Ви є тут

Про інститут

Про інститут

Державну установу „Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України” створено в результаті перейменування „Інституту харчової хімії і технології НАН України".

Свідоцтво про державну атестацію наукової установи

Підсумки оцінювання діяльності наукової установи

Основні напрями досліджень інституту, згідно статуту :

  • вивчення молекулярно-біологічних і клітинно-біологічних механізмів життєдіяльності рослинних клітин на основі розвитку структурної та функціональної геноміки і біоінформатики рослин, структурної біології та молекулярної генетики;
  • розробка нових молекулярних біотехнологій та нанобіотехнологій рослин і прокаріотичних систем;
  • розробка наукових засад ресурсозаощаджувальних технологій переробки сільськогосподарської сировини, одержання нових видів харчових продуктів та отримання біопалива з біомаси;
  • розробка біотехнологій виробництва продуктів харчування, їх складових та біологічно активних компонентів, молекулярно-генетичних і біохімічних методів фітосанітарного, медико-біологічного контролю продовольчої сировини, харчових добавок, продуктів і кормів та наукових засад біобезпеки.

Інститут очолює доктор біологічних наук, професор, акад. НАН України Я.Б. Блюм.

ІХБГ має чотири наукові відділи, в складі яких – п’ять лабораторій, а також загальноінститутські підрозділи:

Відділ геноміки та молекулярної біотехнології.

Відділ. Завідувач відділу докт. біол. наук., професор, академік НАН України Блюм Ярослав Борисович.

До відділу належать:

1) Відділ геноміки та молекулярної біотехнології (завідуючий – акад. НАН України Я.Б. Блюм), в тому числі:

Лабораторія молекулярної генетики рослин. Завідувач лабораторії д.б.н., с.н.с. Козуб Наталія Олександрівна.

Лабораторія біоінформатики та структурної біології. Завідувач лабораторії д.б.н., ст.н.с Карпов Павло Андрійович.

Лабораторія біотехнології біопалив та інновацій в зеленій енергетиці. Завідувач лабораторії д.т.н., ст.н.с. Циганков Сергій Петрович.

Лабораторія промислової та харчової біотехнології. Завідувач лабораторії д.б.н., ст.н.с. Шульга Сергій Михайлович.

2) Відділ клітинної біології і біотехнології. Завідувач відділу, член-кореспондент НАН України, д.б.н., проф. Ємець Алла Іванівна, в тому числі:

Лабораторія проблем біобезпеки. Завідувач лабораторії к.б.н., ст.н.с. Новожилов Олег Васильович.

3) Відділ рослинних харчових продуктів та біофортифікації. Завідувач лабораторії д.б.н., ст.н.с. Ісаєнков Станіслав Валентинович.

4) Відділ популяційної генетики. Завідувач відділу д.б.н., ст.н.с. Пірко Ярослав Васильович.

5) загальноінститутські підрозділи: підрозділ апарату управління, допоміжні підрозділи.

 

Пов'язані організації

НАН України

Національна академія наук України - http://www.nas.gov.ua/Pages/default.aspx

The National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Food Biotechnology and Genomics - http://www.nas.gov.ua/en/Structure/dgb/ifct/Pages/default.aspx

 

Український Національний Грід

Українский національний грід - http://grid.nas.gov.ua/

 

The Science and Technology Center in Ukraine (STCU)

Science and Technology Center in Ukraine (STCU) - http://www.stcu.int/

 

Black Sea Biotechnology Association

Black Sea Biotechnology Association (BSBA) - http://www.bsba.ag/BSBA/Welcome_to_BSBA.html

 

 

The Federation of European Societies of Plant Biology

The Federation of European Societies of Plant Biology - http://www.fespb.org/

 

The European Plant Science Organisation

The European Plant Science Organisation - http://www.epsoweb.org/

 

Ukrainian Society of Cell Biologists and Biotechnologists

Українське товариство клітинних біологів та біотехнологів - http://uscbb.org.ua/