Ви є тут

Проекти

Проекти, робота над якими ведеться у відділі. Короткий перелік

1.Провести науково-дослідні роботи і розробити методику визначення вмісту води в етанолвмісних компонентах моторного палива. 02.2001р. Заключний звіт / ІХТ; Керівник Циганков С.П.
2. Розробка комплекту нормативно-технічної документації організаційно-технологічного супроводження виробництва оксигенних компонентів моторних палив на ДП “Будильський експериментальний завод“. 02.2003р. Заключний звіт  / ІХТ; Керівник Циганков С.П.– ДР 0100U006735.(Замовник – Держкоменерго-збереження України).
3. Розробка технології одержання біогазу з відходів виробництва біосинтезованих паливних компонентів. 02.2003 р. Заключний звіт / ІХТ; Керівник Циганков С.П. – ДР 0100U006736. (Замовник – Держкоменерго-збереження України).
4. Розробка технології та технологічної лінії виробництва альтернативних сумішевих палив з використанням біосинтезованих оксигенних компонентів. 02.2003р. Заключний звіт / ІХТ; Керівник Циганков С.П.– ДР 0100U006737.(Замовник – Держкоменергозбереження України).
5. Розробка та впровадження енергоощадної технології виробництва харчових дріжджів із відходів виробництва паливних оксигенатів. 03.2005р. Реферат / ІХТ; Керівник Циганков С.П. – ДР 0101U003910.
6. Дослідження й визначення нормативних ознак і показників альтернативних видів палива, розробка “Положення про визначення нормативних ознак і показників альтернативних видів палива та порядку його ідентифікації”. 02.2005р. Заключний звіт / ІХТ; Керівник Циганков С.П. – ДР 0101U003911. (Замовник – Держкоменергозбереження України).
7. Розробка наукових основ для створення технологій одержання компонентів рідкого палива з поновлюваної рослинної сировини. Заключний звіт 12.2005р. / ІХТ; Керівник Циганков С.П. – ДР 0103U006340.
8. Дослідження паливних сумішей з використанням біоетанолу для створення альтернативних видів дизельного палива. Заключний звіт 12.2007р. / ІХТ; Керівник Циганков С.П. – ДР 0107U007243. (Замовник – Національне агентство з раціонального використання енергетичних ресурсів - НАЕР).
9. Розробити наукові основи технології переробки рослинних олій в етилові естери жирних кислот – компоненти дизельного палива альтернативного виду. Заключний звіт 12.2008р. / ІХБГ; Керівник Циганков С.П. – ДР 0106U004258.
10. Виконати НДР і надати техніко-економічну та правову оцінку будівництва заводу з виробництва паливних добавок на основі етанолу з біологічно відновлюваної сировини. Заключний звіт / ІХБГ; Керівник Циганков С.П.
11. Виконати науково-дослідні роботи й розробити науково-технічні рекомендації для модернізації і введення в дію технологічної лінії виробництва паливного оксигенату ОМП-А на підприємстві ЗАТ “Еко-Енергія”. Заключний звіт 2009р./ ІХБГ; Керівник Циганков С.П.
12. Виконати науково-дослідні роботи й розробити технологічний регламент для виробництва біопалива на підприємстві ТОВ “Біохім груп”. Технологічний регламент 2010р. / ІХБГ; Керівник Циганков С.П.
13. Виконати науково-дослідні роботи й розробити технологічний регламент для виробництва паливних біокомпонентів на підприємстві ЗАТ “Еко-Енергія”. Технологічний регламент 2011р. / ІХБГ; Керівник Циганков С.П.