Ви є тут

Аспірантура

 • ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

   

  Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» оголошує прийом до аспірантури у 2019 за спеціальністю 091 Біологія профілі навчання: молекулярна генетика; цитологія, клітинна біологія, гістологіябіотехнологія.

  Форма навчання – денна. Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.

  Приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та стан здоров’я яких не може стати на заваді виконання наукової складової.

   

  Прийом заяв та документів здійснюється до 13вересня 2019 року.

  Вступні випробування проводяться з 16по 27вересня 2019 року.

   

  Вступники до аспірантури подають:

  – заяву на ім’я директора ДУ «ІХБГ НАН України»;

  – копії паспорта та ідентифікаційного коду (оригінали пред’являють особисто);

  – копії документа державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього (оригінали пред’являють особисто);

  – чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

  –  копію трудової книжки (за наявності);

  –  медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/у;

  –  дослідницьку пропозицію з обраного профілю навчання; основні вимоги до дослідницької пропозиції  надано в Додатку 1 Правил прийому до аспірантуриДУ «ІХБГ»;

  –  копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);

  –  копії сертифікатів, дипломів, грамот тощо.

   

  Вступні випробовування проводяться на базі Інституту (екзамен зі спеціальності) та Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (екзамен з іноземної мови).

   

  Документи приймаються за адресою:

  04123, Київ, вул. Осиповського, 2а, кімната 211 або 206.

  Довідки за телефоном: (044) 434-33-11 

   

  Додаткова інформація за посиланням:

  http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html

  12.08.2019 p.

   

 • ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ДУ "ІХБГ НАН України" на 2019 рік
 • ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З БІОЛОГІЇ

Ліцензія на проведення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ від 11.08.2016 р. №966)

Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» з 2016 року здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 091 – Біологія, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (Закон від 01.07.2014 № 1556-VII у редакції станом на 13.03.2016), Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. № 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)». 

Ліцензія ВО № 03618 – 361801

Ліцензований обсяг – 15 осіб (наказ МОН України № 966 від 11.08.2016).

В ДУ «ІХБГ НАН України» функціонує спеціалізована вчена рада за відповідними спеціальностями із захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата та доктора біологічних наук. 

Наукові керівники, які призначаються аспірантам, мають вчений ступінь не нижче доктора наук, здійснюють самостійну науково-дослідницьку діяльність за профілем підготовки, мають публікації за результатами зазначеної науково-дослідницької діяльності в провідних вітчизняних та зарубіжних рецензованих наукових виданнях. 

Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та стан здоров’я яких не може стати на заваді виконання наукової складової.

Додаткова інформація за посиланням:
http://ifbg.org.ua/uk/pidgotovka-kadriv/aspirantura
http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html
 
10.08.2018 р.

Наразі нема вмісту класифікованого цим терміном.