Ви є тут

Бібліотека інституту

Бібліотека інституту

Періодичні видання

1. Праця і зарплата

2. Все про бухгалтерський облік

3. Газета «Світ»

4. Урядовий кур’єр

5. Спецвипуск газети «Освіта»

6. Вісник Національної Академіїх Наук України

7. Вісник аграрної науки

8. Доповіді Національної Академії Наук України

9. Мікробіологічний журнал

10. Український ботанічний журнал

11. Цитологія і генетика

12. Наука та інновації

 

Тематика фонду Бібліотеки

Біологія

Біохімія

Біотехнологія

Фізіологія рослин

Молекулярна біологія

Мікробіологія

Бактеріологія

Паразитологія

Зоологія

Генетика

Медицина

Загальна фізіологія

Інженерна справа

Техніка

Грунтоведення

Сільське господарство

Агрохімія

Ядохімікати

Рослинництво

Наука в цілому

Елементарна математика

Вища математика

Прикладна математика

Аналіз

Теорія відносності

Гідромеханіка

Фізика

Гідродинаміка

Фізична хімія

Загальна хімія

Історія хімії

Хімічна механіка

Теплохімія

Аналітична хімія

Кінетика

Каталіз

Електрохімія

Ізометрія

Неорганічна хімія

Органічна хімія

 

Словники

Енциклопедія Сучасної України

Енциклопедія Історії України

Національний Атлас України

 

Бібліотека надає такі послуги:

1. Доступ до наукових баз даних Scopus та Web of Science

2. Доступ до мережі Інтернет за допомогою Wi-Fi

3. Ксерокопіювання, сканування, друк документів

 

Правила користування

1. Користуватись абонементом бібліотеки можуть лише співробітники Інституту харчової біотехнологій та геноміки НАН України

2. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

3. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

4. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.

5. Співробітники та аспіранти Інституту, які звільняються з роботи, чи відраховуються з аспірантури, повинні здати у бібліотеку всю взяту ними літературу.

6. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

7. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.

8. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньо-системний книгообмін за домовленістю з бібліотекою, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

9. Користувач, який порушую правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

10. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.

 

Надходження книг до бібліотеки Інституту в 2019 році

1. Відданість науковій істині / О. Г. Коваленко, С. В. Афонська (Дроботько) ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ : Наукова думка, 2018. – 230 с. – ISBN9789660016422

2. Адаптивна стратегія популяцій адвентивних видів / Р. І. Бурда та ін.; за ред. д-ра біол. наук, проф. Р. І. Бурди ; НАН України, ДУ "Ін-т еволюц. екології НАН України". - Київ : Наукова думка, 2018. – 190 с. - ISBN 9789660016385

3. Національна Академія Наук України 1918-2018 / Б. Є. Патон, С. І. Пирожков, В. Л. Богданов та ін.; – Київ : ВД “Академперіодика”, 2018. – 336 с. – ISBN9789663603612

4. Енциклопедія історії України: Україна—Українці. ‒ Кн. 1 / Редкол.: В. А. Смолій (голова редкол.), Г. В. Боряк (заст. голови), Я. В. Верменич, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. М. Даниленко, Л. О. Зашкільняк, С. В. Кульчицький (заст. голови), О. Є. Лисенко, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов (відп. секр.), О. П. Толочко, О. А. Удод, Л. Д. Якубова, О. В. Ясь. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: "Наукова думка", 2018. ‒ 608 с. – ISBN9789660016767

5. Енциклопедія Сучасної України. Т. 19: “Малиш-Медицина” / Редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені Шевченка. Київ, 2018. 688 с. - ISBN 9789660283459

6. Енциклопедія Сучасної України. Т. 20: “Медична-Мікоян” / Редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені Шевченка. Київ, 2018. 688 с. - ISBN 9789660283466

7. Латинсько-український словник. Том 1. А-С. / В.Д. Литвинов; НАН України. Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, НАН України. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 2018. – ISBN9789660016354

8. Продромус рослинності Україн / Д.В. Дубина, Т.П. Дзюба, С.М. Ємельянова, Н.О. Багрікова та ін. - Київ: Наукова думка, 2019. - 784 с. – ISBN9789660016668

Надходження книг до бібліотеки Інституту в 2020році

 

1. Гриби заповідників та національних природних парків Українських Карпат / І.О. Дудка, В.П. Гелюта, М.П. Придюк та інш. – Київ: Наукова Думка, 2019. – 215 с. – ISBN9789660017191

2. Енциклопедія історії України: Україна—Українці. ‒ Кн. 2 / Редкол.: В. А. Смолій (голова редкол.), Г. В. Боряк (заст. голови), Я. В. Верменич, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. М. Даниленко, Л. О. Зашкільняк, С. В. Кульчицький (заст. голови), О. Є. Лисенко, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов (відп. секр.), О. П. Толочко, О. А. Удод, Л. Д. Якубова, О. В. Ясь. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: "Наукова думка", 2019. ‒ 842 с. – ISBN9660006322

3. Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем Дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії : [колект. монографія] / В. Д. Романенко та ін. ; НАН України, Ін-т гідробіології. - Київ : Наукова думка, 2019. – 256 c. – ISBN978966-0017153

4. Каліксарени як модулятори АТР-гідролазних систем гладеньком'язових клітин : колект. монографія / С О. Костерін та ін. ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. - Київ : Наукова думка, 2019. – 256 c. – ISBN978966-0017207

5. Енциклопедія Сучасної України. Т. 21: “Мікро-Моя” / Редкол.: І.М. Дзюба, М.Г. Железняк та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, Наукове товариство імені Шевченка. Київ, 2019. 712 с. – ISBN 9789660290013

6. Secondary radioactive contamination of the atmosphere in intermediate and late phases of a nuclear emergency / E. Garger, A. Nosovskyi, M. Talerko ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, Inst. for safety problems of nuclear power plants of the NAS of Ukraine. - Kyiv : Akademperiodika, 2020. - 274 p. – ISBN 9789663604107

7. Expanded graphite and its composites / Yu. I. Sementsov, S. L. Revo, K. O. Ivanenko, S. Hamamda ; sci. ed. M. T. Kartel ; Nat. acad. of sciences of Ukraine, Chuiko inst. of surface chemistry, Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Univ. of Mentori brothers - Constantine 1, Algeria. - Kyiv : Akademperiodyka, 2019. - 224 p. – ISBN 9789663603971

 

Надходження книг до бібліотеки Інституту в 2021році

1. Енциклопедія Сучасної України. Т. 22: «Мр» – «На» / Гол. редкол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Железняк М.Г. та ін.; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2020. 712 с. – ISBN9789660293625

2. Бактеріоцини грамнегативних бактерій / О. І. Балко та ін. ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. – Київ : Наук. думка, 2020. – 240 с. – ISBN9789660017504

3. Литвинов В.Д. Латинсько-український словник. У 4-х тт. ‒ Т.ІІ. (D-K) ‒ К., «Наукова думка», 2020, ‒ 810 с.

4. Методологія і практика оцінювання території України для заповідання / Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський та ін. ; Інститут географії Національної академії наук України. – Київ, 2020. –248 с. ‒9789660017870

5. Роль портів і судноплавства у формуванні морських біот(неповно солоні моря Європи) / О.К. Виноградов, Ю.І. Богатова, І.О. Синьогуб ; Державна установа «Інститут морської біології НАН України». ‒ Київ : Наук. думка, 2020. ‒ 456 с. ‒ ISBN9789660017559

6. Кріоконсервування гамет і ембріонів людини: життя до запитання / А. М. Гольцев, М. П. Петрушко, В. І. Піняєв ; НАН України, Ін-т проблем кріобіології і кріомедицини. ‒ Київ : Наукова думка, 2020. – 112 с. ‒ ISBN 9789660017573

7. Соленосні формації: закономірності літогенезу та проблеми використання / С. Б. Шехунова ; НАН України, Ін-т геол. наук. – Київ : Наукова думка, 2020. – 336 с. ‒ ISBN 9789660017788

8. Energy-saving heat technologies for obtaining soy based plant powders / Zh.O. Petrova, Yu.F. Sniezhkin, K.S. Slobodyaniuk ; National Akademy of Sciences of Ukraine, Institute of Engeneering Thermophysics. –Kyiv : Akademperiodyka, 2021. –96 p. –ISBN 9789663604343

9. Біологічноактивніполіуретановікомпозиціїдляендопротезуваннякістковоїтканини/ Н. А. Галатенкотаін. ; НАНУкраїни, Ін-тхіміївисокомолекуляр. сполук. - Київ: Науковадумка, 2020. - 232 с. –ISBN 9789660017849

10. Науковізасадипрогнозуванняповодженнярадіонуклідівудовкіллітапридезактиваціїводнихсередовищ / Г. М. Пшинко, В. В. Гончарук; НАНУкраїни, Ін-тколоїд. хіміїтахіміїводиім. А. В. Думанського. - Київ: Науковадумка, 2019. - 408 с. –ISBN 9789660017115

11. Modern Hydrogen Energetics and Ecology / L.H. Kozin, S.V. Volkov, I.N. Skryptun ; IGIC NASU. — Kyiv : Akademperiodyka, 2019. — 363 p. – ISBN 9789663603926

12. Деревні рослини в умовах промислових міст Степу / І. І. Коршиков, О. П. Суслова, Ю. М. Петрушкевич ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. І. І. Коршикова ; НАН України, Донец. ботан. сад, Криворіз. ботан. сад. - Одеса : Гельветика, 2020. - 453 с. – ISBN 9789669923004

Наразі нема вмісту класифікованого цим терміном.