Ви є тут

Патенти та авторські свідоцтва

Патенти та авторські свідоцтва

Cписок патентів ІХБГ

 

Список патентів ДУ «ІХБГ НАН України»:

 

 1. Лукашевич К.М., Блюм Р.Я., Іванова Т.С., Циганков С.П., Рахметов Д.Б., Блюм Я.Б. Патент України на винахід № 124027 «Спосіб одержання дизельного біопалива на основі олії тифону». Опубл. 07.07.2021, Бюл. № 27. Заявка № а 2019 06939 від 20.06.2019р., опубл. Бюл. № 21 від 11.11.2019р. Патентовласник: Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (ДУ «ІХБГ НАН України»). МПК (2021.01) C10L 1/00, C10L 1/08 (2006.01), B01J 31/00, C11C 3/10 (2006.01).
 2. Володько О.І., Іванова Т.С., Лукашевич К.М., Лантух Г.В., Блюм Р.Я., Кулічкова Г.І., Циганков С.П., Блюм Я.Б. Патент України на винахід №124547 «Спосіб одержання біоетанолу при ферментуванні соку цукрового сорго при вакуумуванні». Опубл. 05.10.2021, Бюл. № 40. Заявка № a 2019 08503 від 17.07.2019, опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24. Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». МПК C12P 7/06 (2006.01), C12G 3/021 (2019.01), C10L 1/182 (2006.01), C07C 31/08 (2006.01).
 3. Блюм Р.Я., Рахметов Д.Б., Блюм Я.Б., Циганков С.П., Лукашевич К.М. Патент України на винахід № 122814 «Спосіб отримання дизельного біопалива на основі олії суріпиці». Опубл. 06.01.2021, Бюл. № 1. Заявка № а 2018 09892 від 04.10.2018, опубл. 10.01.2019, Бюл. № 1. Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». МПК (2021.01) С10L1/00, C10L 1/08 (2006.01), C11C 3/10 (2006.01), B01J 31/00.
 4. Блюм Я.Б., Пірко Я.В., Круподьорова Т.А., Даниленко І.А., Ємець А.І., Власенко В.І., Березненко С.М., Кучеренко В.І., Арабулі С.І., Смертенко П.С., Наумов В.В. Патент України на корисну модель № 141094 «Спосіб одержання текстильного матеріалу з наночастинками срібла». Патентовласники: ДУ «ІХБГ НАН України», Київський національний університет технології та дизайну, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України. Опубл. 25.03.2020, Бюл. № 6/2020. Заявка № u 2019 08291 від 16.07.2019. МПК D06B 1/00, D06M 11/83 (2006.01), B82Y 30/00, B82Y 40/00.
 5. Лукашевич К.М., Блюм Р.Я., Іванова Т.С., Циганков С.П., Рахметов Д.Б., Блюм Я.Б. Патент України на корисну модель № 140592 «Спосіб отримання дизельного біопалива на основі олії тифону». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5/2020. Заявка № u 2019 06940 від 20.06.2019. МПК C10L1/00.
 6. Володько О.І., Іванова Т.С., Лукашевич К.М., Лантух Г.В., Блюм Р.Я., Кулічкова Г.І., Циганков С.П., Блюм Я.Б. Патент України на корисну модель № 140723 «Спосіб отримання біоетанолу при ферментуванні соку цукрового сорго в умовах зниженого тиску». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5/2020. Заявка № u 2019 08505 від 17.07.2019. МПК C10L 1/10 (2006.01), C12P 7/06 (2006.01).
 7. Круподьорова Т.А., Барштейн В.Ю. Патент України на корисну модель № 140724 «Штам базидієвого гриба Hohenbuehelia myxotricha (Lév.) Singer ІВК 1599 з потенційно широкою антифунгальною активністю». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5/2020. Заявка № u 2019 08506 від 17.07.2019. МПК A61K 36/06 (2006.01), A01H 15/00, A61P 31/10 (2006.01).
 8. Іванова Т.С., Тітова Л.О., Бісько Н.А., Клечак І.Р., Новак А.Г., Циганков С.П. Патент України на винахід № 118997 «Поживне середовище для культивування лікарських грибів, яке містить барду мелясну». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 10.04.2019, Бюл. № 7/2019. Заявка № а 2017 05286 від 30.05.2017, опубл. 11.09.2017, Бюл. № 17. МПК C05F 5/00, A01G 18/20 (2018.01).
 9. Блюм Р.Я., Рахметов Д.Б., Блюм Я.Б., Циганков С.П., Лукашевич К.М. Патент України на корисну модель № 132192 «Спосіб отримання дизельного біопалива на основі олії суріпиці». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 11.02.2019, Бюл. № 3/2019. Заявка № u 2018 09893 від 04.10.2018. МПК C10L 1/00.
 10. Кретинін С.В., Кравець В.С., Блюм Я.Б., Хрипач В.О., Жабінський В.М. Патент України на винахід № 117894 «Спосіб вирощування рижію в умовах хлоридного засолення». Патентовласники: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19/2018. Заявка № a 2017 11115 від 13.11.2017, опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5. МПК A01C 1/06 (2006.01), A01N 37/00, A01P 21/00.
 11. Кретинін С.В., Кравець В.С., Блюм Я.Б. Патент України на корисну модель № 124008 «Спосіб підвищення насіннєвої та олійної продуктивності рижію в умовах хлоридного засолення». Патентовласники: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України, ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5/2018. Заявка № u 2017 11109 від 13.11.17. МПК A01C 1/06 (2006.01), A01N 37/00, A01P 21/00.
 12. Барштейн В.Ю., Круподьорова Т.А., Забейда О.Ф., Зайченко Т.О. Патент України на корисну модель № 121324 «Штам базидіального гриба Phellinus igniarius (Fr.) Quel. 29, який проявляє антибактеріальну активність щодо бактерій Escherihia coli». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22/2017. Заявка № u 2017 07333 від 11.07.2017. МПК C12N 1/14 (2006.01), C12P 1/02 (2006.01), A61K 36/06 (2006.01), A61P 31/04 (2006.01), C12R 1/645 (2006.01).
 13. Іванова Т.С., Тітова Л.О., Бісько Н.А., Клечак І.Р., Новак А.Г., Циганков С.П. Патент України на корисну модель № 120389 «Барда мелясна як поживне середовище для культивування лікарських грибів». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20/2017. Заявка № u 2017 05285 від 30.05.2017. МПК A01G 1/04 (2006.01), C05F 5/00.
 14. Демкович А.Є., Рабоконь А.М., Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Патент України на корисну модель № 102060 «Прилад для вертикального гель-електрофорезу». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 12.10.2015, Бюл. № 19/2015. Заявка № u 2015 04271 від 30.04.2015. МПК G01N 27/26 (2006.01).
 15. Іванова Т.С., Бісько Н.А., Циганков С.П., Новак А.Г. Патент України на корисну модель № 98224 «Поживне середовище для культивування грибів». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8/2015. Заявка № u 2014 10934 від 06.10.2014. МПК A01G 1/04 (2006.01).
 16. Блюм Я.Б., Циганков С.П., Рейда М.В. Патент України на корисну модель № 98589 «Установка повного циклу для одержання дизельного палива з насіння рижію та етанолу». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 27.04.2015, Бюл. № 8/2015. Заявка № u 2014 13931 від 25.12.2014. МПК C10G 3/00, C10L 8/00.
 17. Блюм Я.Б., Пірко Я.В., Даниленко І.А., Ємець А.І., Смертенко П.С., Рощина Н.М., Кригіна Н.Я., Власенко В.І. Патент України на корисну модель № 86778 «Спосіб отримання наночастинок срібла та золота». Патентовласники: ДУ «ІХБГ НАН України», Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України. Опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1/2014. Заявка № u 2013 08731 від 11.07.2013. МПК A61L 15/00, D06M 16/00.
 18. Алєйніков В.Г., Бурушкіна Т.М., Количєв В.І., Ратушняк В.В., Преподобний В.М. Патент України на винахід № 102350 «Диспергатор-гомогенізатор». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12/2013. Заявка № a 2012 09092 від 24.07.2012, опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. МПК B01F 7/10 (2006.01), A23N 1/02 (2006.01).
 19. Алєйніков В.Г., Бурушкіна Т.М., Количєв В.І., Ратушняк В.В., Преподобний В.М. Патент України на корисну модель № 74960 «Пристрій для диспергування та гомогенізації». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21/2012. Заявка № u 2012 09093 від 24.07.2012. МПК B01F 7/10 (2006.01), A23N 1/00.
 20. Барштейн В.Ю., Круподьорова Т.А., Сабибін О.В. Патент України на корисну модель № 69510 «Харчовий концентрат функціонального призначення – суп грибний». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8/2012. Заявка № u 2011 14021 від 28.11.2011. МПК A23L 1/39 (2006.01).
 21. Стаховський Е.О., Блюм Я.Б., Яцина О.І., Вітрук Ю.В., Войленко О.А., Ємець А.І.. Шеремет Я.О., Вернигородський С.В. Патент України на корисну модель № 63533 «Спосіб оцінки ефективності поліхіміотерапії у хворих на рак сечового міхура». Патентовласники: Національний інститут раку, ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19/2011. Заявка № u 2011 03494 від 24.03.2011. МПК A61B 10/00.
 22. Круподьорова Т.А., Барштейн В.Ю. Патент України на корисну модель № 63646 «Субстрат для вирощування грибів». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19/2011. Заявка № u 2011 05462 від 29.04.2011. МПК A01G 1/04 (2006.01).
 23. Барштейн В.Ю., Круподьорова Т.А., Бісько Н.А., Іванова Т.С., Трояновський-Зеленчук С.В. Патент України на корисну модель № 54524 «Субстрат для вирощування грибів». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21/2010. Заявка № u 2010 06504 від 28.05.2010. МПК A01G 1/04 (2006.01).
 24. Баєр О.О., Ємець А.І., Блюм Я.Б., Гузенко О.В., Лемеш В.О., Хотилєва Л.В., Картель М.О. Патент України на корисну модель № 48060 «Спосіб укорінення рослин, отриманих в культурі in vitro». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 10.03.2010, Бюл. № 5/2010. Заявка № u 2009 07669 від 21.07.2009. МПК A01H 4/00.
 25. Бурушкіна Т.М., Количєв В.І., Ратушняк В.В. Патент України на корисну модель № 37973 «Спосіб виготовлення розчину вуглеводів з інуліновмісної сировини». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23/2008. Заявка № u 2008 12520 від 24.10.2008. МПК A23L 1/09 (2006.01), C13K 11/00.
 26. Бурушкіна Т.М., Количєв В.І., Ратушняк В.В. Патент України на корисну модель № 37972 «Спосіб одержання фруктозного сиропу з інуліновмісної сировини». Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». Опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23/2008. Заявка № u 2008 12519 від 24.10.2008. МПК A23L 1/09 (2006.01), C13K 11/00.

 

Список патентів Інституту харчової хімії і технології:

 

 1. Кремнев О.О., Боровський В.Р., Кремнев В.О., Шпильберг Л.Є. Патент України на винахід № 86745 «Спосіб виробництва соєвого молока». Патентовласник: Інститут харчової хімії і технології Національної академії наук України. Опубл. 25.05.2009, Бюл. № 10/2009. Заявка № a 2005 01182 від 09.02.2005, опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6. МПК A23L 1/20 (2006.01), A23J 1/14 (2006.01).
 2. Боровський В.Р., Ратушняк В.В., Количєв В.І., Бурушкіна Т.М. Патент України на винахід № 83879 «Спосіб одержання соєвого молока». Патентовласник: Інститут харчової хімії і технології Національної академії наук України. Опубл. 26.08.2008, Бюл. № 16/2008. Заявка № a 2006 06734 від 16.06.2006, опубл. 11.03.2008, Бюл. № 5. МПК A23L 1/20 (2006.01).
 3. Рибалко С.Л., Боровський В.Р., Анісімова Ю.М., Жаркова Л.Д. Патент України на корисну модель № 33645 «Застосування продуктів із сої як інгібіторів нейрамінідазної активності вірусу грипу та репродукції вірусу грипу». Патентовласники: Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хворобі ім. Л.В. Громашевського АМН України», Інститут харчової хімії і технології Національної академії наук України. Опубл. 10.07.2008, Бюл. № 13/2008. Заявка № u 2007 12567 від 13.11.2007. МПК A61K 36/48 (2006.01).
 4. Боровський В.Р., Ратушняк В.В., Плотніков Ю.О. Патент України на корисну модель № 22664 «Спосіб одержання харчового продукту з насіння зерна». Патентовласник: Інститут харчової хімії і технології Національної академії наук України. Опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5/2007. Заявка № u 2006 12972 від 08.12.2006. МПК A21D 13/02 (2006.01).
 5. Боровський В.Р., Ратушняк В.В., Количєв В.І., Бурушкіна Т.М. Патент України на корисну модель № 21498 «Спосіб одержання водних соєвих дисперсій». Патентовласник: Інститут харчової хімії і технології Національної академії наук України. Опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3/2007. Заявка № u 2006 10666 від 09.10.2006. МПК A23L 1/20 (2006.01).
 6. Боровський В.Р., Ратушняк В.В., Количєв В.І., Бурушкіна Т.М. Патент України на корисну модель № 18909 «Спосіб одержання соєвого молока». Патентовласник: Інститут харчової хімії і технології Національної академії наук України. Опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11/2006. Заявка № u 2006 06732 від 16.06.2006. МПК A23L 1/20 (2006.01).
 7. Алєйніков В.Г., Боровський В.Р., Бурушкіна Т.М., Жолнер І.Д., Количєв В.І., Циганков С.П., Жуковський В.А. Деклараційний патент України на корисну модель № 7453 «Спосіб підготування сировини, що містить крохмаль, для бродіння». Патентовласник: Інститут харчової хімії і технології Національної академії наук України. Опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6/2005. Заявка № 2004 1210596 від 22.12.2004. МПК C12F 3/10 (2006.01), C12G 3/00, C12C 7/04 (2006.01).
 8. Чайко О.Л., Кірпенко Ю.О. Патент України на винахід № 53682 «Імуностимулюючий та гематопротекторний засіб «Альгофіт». Патентовласник: Інститут харчової хімії і технології НАНУ та Укрхарчпрому. Опубл. 17.02.2003, Бюл. № 2/2003. Заявка № 99074389 від 29.07.1999, опубл. 15.02.2001, Бюл. № 1. МПК A61K 36/02 (2006.01), A61P 37/04 (2006.01), A61P 7/00, A61K 36/258 (2006.01).
 9. Боровський В.Р., Коросташ М.Д., Преподобний В.М., Шеліманов В.О. Патент України на винахід (5 р.) (виданий без проведення експертизи по суті) № 20630 А «Установка для сушки поганосипучих, грудкоутворюючих і пастоподібних матеріалів». Патентовласник: Інститут харчової хімії і технології Держхарчпрому України і НАН України. Попередньо опубліковано шляхом викладки 05.08.1997. Опубл. 27.02.1998, Бюл. № 1/1998. Заявка № 97031000 від 06.03.1997. МПК F26B 17/18 (2006.01).
 10. Боровський В.Р., Шаркова Н.О., Михайлевський Г.М. Патент України на винахід № 8078 «Спосіб виробництва продукту із сої, замінюючий горіх». Патентовласник: Інститут харчової хімії і технології Держхарчпрому та Академії наук України. Опубл. 26.12.1995, Бюл. № 4/1995. Заявка № 93005394 від 16.12.1993. МПК A23L 1/20 (2006.01), A23L 1/22 (2006.01), A23L 3/40 (2006.01).