Ви є тут

Аспірантура

Ліцензія на проведення освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ від 11.08.2016 р. №966)

Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» з 2016 року здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 091 – Біологія, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (Закон від 01.07.2014 № 1556-VII у редакції станом на 13.03.2016), Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016р. № 261 «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)». 

Ліцензія ВО № 03618 – 361801

Ліцензований обсяг – 15 осіб (наказ МОН України № 966 від 11.08.2016).

В ДУ «ІХБГ НАН України» функціонує спеціалізована вчена рада за відповідними спеціальностями із захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата та доктора біологічних наук. 

Наукові керівники, які призначаються аспірантам, мають вчений ступінь не нижче доктора наук, здійснюють самостійну науково-дослідницьку діяльність за профілем підготовки, мають публікації за результатами зазначеної науково-дослідницької діяльності в провідних вітчизняних та зарубіжних рецензованих наукових виданнях. 

Для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та стан здоров’я яких не може стати на заваді виконання наукової складової.

Додаткова інформація за посиланням:
http://ifbg.org.ua/uk/pidgotovka-kadriv/aspirantura
http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html
 
10.08.2018 р.

Наразі нема вмісту класифікованого цим терміном.