aβ nonamer: molecular dynamics and ab initio molecular orbital calculations. MolSimulation45(9): 706-715, DOI: 10.1080/08927022.2019.1579328
 33. Rabokon AM, Pirko YaV, Demkovych AYe, Andreev IO, ParnikozaI Yu, Kozeretska IA, Yu Z, Kunakh VA, Blume YB (2019) Intron length polymorphism of β-tubulin genes in Deschampsia antarctica É. Desv. across the western coast of the Antarctic Peninsula. Polar Sci.19: 151–154 doi: https://doi.org/10.1016/j.polar.2018.11.001
 34. Buy DD, Demkovich AE, Pirko YaV, Blume YaB (2019) Expression analysis of α-tubulin genes during cold acclimation in winter and spring soft wheat. Cytol. Genet., 53(1): 23-33 (DOI:10.3103/S0095452719010067)
 35. Postovoitova AS, Yotka OYu, Pirko YaV, Blume YaB (2018) Molecular genetic evaluation of Ukrainian flax cultivar homogeneity based on intron length polymorphism of actin genes and microsatellite loci. Cytol. Genet., 52(6): 448-460. DOI: 10.3103/S0095452718060099
 36. Kozub NA, Sozinov IA, Karelov AV, Bidnyk HYa, Demianova NA, Sozinova OI, Blume YaB, Sozinov AA (2018) Studying recombination between the 1RS ARMS from the rye petkus and insieve involved in the 1BL.1RS and 1AL.1RS translocations using storage protein loci as genetic markers. Cytol. Genet., 52(6): 440-447. DOI: 10.3103/S0095452718060063
 37. Karpov PA, Novozhylov DO, Isaenkov SV, Blume YaB (2018) Motif-based prediction of plant tubulin phosphorylationsites by calcium-dependent protein kinases in Arabidopsis thaliana. Cytol. Genet., 52(6): 428-439. DOI: 10.3103/S0095452718060038
 38. Lytvyn DI, Olenieva VD, Yemets AI, Blume YaB (2018) Histochemical analysis of tissue-specific acetylation of α-tubulin as a response for autophagy development in Arabidopsis thaliana induced by different stress factors. Cytol. Genet., 52(4): 245–252 DOI: 10.3103/S0095452718040059
 39. Pydiura N, Pirko Ya, Galinousky D, Postovoitova A, Yemets A, Kilchevsky A, Blume Ya (2018) Genome-wide identification, phylogenetic classification, and exon-intron structure characterisation of the tubulin and actin genes in flax (Linum usitatissimum). Cell Biol. Intl., 2018, DOI: 10.1002/cbin.11001
 40. Medvedieva M, Blume Ya (2018) Legal regulation of plant genome editing using the example of CRISPR/Cas9 technology. Cytol. Genet., 52(3):204-212 DOI:10.3103/S0095452718030106.
 41. Poyedinok NL, Blume YB (2018) Achievements, problems and prospects of the genetic transformation of fungi. Cytol. Genet., 52(2): 139-154 DOI:10.3103/S009545271802007X
 42. Karpov PA, Blume YaB (2018) Could casein kinase 2 phosphorylate plant α-tubulin? Cytol. Genet., 52(2):103-111 DOI: 10.3103/S0095452718020044
 43. Rabokon AN, Pirko YaV, Demkovych AYe, Blume YaB (2018) Comparative analysis of the efficiency of intron-length polymorphism of β–tubulin genes and microsatellite loci for flax varieties genotyping. Cytol. Genet., 52(1):1-10 DOI: 10.3103/S0095452718010115
 44. Fujimori M,Sogawa H, Ota S,Karpov P, Shulga S, Blume Ya, Kurita N (2018) Specific interactions between mycobacterial FtsZ and curcumin derivatives: Molecular docking and ab initio molecular simulations. Chem. Phys. Lett., 692:166–173https://doi.org/10.1016/j.cplett.2017.12.045
 45. Novozhylov DO, Karpov PA, Blume YaB (2017) Bioinformatic search for Ca2+- and calmodulin-dependent protein kinases potentially associated with the regulation of plant cytoskeleton. Cytol. Genet., 51(4):239–246 (DOI:10.3103/S0095452717040053).
 46. Chudinova EM, Karpov PA, Fokin AI, Yemets AI, Lytvyn DI, Nadezhdina ES, BlumeYaB (2017) MAST-likeproteinkinaseIREH1 (At3g17850) from Arabidopsis thaliana binds to tubulin and co-localizes with the centrosome when expressed in animal cells. Planta, 246(5):959–969doi:10.1007/s00425-017-2742-4
 47. Finiuk NS., Buziashvili AYu, Burlaka OM, Zaichenko OS, Mitina NY, Miagkota OS, Stoika RS, Blume YaB, Yemets AI (2017) Investigation of novel oligoelectrolyte polymer carriers for their capacity of DNA delivery into plant cells. Plant Cell, Tissue & Organ Culture, 131:27–39 DOI: 10.1007/s11240-017-1259-
 48. Kravets EA, Yemets AI, Blume YaB (2017) Cellular mechanisms of nuclear migration. Cytol. Genet., 51(3): 192–201 (doi:10.3103/S0095452717030069).
 49. Kozub NO, Sozinov IO, Karelov AV, Blume YaB, Sozinov OO (2017) Diversity of Ukrainian cultivars of common winter wheat for the loci of storage proteins and molecular markers of disease stability genes. Cytol. Genet., 51(2):117-129.
 50. Blume YaB (2017) Double helix of the journal Cytology and Genetics: 50 years later. Cytol. Genet., 51(2):3-8 (DOI: 10.3103/S0095452717020098).
 51. Padvitski TsA, Galinousky DV, Anisimova NV, Bayer GYa, Pirko YaV, Yemets AI, Khotyleva LV, Blume YaB, Kilchevsky AV (2017) Analysis of cellulose synthase gene expression strategies in higher plants using RNA-sequencing data. Cytol. Genet., 51(1):12-24 ((doi: 10.3103/S0095452717010121).
 52. Derevyanchuk M, Kretynin S, Iakovenko O, Litvinovskaуа R, Zhabinskii V, Martinec J, Blume Ya,Khripach V, Kravets V (2017) Effect of 24-epibrassinolide on Brassica napus alternative respiratory pathway, guard cells movements and phospholipid signaling under salt stress. Steroids, 117: 16-24(doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.steroids.2016.11.006)
 53. Blume YaBGrodzinskyDM (2016) Thirty years after Chernobyl accident: Evaluation of consequences by biologists and medical scientists. Cytol. Genet., 50(6): 3-7 (doi: 10.3103/S0095452716060025).
 54. Sidorchuk YuV, Kravets EA, Mursalimov SR, Plokhovskaya SG, Goryunova II, Yemets AI, Blume YB, Deineko EV (2016) Efficiency of the induction of cytomixis in the microsporogenesis of dicotyledonous (N. tabacum L.) and monocotyledonous (H. distichum L.) plants by thermal stress. Russ. J. Developm. Biol.,47(6): 335–347 (doi: 10.1134/S1062360416060072).
 55. Shimamura K, Okutsu N, Shimizu E, Shulga S, Blume YaB, Danilov VI, Kurita N (2016) Influence of solvating water molecules on the attacking mechanisms of OH-radical to DNA base pairs: DFT calculations in explicit water. Struct. Chem., 27:1793–1806 (doi: 10.1007/s11224-016-0800-3).
 56. Raevsky AV, Sharifi M, Samofalova DA, Karpov PA, Blume YaB (2016) 3D structure prediction of histone acetyltransferase proteins of the MYST family and their interactome in Arabidopsis thaliana. J. Mol. Modeling, 22: 256(doi: 10.1007/s00894-016-3103-0)
 57. Plohovska SG, Yemets AI, Blume YaB (2016) Influence of cold on organization of actin filaments of different types of root cells in Arabidopsis thaliana. Cytol. Genet., 50(5): 318-323 (doi:10.3103/S0095452716050108).
 58. Kravets EA, Sidorchuk YuV, Horyunova II, Plohovskaya SH, Mursalimov SR, Deineko EV, Yemets AI, BlumeYaB (2016) Intra- and intertissular cytomictic interactions in the microsporogenesis of mono- and dicotyledonous plants. Cytol. Genet., 50(5):267-277 (doi:10.3103/S0095452716050054).
 59. Krasnoperova EE, Isayenkov SV, Yemets AI, Blume YaB (2016) Influence of protein kinase KIN10 gene expression on root phenotype of Arabidopsis thaliana root system under condition of energy stress. Cytol. Genet., 50(4):215-220 (DOI:10.3103/S009545271604006X).
 60. Ivaschuk BV, Pirko YaV, Galkin AP, Blume YaB (2016) Sr33 andSr35 gene homolog identification in genomes of cereals related to Aegilops tauschii and Triticum monococcum. Cytol. Genet., 50(4):221-230 (DOI:10.3103/S0095452716040058).
 61. Demkovich AE, Glukhov AZ, Privalikhin SN, Ostapko VM, Makogon IV, Pirko YaV, Blume YaB (2016) Varibility of microsatellite loci in Vincetoxicum Wolf. species in south eastern Ukraine. Cytol. Genet., 50(3): 151-157 (DOI: 10.3103/S0095452716030038)
 62. Kozub NA, Sozinov IA, Niniyeva AK, Tverdokhleb YeV, Blume YaB, Boguslavskii RL (2016) Genetic marking of glume color in Triticum spelta L. var. caeruleumu using gliadins. Cytol. Genet., 50(3): 168-172 (DOI: 0.3103/S0095452716030075).
 63. Ivaschuk BV, Samofalova DO, Pirko YaV, Fedak G, Blume YaB (2016) The homologous identification of the stem rust resistance genes RPG5, ADF3 and RGA1 in the relatives of barley. Cytol. Genet., 50(2): 96-105 (DOI:10.3103/S0095452716020055).
 64. Tsarenko P, Borysova O, Blume Ya (2016) High biomass producers and promising candidates for biodiesel production from microalgae collection IBASU-A (Ukraine). Oceanol. Hydrobiol. Stud., 45(1): 79-85
 65. Lytvyn DI Raynaud C, Yemets AI, Bergounioux C, Blume YaB (2016) Involvement of inositol biosynthesis and nitric oxide in the mediation of UV-B induced oxidative stress. Front. Plant Sci., 2016, 7(article 430) (doi: 10.3389/fpls.2016.00430).
 66. Borovaya M, Burlaka OM, Naumenko AP, Blume YaB, Yemets AI (2016) Extracellular synthesis of luminescent CdS quantum dots using plant cell culture. NanoscaleRes. Lett.11:100 (DOI 10.1186/s11671-016-1314-z)
 67. Yemets AI, Fedorchuk VV, Blume YB (2016) Improvement of agrobacterial transformation of plants using trifluoperazine and genistein - protein kinase inhibitors. Cytol. Genet., 50(1): 3-11 (DOI: 10.3103/S0095452716010047).
 68. Horiunova II, Krasylenko YuA, Yemets AI, Blume YaB (2016) Involvement of plant cytoskeleton in cellular mechanisms of metal toxicity. Cytol. Genet., 50(1):47-59 (DOI: 10.3103/S0095452716010060).
 69. Sekan AS, Isayenkov SV, Blume YaB (2015) Development of marker-free transformants by site-specific recombinases. Cytol. Genet., 2015, 49(6): 397-407.
 70. Burlaka OM, Pirko YaV, Yemets AI, Blume YaB (2015) Plant genetic transformation using carbon nanotubes for DNA delivery. Cytol. Genet., 49(6):349-357.
 71. Pydiura NA, Bayer GYa, Galinouski DV, Yemets AI, Pirko YaV, Padvitski TA, Anisimova NV, Khotyleva LV, Kilchevski AV, Blume YaB (2015) Bioinformatic search for cellulose synthase genes in flax (Linum usitatissimum) and their phylogenetic analysis. Cytol. Genet., 49(5): 279-287.
 72. Samofalova DA, Karpov PA, Blume YaB (2015) Bioinformatic comparison of human and higher plant phosphatomes. Cytol. Genet., 49(4): 207–219.
 73. Borovaya MN, Pirko YaV, Krupodorova TA, Naumenko AP, Blume YaB, Yemets AI (2015) Biosynthesis of cadmium sulfide quantum dots using Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. Biotech. Biotechn. Equipment., 29(6): 1156-1163.
 74. Isayenkov SV, Sekan AS, Sorochinsky BV, Blume YaB (2015) Molecular aspects of endosomal cellular transport. Cytol.Genet., 49(3): 192-205.
 75. Tanasienko IV, Yemets AI, Finiuk NS, Stoika RR, Blume YB (2015) DMAEM-based cationic polymers as novel carriers for DNA delivery into cells. Cell Biol. Int. 39(3):243-245.
 76. Borovaya MN, Naumenko AP, Matvieieva NA, Blume YaB, Yemets AI (2014) Biosynthesis of luminescent CdS quantum dots using plant hairy root culture. NanoscaleRes. Lett.,9: 686.
 77. Finiuk NS, Chaplya AY, Mitina NY, Boiko NM, Lobachevska OV, Miahkota OS, Yemets AI, Blume YaB, Zaichenko OS, Stoika RS (2014) Genetic transformation of moss Ceratodon purpureus by means of polycationic carriers of DNA. Cytol. Genetics, 48(6): 345-351.
 78. Karpov P, Raevsky A, Korablyov M, Blume Ya (2014) Identification of plant homologs of dual specificity Yak1-related kinase1A. Computational Biol. J., 2014: Article ID 909268, 14 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2014/909268
 79. Radchuk V, Pirko YaV, Isayenkov SV, Yemets AI, Blume YaB (2014) cDNA library construction from meristematic tissue of finger millet panicle. Cytol. Genetics, 48(5): 273–278.DOI: 10.3103/S0095452714050089
 80. Yemets AI, Tanasienko IV, Krasylenko YuA, Blume YaB (2014) Plant-based biopharming of recombinant human lactoferrin. Cell Biol. Int., 38 (3):989-1002.
 81. Kozub NA, Motsnyi II, Sozinov IA, Blume YaB, Sozinov AA (2014) Mapping a new secalin locus on the rye 1RS arm. Cytol. Genetics, 48(4): 203–207.
 82. Bayer GYa, Yemets AI, BlumeYaB (2014) Obtaining the transgenic lines of finger millet Eleusine coracana (L.). with dinitroaniline resistance. Cytol. Genetics, 48(3):139-144.
 83. Lytvyn DI, Syvura VV, Kurylo VV, Olenieva VD, Yemets AI, Blume YaB (2014) Creation of transgenic sugar beet lines expressing insect pest resistance genes cry1C and cry2A. Cytol. Genetics, 48(2):65-75.
 84. Kozub NA, Boguslavskii RL, Sozinov IA, Tverdokhleb YeV, Xynias IN, Blume YaB, Sozinov AA (2014) AllelesatstorageproteinlociinTriticum spelta L. accessions and their occurrence in related wheats. CytolGenetics, 48(1): 33-41.
 85. Nyporko AYu, Blume YaB (2014) Structural mechanisms of cyanoacrylate interaction with plant tubulin. Cytol. Genetics, 48(1):7-14.
 86. Pokotylo IV, Kretynin SV., Khripach VA, Ruelland E, Blume YaB, Kravets VS (2014) Influence of 24-epibrassinolide on lipid signalling and metabolism in Brassica napus. Plant Growth Regul., 73(1): 9-17.
 87. Korkhovoy VI, BlumeYaB (2013) Biodiesel from microalgae: Ways for increasing the effectiveness of lipid accumulation by genetic engineering methods. Cytol. Genetics, 47(6): 349-358.
 88. <>1.KarelovAV, PylypenkoLA, KozubNO, BondusRO, BorzyhOI, SozinovIO, BlumeYaB, SozinovAA(2013) Allelicstateofthemolecularmarkerforgoldennematode(Globoderarostochiensis)resistancegeneH1amongUkrainianandworldpotato(Solanumtuberosumssp. tuberosum)cultivars. Cytol. Genetics,47(5):294-297 (DOI 10.3103/S0095452713050058).

   

  (In journals of Q3):

   

   

  (In other journals):

  1. Plokhovska SH,Yemets АI, BlumeYB (2020) Involvement of nitric oxide in the response of plantcells microtubules to the action of high temperature. Repts Natl. Acad. Sci. Ukraine, (8):66-72. https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.08.066
  2. Rabokon A, Postovoitovа A, Bilonozhko Yu, Kalafat L, Pavlovska M, Prekrasna Ie, Parnikoza I, Kozeretska I, Pirko Ya, Blume Ya (2020) Assessment of Colobanthus quitensis genetic polymorphism from the Argentine Islands region (maritime Antarctic) by actin, α- and γ-tubulin gene intron analysis. Ukr. Antarctic J., 2020, (1), 93—101. doi:10.33275/1727-7485.1.2020.382
  3. Ota S, Tomioka S, Sogawa H, Satou R, Fujimori M, Karpov P, Shulga S, Blume Ya, Kurita N (2018) Binding properties between curcumin and malarial tubulin: molecular-docking and ab initio fragment molecular orbital calculations. Chem-Bio Informatics J., 18:44-57 DOI 10.1273/cbij.18.44
  4. Tsygankova V, Shysha E, Galkin A, Biliavska L, IutynskaG, Yemets A, BlumeYa(2017) Impact of microbial biostimulants on induction of callusogenesis and organogenesis in the isolated tissue culture of wheat in vitro. J. Med. Plants Studies, 5(3): 155-164
  5. Fujimori M, Kadoya R, Ota S, Kurita N, Karpov P, Blume Y (2016) Ab initiomolecular simulations on the binding properties between mycobacterial FtsZ and its inhibitor. Proc. The 2016 International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory and Application (ICAICTA2016)1-6 (doi: 10.1109/ICAICTA.2016.7803087)
  • Pirko NN, Demkovych AYe, Kalafat LO, Privalikhin SN, Rabokon AN, Pirko YaV, Blume YaB (2016) Intron length polymorphism of β-tubulin genes in different representatives of Pinaceae Lindl. family. Revista Botanică,vol. VIII, 2(13): 5-9.
  • KorkhovoyV, TsarenkoP, BlumeYa (2016)Genetically engineered algae for enhanced biofuel production. Curr. Biotechnol.,5(4): 256-265(doi: 10.2174/2211550105666161010105635).
  • Karpov PA, Demchuk OM, Britsun VN, Lytvyn DI, Pydiura NO, Rayevsky AV, Samofalova DA, Spivak SI, Volochnyuk DM, Yemets AI, Blume YaB (2016) New imidazole inhibitors of mycobacterial FtsZ: the way from high-throughput molecular screening in grid up to in vitroverification. Sci. Innov.,12(3): 44-59 (DOI:10.15407/scin12.03.044).
  • Biliavska LO, Tsygankova VA, Kozyritska VE, Iutynska GO, Andrusevich YaV, Babich OA, Galkin AP, Blume YaB(2016) Application of new microbial plant resistance/plant growth protection inducers for increasing Chinese cabbage plant tolerance against parasitic nematode Heterodera schachtii Schmidt. Int. J. Res. BioSci.,5(2): 64-82.
  • Tsygankova V, Shysha E, Andrusevich Ya, Galkin A, Iutynska G, Yemets A, Blume Ya(2016) Using of new microbial biostimulants for obtaining in vitro new lines of Triticum aestivum L. cells resistant to nematode H. avenae. Eur. J. Biotechnol. Biosci.,4(4): 41-53.
  • Tsygankova VA, Bayer OO, Andrusevich YaV, Galkin AP, Brovarets VS, Yemets AI, Blume YaB (2016) Screening of five and six-membered nitrogen-containing heterocyclic compounds as new effective stimulants of Linum usitatissimum L. organogenesis in vitro. Int. J. Med. Biotechnol. Genetics, S2:001, 1-9.
  • Burlaka OM, Pirko YaV,Kolomys OF, Smertenko PS, Glazunova VO, Konstantinova TE, Yemets AI, Blume YaB(2015) Functionalization of carbon nanotubes using different biomolecules of different nature for stable dispersion in water.Biotechnologia Acta, 8(4): 71-81 (DOI: doi: 10.15407/biotech8.04.071).
  • TsygankovaVA, StefanovskaTR, AndrusevichYaV,PonomarenkoSP,  YemetsAI, GrigoryukIP, BlumeYaB(2015) RNAi-mediatedeffect of biostimulant Regoplant in protection of common horse chestnut of Aesculus L. genus against damaging action of horse chestnut leaf miner Cameraria ohridella Deschka & Dimic. J. Biol. Nature, 4(1): 19-38.
  • Karpov PA, Brytsun VM, Rayevsky AV, Demchuk OM, Pydiura NO, Ozheredov SP, Samofalova DA, Spivak SI, Yemets AI, Kalchenko VI,Blume YaB (2015) High-throughput screening of new antimitotic compounds based on potential of virtual organization CSLabGrid. Sci. Innov., 11(1):92-100 (http://dx.doi.org/10.15407/scin11.01.092)
  • Blume YaB, Pirko YaV, Burlaka OM, Borova MM, Danylenko IA, Smertenko PS, Yemets AI (2015) «Green» synthesis of noble metal nanoparticles and CdS semiconductor nanocrystals using biological material. Sci. Innov., 11(1):59-71(http://dx.doi.org/10.15407/scin11.01.059).
  • Pydiura N, Karpov P, Blume Ya (2014) On the efficiency of CPU and hybrid CPU-GPU systems in computational biology tasks. Computer Sci. Appl., 1(1):48-59.
  • Tsygankova VA, Biliavska LO, Andrusevich YaV, Bondarenko ON, Galkin AP, Babich OA, Kozyritska VE, Iutynska GO, Blume YaB (2014) Impact of new microbial PR/PGP inducers on increase of resistance to parasitic nematode of wild and RNAi transgenic rape plants. Adv. Biosci. Bioengineering, 2(1): 66-103.
  • Tsygankova VA, Iutynska GA, Galkin AP, BlumeYaB(2014) Impact of new natural biostimulants on increasing synthesis in plant cells of small regulatory si/miRNA with high anti-nematodic activity.Int. J. Biol., 6(1): 48-64.DOI: 10.5539/ijb.v6n1p48.
  • Lytvyn DI,Yemets АІ, Blume YaB (2013) Development of autophagy in BY-2 (Nicotiana tabacum) cells is accompanied by acetylation of α-tubulin.Repts Natl Acad. Sci. Ukraine, (5): 179-185 (in Ukr.).
  • Yemets A, Bayer G, Blume YB (2013) An effective procedure for in vitro culture of Eleusine coracana (L.) and its application. ISRN Bot., Article ID 853121, 7p. (http://dx.doi.org/10.1155/2013/853121).
  • Demchuk O, Karpov P, Raspor P, Blume Ya (2011) Molecular modelling of FtsZ proteins based on their homology in Escherichia coli and Mycobacterium tuberculosis as the key stage of rational design of new antituberculous compounds. Acta Biologica Slovenica, 54(2): 13-29.
  • Blume YaB,Lytvin DI, Krasylenko YuA, Sheremet YaA, YemetsAI (2011), Nitrotyrosination as posttranslational modification of plant α-tubulin. Repts Natl Acad. Sci. Ukraine, № 7, с.161-166 (in Russ.).
  • YemetsАІ, Blume YaB (2008) Progress in plant polyploidization based on antimicrotubular drugs. TheOpenHorticultureJ., 1(1): 15-20.
  • Yemets AI, Blume YaB, Smertenko AP et al. (1997) Obtaining of γ-hybrids of higher plants with mutant β-tubulin. Proc. Acad. Sci (Russia), 353: 557-561.
  • Strashnyuk N, Blume YaB, Smertenko A, Sidorov VA, Gleba YuYu (1993) Obtaining of amiprophosmethyl-resistant lines of Nicotiana plumbaginifolia, containing mutant tubulin. Proc. Acad. Sci. (Russia), 332(2): 240-243.

  Monographs and Chapters in Books

 

 1. SamofalovaDO, KarpovPA, RaevskyOV, BlumeYB(2020) Interplay of protein phosphatases with cytoskeleton signaling in response to stress factors in plants. In:Protein Phosphatases and Stress Management in Plants(Pandey G.K., Eds).Springer, Cham, p. 261-287. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48733-1_14
 2. Sakhno L.O., Yemets A.I., Blume Ya.B. (2020) Carbon nanotubes and fullerenes as DNA/RNA carriers for plant genetic transformation. In: Research Advances in Plant Biotechnology(Ed. Ya. Blume), Nova Science Publishers: New York, p. 1-31.
 3. Finiuk N., Buziashvili A., Mitina N., Zaichenko A., Blume Y.B., Yemets A.I., Stoika R. (2020) Application of nanomaterials for genetic engineering of plant cells. In: Research Advances in Plant Biotechnology(Ed. Ya. Blume), Nova Science Publishers: New York, p. 33-61.
 4. Poyedinok N.L., Blume Y.B. (2020) CRISPR/CAS genome editing of fungi. In: Research Advances in Plant Biotechnology(Ed. Ya. Blume), Nova Science Publishers: New York, p. 63-91.
 5. Tsygankova V.A., Blyuss K., Shysha E.N., Biliavska L.A., Iutynska G.A., Andrusevich Y.V., Ponomarenko S.P., Yemets A.I., Blume Y.B. (2020) Using Microbial biostimulants to deliver RNA interference in plants as an effective tool for biocontrol of pathogenic fungi, parasitic nematodes and insects. In: Research Advances in Plant Biotechnology(Ed. Ya. Blume), Nova Science Publishers: New York, p. 205-319.
 6. Medvedieva M., Blume Y.B.(2020) Legal governance of gene editing for agriculture: some international, regional and national implications. In: Research Advances in Plant Biotechnology(Ed. Ya. Blume), Nova Science Publishers: New York, p. 322-368.
 7. Sakhno L.O., Yemets A.I.,BlumeYa.B.(2019)The role of ascorbate-glutathione pathway in reactive oxygen species balance under abiotic stresses.In:Reactive Oxygen, Nitrogen and Sulfur Species in Plants: Production, Metabolism, Signaling and Defense Mechanisms (Eds M. Hasanuzzaman, V. Fotopoulos, K. Nahar, M. Fujita),John Wiley & Sons Ltd.,p.89-111.doi.org/10.1002/9781119468677.ch4
 8. Yemets A.I.,Karpets Yu.V., Kolupaev Yu.E., Blume Ya.B.(2019) Emerging technologies for enhancing ROS/RNS homeostasis. In:Reactive Oxygen, Nitrogen and Sulfur Species in Plants: Production, Metabolism, Signaling and Defense Mechanisms (Eds M. Hasanuzzaman, V. Fotopoulos, K. Nahar, M. Fujita), John Wiley & Sons Ltd.,p. 873-922. doi.org/10.1002/9781119468677.ch39
 9. Karpov P.A., Yemets A.I., Blume Ya.B.(2019)Calmodulin in action: CaM protein kinases as canonical targets in plant cell. – In:Calmodulin: Structure, Mechanisms and Functions, , Nova Science Publishers:New York, p. 1-26.
 10. Krasylenko Yu.A., Yemets A.I., Blume Ya.B. (2017) Cell mechanisms of nitric oxide signaling in plants under abiotic stress conditions. In: Mechanism of Plant Hormone Signaling Under Stress: A Functional Genomic Frontier. Vol. 1 (G. Pandey, Ed.). Wiley-Blackwell, 371-398.
 11. Blume YaB, Krasylenko YuA, Yemets AI (2017) The role of plant cytoskeleton on phytohormone signaling under abiotic and biotic stresses. In: Mechanism of Plant Hormone Signaling Under Stress: A Functional Genomic Frontier. Vol. 2 (G. Pandey, Ed.). Wiley-Blackwell, 2017 127-185.
 12. Burlaka OM, Yemets AI, Pirko YaV, Blume YaB (2016) Non-covalent functionalization of carbon nanotubes for efficient gene delivery. Springer Proc. Physics, v. 158 (Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications) (Eds O. Fesenko, L. Yatsenko), p. 355-370 (DOI 10.1007/978-3-319-30737-4_30).
 13. Lytvyn DI, Blume YaB (2016) Microtubular cytoskeleton in autophagy and programmed cell death development in plants. In: Programmed Cell Death in Plants and Animals (Ed. J. Rice), Nova Science Publishers: New York, p. 1-26.
 14. Yemets AI, Krasylenko YA, Blume YB (2015) Nitric oxide and UV-B radiation. In: Nitric Oxide in Abiotic Stress Responses (Eds KhanM.N.,MobinM.,MohammadF.,CorpasF.J.), Springer, p. 141-154.
 15.  NaumenkoV, SorochynskyiB, BlumeYa (2015) Synthesis of secondary metabolitesin vitro. Kyiv: Akademperiodyka, 55 p. (ISBN 978-966-360-281-3).
 16. Borovaya MN, Burlaka OM, Yemets AI, Blume YaB (2015) Biosynthesis of quantum dots and their potential applications in biology and biomedicine. In: Nanoplasmonics, Nano-Optics, Nanocomposites, and Surface Studies (O. Fesenko, L. Yatsenko, eds.), Springer Proceedings in Physics, Springer Int. Publishing Switzerland  167, DOI: 10.1007/978-3-319-18543-9_24
 17. Burlaka OM,Pirko YaV,Yemets AI,BlumeYaB(2014) Application of carbon nanotubes for plant genetic transformation. In: Nanocomposites, Nanophotonics, Nanobiotechnology,and Applications(Eds O. Fesenko, L. Yatsenko), Springer, p. 233-255. DOI 10.1007/978-3-319-06611-0_20
 18. Yemets AI, Tanasienko IV, Blume YaB (2011) Progress in barley in vitro culture and genetic transformation. In: Barley: Production, Cultivation and Uses (Ed. Steven B. Elfson), Nova Science Publishers: New York, p. 1-36.
 19. YemetsА. І., Lloyd С., Blume Ya.B.  (2008) Planttubulinphosphorylationanditsrolein cell cycle progression. The Plant Cytoskeleton: Key Tool for Agro-Biotechnology (Eds BlumeYaB,Baird W.V., Yemets AI, Breviario D.), Springer, p. 145-159.
 20. Karpov P.А., Blume Ya.B. (2008) Bioinformatic search for plant homologues of animal structural MAPs in the Arabidopsis thaliana genome.The Plant Cytoskeleton: Key Tool for Agro-Biotechnology(Eds BlumeYaB,Baird W.V., Yemets AI, Breviario D.), Springer, p. 373-394.
 21. NyporkoA.Yu., Blume Ya.B. (2008) Spatial distribution of tubulin mutations conferring resistance to antimicrotubular compounds.The Plant Cytoskeleton: Key Tool for Agro-Biotechnology(Eds BlumeYaB,Baird W.V., Yemets AI, Breviario D.), Springer, p. 397-417.
 22. YemetsА. І., Blume Ya.B.(2008) Antimitotic drugsfor microprotoplst-mediated chromosometransfer in plant genomics, cell engineering and breeding.The Plant Cytoskeleton: Key Tool for Agro-Biotechnology(Eds BlumeYaB,Baird W.V., Yemets AI, Breviario D.), Springer, p. 419-434.
 23. YemetsА. І., Baird W.V., Blume Ya.B. (2008)  Modified tubulin genes as selectable markers for plant transformation. The Plant Cytoskeleton: Key Tool for Agro-Biotechnology (Eds BlumeYaB,Baird W.V., Yemets AI, Breviario D.), Springer, p. 435-454.
 24. Smertenko P,Kostylyev V,Kushnerov I, Shmyryova O,Manoilov E, Brychenko M,Kruglov V,Mariyenko A,Stolyarenko R, BlumeYaB,Durzan D (2006) UV and VIS radiation metersfor environmental monitoring. In:  Cell Biology and Instrumentation: UV Radiation, Nitric Oxide and Cell Death in Plants (Eds Ya. Blume, D. Durzan and P.Smertenko), NATO Science Series, IOS Press, p. 82-91.
 25. Blume YaB,Nyporko AYu, Yemets AI, (2006) Nitrotyrosination of a-tubulin: structural analysis of functional significance in plants and animals. In: Cell Biology and Instrumentation: UV Radiation, Nitric Oxide and Cell Death in Plants (Eds Ya. Blume, D. Durzan and P.Smertenko), NATO Sci. Series, IOS Press, 2006, p. 325-333.
 26. BairdW.V., BlumeYa.B., WickS. (2000) Microtubularandcytoskeletalmutants. In: Plantmicrotubules: potentialforbiotechnology(P. Nick, ed.), SpringerVerlag:Berlin- Heidelberg, p. 159-191.
 27. Blume YaB (2000) Key issues for Ukrainian acceptance of genetically modified plants and comparison with other Central and Eastern European countries. In: Proc. of the 6th Intl. Symp on The Biosafety of Genetically Modified Organisms (July 8-13, 2000, Saskatoon, Canada) (C. Fairbrain, G. Scoles, and A. McHughen, eds), Univ. of Saskatoon: Univ. Extention Press, p. 15-20.
 28. Shynkarenko L.N., Novozhylov O.V., Blume Ya.B. (1999) Chapter 3. Biotechnological profile from: Ukraine. In: Biotechnology in the Developing World and Countries in Economic Transition (G.T. Tzotzos and K.G. Skryabin, Eds), 1999, CAB Intl., p. 137-142.
 29. Yemets A, Smertenko A, Solodushko V, Blume YaB (1997) Asymmetric somatic hybrids with mutant β-tubulin resistant to amiprophosmethyl. In: Plant Mol. Biology and Biotechnology (K.K. Tewari and G.S. Singhal, eds), Narosa Publ. House, New Delhi, 220-234.
 30. Blume Ya.B. (1988) Organization of protoplast cytoskeleton and somatic hybrids of plants: integration of cell functions. Sums of Science and Technics, VINITI of Acad. Sci. USSR (Moscow), v.9 (Cell Engineering; Ed. Yu.Yu.Gleba), p. 166-227 (in Russian).
 31. Kucherenko N.Ye., Tsudzevich B.A., Blume Ya.B., Babenyuk Yu.D. (1983) Biochemical model of chromatin activity regulation. Kiev: Naukova Dumka Publishers, 248 p. (in Russian).

Патенти та авторські свідоцтва

1986
Тютюнник В.Р., Блюм Я.Б., Стефанов А.В., Кучеренко Н.Е., Лишко В.К. Способ получения липосом. А. с. СССР N 1200439, 1986.
Трофимяк Т.Б., Сухомлинов Б.Ф., Кучеренко Н.Е. Способ получения интактных энтероцитов из слизистой оболочки тонкого кишечника. А.с. СССР, № 1304563, 1986.

1989
Бреманис Г.А., Калвиньш И.Я., Кучеренко Н.Е., Блюм Я.Б., Кутовой А.И., Позур В.К., Пугович О.В., Трапенциер П.Т. 3-(2,2,2-тризамещенные гидразиний)-пропионаты, проявляющие антибактериальную и фунгицидную активность. А. с. СССР, № 1512054, 1989.
Бреманис Г.А., Калвиньш И.Я., Кучеренко Н.Е., Блюм Я.Б., Кутовой А.И., Позур В.К., Пугович О.В., Трапенциер П.Т. 3-(2,2-диметил-2-три-фторпропилгидразиний)-пропионат, проявляющий фунгицидную активность. А. с. СССР, № 1515639, 1989.
Пугович О.В., Бреманис Г.А., Кучеренко Н.Е., Блюм Я.Б., Позур В.К., Черненькая С.Н., Бузлама В.С., Париков В.А., Шабунин С.В., Калвиньш И.Я., Трапенциер П.Т., Кутовой А.И. Галогениды метил 3-(2, 2-диметил-2-алкилгид-разиний)пропионаты, обладающие антибактериальным действием. А. с. СССР N 1616079, 1990.

1993
Микицей Б.В. Способ снижения неспецифической флюоресценции при иммунофлюоресцентной микроскопии белков. Патент России N 1804626. Опубл. Бюлл. N 11, 1993

2010
Баєр О.О., Ємець А.І., Гузенко О.В., Хотильова Л.В., Лємєш В.А., Картель Н.А.Спосіб укорінення рослин, отриманих в культурі in vitro. Патент України на корисну модель № 48060, 2010, Бюл. № 5, опубл. 10.03.2010

2011
Гузенко Е.В., Лемеш В.А., Хотилева Л.В., Картель Н.А., Баер О.А., Емец А.И., Блюм Я.Б. Способ укоренения растений, полученных in vitro. Патент 2423045 на изобретение. Росийская Федерация. Заявка № 2010106540/10 13.02.2009; опубл. 10.07.2011, Бюл. № 19

Стаховський Е.О., Блюм Я.Б., Яцина О.І., Вітрук Ю.В., Ємець А.І., Шеремет Я.О., Вернигородський С.В. Спосіб оцінки ефективності поліхіміотерапії у хворих на рак сечового міхура. Патент України на корисну модель № 63533, 2011, Бюл. № 19, опубл. 10.10.2011

2012
Гузенко Е.В., Лемеш В.А., Хотылева Л.В., Картель Н.А., Баер О.А., Емец А.И., Блюм Я.Б. Способ стимулирования корнеобразования у побега льна, полученного из каллусной культуры in vitro. Пат. 15623. Республика Беларусь, МПК А01H 4/00 заявитель ГНУ “Институт генетики и цитологии НАН Беларуси” - № а 20090194; заявл. 15.04.2009 // Нац. Центр интеллектуал. собственности. Официальный бюл. / Нац. Центр интеллектуал. собственности. – 2012.

2013
Рейда М.В., Романюк В.С., Блюм Я.Б., Циганков С.П. Установка для одержання дизельного палива з насіння рижію та етанолу. Патент України на корисну модель № 85909, 2013, Бюл. № 23, опубл. 10.12.2013

2014
Блюм Я.Б., Пірко Я.В., Даниленко І.А., Ємець А.І., Смертенко П.С., Рощина Н.М., Кригіна Н.І., Власенко В.І. Спосіб одержання наночастинок срібла та золота. Патент України на корисну модель № 86778, 2014, Бюл. № 1, опубл. 10.01.2014.

2015
Рейда М.В., Блюм Я.Б., Циганков С.П. Установка повного циклу для одержання дизельного палива з насіння рижію та етанолу. Патент України на корисну модель № 98589, 2015, Бюл. № 8, опубл. 27.04.2015.

Демкович А.Є., Рабоконь А.М., Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Прилад для вертикального гель-електрофорезу. Патент України на корисну модель № 102060, 2015, Бюл. № 19, опубл. 12.10.2015.

2018
Кретинін С.В., Кравець В.С., Блюм Я.Б. Спосіб підвищення насіннєвої та олійної продуктивності рижію в умовах хлоридного засолення. Патент України на корисну модель № 124008 № U 2017 11109

Кретинін С.В., Кравець В.С., Блюм Я.Б., Хрипач В.О., Жабінський В.М. Спосіб вирощування рижію в умовах хлоридного засоленняю Патент України № 117894, Бюл. № 19, опубл. 10.10.2018

2019
Блюм Р.Я., Рахметов Д.Б., Блюм Я.Б., Циганков С.П., Лукашевич К.М. Спосіб отримання дизельного біопалива на основі олії суріпиці. Патент України на корисну модель № 132192, 2019, Бюл. № 3, опубл. 11.02.2019.
Опубл. 10.01.2019, бюл. № 1. МПК (2018.01) С10L 1/00.

Шульга С.М., Глух І.С., Соколик В.В., Дроздов О.Л., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Спосіб отримання ліпосомальної форми куркуміну. Патент України на корисну модель № 134981, 2019, Бюл. № 11, опубл. 10.06.2019.

2020
Володько О.І., Іванова Т.С., Лукашевич К.М., Лантух Г.В., Блюм Р.Я., Кулічкова Г.І., Циганков С.П., Блюм Я.Б. Спосіб отримання біоетанолу при ферментуванні соку цукрового сорго в умовах зниженого тиску. Патент України на корисну модель № 140723. Опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. Заявка № u 2019 08505 від 17.07.19. МПК C10L1/10, C12P7/06

Лукашевич К.М., Блюм Р.Я., Іванова Т.С., Циганков С.П., Рахметов Д.Б., Блюм Я.Б. Спосіб отримання дизельного біопалива на основі олії тифону. Патент України на корисну модель № 140592.Опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. Заявка № u 2019 06940 від 20.06.19. МПК C10L1/00
Блюм Я.Б., Пірко Я.В., Круподьорова Т.А., Даниленко І.А., Ємець А.І., Власенко В.І., Березненко С.М., Кучеренко В.І., Арабулі С.І., Смертенко П.С., Наумов В.В. Спосіб одержання текстильного матеріалу з наночастинками срібла. Патент № 141094. Опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6. Заявка на патент України на корисну модель від 16.07.19 № u 2019 08291.
Шульга С.М., Глух І.С., Соколик В.В., Дроздов О.Л., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Спосіб одержання ліпосомальної форми куркуміну. Патент України № 121627, 2020, Бюл. № 12, опубл. 25.06.2020.

Авторські свідоцтва на сорти рослин

2009
Стаднічук Н.О., Баєр Г.Я., Ємець А.І., Рахметов Д.Б. Свідоцтво № 09551 про авторство на сорт рослин „Ярослав-8” Елевсина (Дагуса) Eleusine coracana (L.) Gaertn. Заявка № 08324001 від 03.11.2008 р. Державна служба з охорони прав на сорти рослин, 2009
Рахметов Д.Б., Рахметова С.О., Новожилов О.В. Свідоцтво № 09554 про авторство на сорт рослин „Наставник” Щавнат Rumex patientia L. x Rumex tianshanicus A. Los. Заявка № 08424001 від 03.11.2008 р. Державна служба з охорони прав на сорти рослин, 2009

2012
Блюм Я.Б., Стаднічук Н.О., Ємець А.І., Рахметов Д.Б. Свідоцтво № 120109 про авторство на сорт рослин Євгенія Пальчасте просо (Дагуса) Eleusine coracana (L.) Gaertn. Заявка № 10344001 від 03.11.2010 р. Державна служба з охорони прав на сорти рослин, 2012.

2015
Рахметов Д. Б., Рахметова С.О., Щербакова Т.О., Блюм Я. Б., Вергун О.М. Стаднічук Н. О. Свідоцтво №150628 про авторство на сорт рослин Гулівер, Міскантус гігантський Miscanthus x giganteus J.M. Greef & Deuter ex Hodkinson & Renvoize. Заявка № 12529005. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, 2015.
Ємець А.І., Рахметов Д.Б., Щербакова Т.О., Блюм Я. Б., Крюкова К.М., Рахметова С.О. Свідоцтво №150629 про авторство на сорт рослин Снігопад міскантусу цукроквіткового Miscanthus sacchariflorus (Maxim) Benth. Заявка № 12529006. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, 2015.
Блюм Я.Б., Рахметов Д.Б., Вергун О.М., Рахметова С.О. Свідоцтво №150630 про авторство на сорт рослин Рижій посівний (ярий) Євро 12 Camelina sativa (L.) Crantz. Заявка № 12097001. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, 2015.
Блюм Я.Б., Пашина О.О., Рахметова С.О., Ємець А.І., Рахметов Д.Б. Свідоцтво №150631 про авторство на сорт рослин Рижій посівний (ярий) Перемога, рижій посівний (ярий) Camelina sativa (L.) Crantz. Заявка № 12097002. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України, 2015.
Рахметов Д. Б., Рахметова С.О., Блюм Я. Б., Щербакова Т.О., Богатель Л.С. Свідоцтво № 150769 про авторство на сорт рослин Зоряне просо прутоподібне Panicum virgatum L. Заявка №12006002 від 18.12.2012. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

2018
Рахметов Д. Б., Щербакова Т.О., Рахметова С.О., Блюм Я. Б., Ревунова Л.Г. Свідоцтво № 171003 про авторство на сорт рослин Велетень міскантус китайський Miscanthus chinensis L. Заявка 12529004 від 18.12.2012 на сорт Велетень, міскантус китайський. Міністерство аграрної політики та продовольства України, 2018