Ви є тут

Вчена рада

Чергове засідання Вченої ради


Вчена рада інституту

Склад вченої ради

Склад вченої ради
Державної установи „Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України”
(ДУ „ІХБГ НАН України”)
Прізвище, ім’я, по-батькові Посада, вчений ступінь, вчене звання
Блюм Ярослав Борисович голова Вченої ради - директор ДУ „ІХБГ НАН України”, д.б.н.,проф., акад. НАН України;
Циганков Сергій Петрович заступник голови Вченої ради - заст. директора ДУ „ІХБГ НАН України”, д.т.н., ст. наук. співр.;
Шульга Сергій Михайлович заступник голови Вченої ради - заст. директора ДУ „ІХБГ НАН України”, к.ф.-м.н.;
Пірко Ярослав Васильович секретар вченої ради - зав. лабораторією, к.б.н., с.н.с.;
Созінов Олексій Олексійович член вченої ради - голов.наук.співр., д-р. с.-г. наук, проф., акад. НАН України;
Ємець Алла Іванівна член вченої ради - зав. лабораторією, д.б.н., ст. наук. співр.;
Сорочинський Борис Володимирович член вченої ради - ст. наук. співр., к.б.н., ст. наук. співр.;
Галкін Анатолій Павлович член вченої ради - д.б.н., проф.;
Кравець Олена Адольфівна член вченої ради - д.б.н., с.н.с.;
Карпов Павло Андрійович член вченої ради - зав. лабораторією,к.б.н., ст. наук. співр.;
Лантух Геннадій Васильович член вченої ради - ст. наук. співр., к.х.н., ст. наук. співр.;
Барштейн Віктор Юрійович секретар Вченої ради – учений секретар ДУ „ІХБГ НАН України”,к.т.н., ст. наук. співр.;
Корховий Віталій Іванович член вченої ради - ст. наук. співр., к.б.н.;
Співак Світлана Ігорівна член вченої ради - наук. співр., к.б.н.
Ожерєдов Сергій Петрович член вченої ради - к.б.н.;
Ісаєнков Станіслав Валентинович член вченої ради - к.б.н.;
Склад Вченої ради інституту (склад вченої ради затверджений Бюро ВЗБ від 10 червня 2015 р. (протокол №6).