Ви є тут

Бухгалтерія

ДАНІ ПРО ТЕМАТИКУ ТА ОБСЯГИ НДР, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ІНСТИТУТОМ

Вид тематики

Кількість тем

Обсяги фінансування, тис. грн

разом

в т.ч. завершено у звітному році

загальний
фонд

спеціальний
фонд

1

2

3

4

5

3. Відомча тематика:      

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за  бюджетною програмою 6541030 (загальний фонд Держбюджету)

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (загальний фонд Держбюджету)

5. Госпдоговірна тематика

5.1. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками(фундаментальні дослідження)

5.2. Тематика, що фінансувалась в рамках договорів та контрактів із вітчизняними та іноземними замовниками(прикладні дослідження)

9

-

7

2

4

4

-

2

-

 

2

-

4

 

4

-

16985,835

 

-

13224,500

3761,335

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

311,980

 

311,980

-

Загалом 2022р.      

Загалом 2021 р.

Загалом 2020 р.

Загалом 2019 р.

Загалом 2018 р.

Загалом 2017 р.

18

38

32

38

41

37

9

16

6

22

16

26

23335,748

21844,191

17368,903

18197,322

17439,333

9.946,262

1211,980

8211,919

3106,646

508,400

1314,024

1320,840

 

Наразі нема вмісту класифікованого цим терміном.