Ви є тут

Лабораторія біотехнології біопалив та інновацій в зеленій енергетиці

Лабораторія біотехнології біопалив та інновацій в зеленій енергетиці

Співробітники

Співробітники Лабораторії біотехнології біопалив та інновацій в зеленій енергетиці.

Завідувач лабораторії д.т.н., ст. н. с. Циганков Сергій Петрович.

Старшийнауковий співробітник канд. техн. наук Лантух Геннадій Васильович.

Науковий співробітник канд. біол. наук Іванова Тетяна Сергіївна.

Науковий співробітник Лукашевич Костянтин Миколайович.

Провідний інженер Володько Олексій Іванович.

 

 

Проекти

Проекти, робота над якими ведеться у відділі. Короткий перелік

1.Провести науково-дослідні роботи і розробити методику визначення вмісту води в етанолвмісних компонентах моторного палива. 02.2001р. Заключний звіт / ІХТ; Керівник Циганков С.П.

2. Розробка комплекту нормативно-технічної документації організаційно-технологічного супроводження виробництва оксигенних компонентів моторних палив на ДП “Будильський експериментальний завод“. 02.2003р. Заключний звіт  / ІХТ; Керівник Циганков С.П.– ДР 0100U006735.(Замовник – Держкоменерго-збереження України).

Публікації

Список вибраних публікацій співробітників відділу

Впровадження результатів науково-дослідних робіт

  • виробництво біосинтетичного компоненту рідких біопалив “Альтернативний Біосинтетичний Оксигенний Компонент-1” (АБОК-1), “Оксигенат Моторного Палива Альтернативний” (ОМП-А) на  підприємстві ЗАТ “Еко-Енергія” Сумської обл.;
  • технологічна лінія одержання біогазу з відходів виробництва біосинтезованих паливних компонентів на Будильському експериментальному заводі Держкоменергозбереження України;
  • технологічний проект заводу з переробки цукрового сорго в біоетанол на підприємстві АТЗТ “Сластена” , Бутурліновський р-н Воронезької обл. Росії;