Ви є тут

Аспірантура

Оголошення про прийом документів на конкурс до аспірантури за спеціальністю 091 Біологія

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» оголошує про прийом документів на конкурс до аспірантури за спеціальністю 091 Біологія.
 
Прийом документів здійснюється до 10 вересня 2017р.
 
Порядок прийому заяв і документів
 
1. Заяву на ім’я директора Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»  в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії ДУ «ІХБГ НАН України». 
 
2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
 
– документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»);
 
– військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов'язаних);
 
– документ державного зразка (оригінал) про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.
 
3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 
–          дослідницьку пропозицію з обраного профілю навчання; основні вимоги до дослідницької пропозиції  надано в Додатку 1;
 
–          копію паспорта та ідентифікаційного коду;
 
–          копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 
–          чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 
–          особовий листок з обліку кадрів;
 
–          копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 
–          медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о.
 
–          копію трудової книжки (якщо є) та довідку з останнього місця роботи про розмір середньомісячної заробітної платні.
 
 
Документи подаються в картонній папці з чотирма пластиковими файлами.
 
Телефони для довідок: +38(050)961-48-09,   +38(044)434-33-11.