Ви є тут

Аспірантура

Оголошення про прийом документів на конкурс до аспірантури за спеціальністю 091 Біологія

До аспірантури ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 Біологія (профілі - Молекулярна генетика, Цитологія, клітинна біологія, гістологія, Біотехнологія) приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) та стан здоров’я яких не може стати на заваді виконання наукової складової.
Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в аспірантурі ДУ «ІХБГ НАН України» здійснюється:
- за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення);
- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).
Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу (15 осіб), що обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.
Форма навчання – денна. Термін навчання в аспірантурі не перевищує 4-х років.
Аспіранти:
– отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним бюджетом у відповідності з чинним законодавством України;
– іногородні аспіранти на підставі довідки з постійного місця реєстрації мають право на забезпечення гуртожитком НАН України для несімейних.

Телефон для довідок: +38(044)434-33-11.