Ви є тут

Вибори директора Інституту 2020

 

21 січня 2020 року Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголоcила конкурс на заміщення посади директора:

по Відділенню загальної біології:

• Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України.

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада наукової установи, колективи наукових відділів наукової установи.

 

Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

 

Прийом документів претендентів здійснюється відповідним відділенням НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 21 березня 2020 року за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ.

 

Вичерпна інформація розміщена за посиланням: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5980

 

 

 

З метою підготовки і проведення виборів директора ІХБГ НАН України у 2020 році, згідно з «Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», «Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України», затвердженими постановою Президії НАН України від 14.09.2016 № 180, а також розпорядженнями Президії HAH України від 23.01.17 р. № 45 та від 09.03.17 р. №170 і Статутом ІХБГ НАН України розроблено Положення ДУ "ІХБГ НАН України" про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення виборів директора.

Згідно з рішенням вченої ради ДУ "ІХБГ НАН України" протокол від 03.02.2020 №3 та наказу директора №_3_ від 05.02.2020:

1. Введено в дію Положення про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення виборів директора інституту, затверджене Вченою радою ІХБГ НАН України за погодженням з Профспілковим комітетом інституту.

2. Утворено Організаційний комітет з проведення виборів директора інституту у 2020 році у складі:

1)      Шульга С.М. – заст.. директора з наукової роботи Інституту, к.ф-мат.н., с.н.с.;

2)      Пірко Я.В. – учений секретар інституту, к.б.н., с.н.с.;

3)      Карпов П.А. – зав. лаб. біоінформатики та структурної біології, к.б.н., с.н.с.;

4)      Горюнова І.І. – голова Ради молодих вчених інституту, к.б.н.;

5)      Потьомкіна Н.Г. – зав. відділу кадрів інституту.

3. Утворено Виборчу комісію з проведення виборів директора інституту у 2020 році у складі:

1)      Ожерєдов С.П. – заст.. директора з загальних питань, к.б.н.;

2)      Співак С.І. – голва профспілкового комітету інституту, к.б.н.;

3)      Корховий В.І. – ст.наук.співроб. лаб. проблем біобезпеки, к.б.н., с.н.с.;

4)      Калафат Л.О. – ст.наук.співроб. Відділу популяційної генетики, к.б.н.;

5)      Бойко О.А. – головний бухгалтер інституту.

05 березня 2020 р. згідно Статуту НАН України вчена рада ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» на своєму засіданні (Протокол №5 від 05.03.2020 р., де були присутні 15 з 18 її членів) висунула на посаду директора Інституту відкритим голосуванням одноголосно кандидатуру Блюма Ярослава Борисовича, академіка НАН України, доктора біологічних наук, професора.

 

Розпорядження від 05.03.2020 №151 Президії Національної академії наук України "Про продовження строку повноважень директорів наукових установ НАН України".

 

Розпорядження від 25.03.2020 №178 Президії Національної академії наук України "Про відтермінування проведення виборів директорів наукових установ НАН України".

 

Відповідно до Постанови Президії HAH України №14 від 15.01.2020 р. та керуючись Положенням про порядок проведення виборів директора ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки HAHУкраїни», затвердженим Ученою радою Інституту (протокол № 3 від 03.02.2020р.), вибори директора Інституту призначено на 16 вересня 2020 року від 9-00 до 15-00 год. у приміщенні Інституту за адресою: вул. Осиповського, 2а, м. Київ (зал засідань, 1-йповерх).

Для голосування необхідно при собі мати посвідчення особи.

 

 

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА кандидата на посаду директора ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» Блюма Ярослава Борисовича 

 

16 вересня 2020 року в в Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» відбулися вибори директора установи. Під час виборів зареєструвалося та проголосувало 52 особи, що становить більше 2/3 фактичної чисельності штатних наукових працівників (56 осіб).

Директором Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» більш ніж 2/3 голосів виборців (52 голоси «ЗА») обрано академіка НАН України Блюма Ярослава Борисовича (протокол з обрання директора).

 

Наші вітання!

 

Протокол виборчої комісії 16.09.2020

 

Фотозвіт