Ви є тут

Спеціалізована вчена рада

Відповідно до наказу МОН України № 975 від 11.07.2019 р. подовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 26.254.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями:

03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

03.00.20 «Біотехнологія»

03.00.22 «Молекулярна генетика»

 

Голова ради:

Ємець Алла Іванівна, д.б.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії

 

Вчений секретар:

Пастухова Наталія Леонідівна, к.б.н., доцент, старший науковий співробітник

 

e-mail: d26.254.01@ukr.net

 

 

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!

Зверніть будь-ласка увагу на нові правила оформлення дисертацій.

 

1) Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня (до захисту дисертації).

2) Перелік документів атестаційної справи, які зберігаються в спеціалізованій вченій раді та подаються до МОН України (після захисту дисертації).


 

Повідомлення про захист дисертацій

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Козеко Людмила Євгенівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший науковий співробітник відділу клітинної біології та анатомії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Назва дисертації – «Роль молекулярних шаперонів у фенотипічній пластичності рослин»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий консультант – Кордюм Єлизавета Львівна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом клітинної біології та анатомії (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України)

Офіційний опонент – Кравець Олена Адольфівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геноміки та молекулярної біотехнології (Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України») (Відгук)

Офіційний опонент – Кравець Володимир Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України) (Відгук)

Офіційний опонент – Колупаєв Юрій Євгенович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки і фізіології рослин (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва МОН України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Федюк Ольга Миронівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу мембранології та фітохімії Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України

Назва дисертації – «Структурно-функціональні особливості хлоропластів і мітохондрій листків Galanthus nivalis L. за низьких температур»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий керівник – Білявська Нінель Олександрівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу мембранології та фітохімії (Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України)

Офіційний опонент – Кравець Олена Адольфівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу геноміки та молекулярної біотехнології (Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України») (Відгук)

Офіційний опонент– Колупаєв Юрій Євгенович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки і фізіології рослин (Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва МОН України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Антонюк Максим Зиновійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– доцент кафедри біології Національного університету «Києво-Могилянська академія» МОН України

Назва дисертації –  «Інтрогресія як індуктор мінливості геному пшениці Triticum aestivum L.»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.15 – генетика

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий консультант – Терновська Тамара Костянтинівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології (Національний університет «Києво-Могилянська академія» МОН України).

Офіційний опонент – Кунах Віктор Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу генетики клітинних популяцій (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) (Відгук)

Офіційний опонент –  Стельмах Адольф Фомич, доктор біологічних наук, професор, академік НААН України, головний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики(Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України) (Відгук)

Офіційний опонент – Козерецька Ірина Анатоліївна, доктор біологічних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи (Державна установа «Національний антарктичний науковий центр» МОН України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

докторабіологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Хаблак Сергій Григорович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – заступник керівника науково-дослідного пункту сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова»

Назва дисертації – «Генетичний контроль розвитку кореневої системи у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.»

Шифр та назва спеціальності –  03.00.15 –  генетика

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий консультант – Парій Федір Микитович, доктор біологічних наук, доцент, завідувач кафедри генетики, селекції рослин та біотехнології (Уманський національний університет садівництва)

Офіційний опонент – Волкова Наталія Едуардівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника відділу молекулярної генетики та фітосанітарної експертизи (ТОВ «Котекна Україна Лімітед») (Відгук)

Офіційний опонент – Панчук Ірина Ігорівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри молекулярної генетики та біотехнології (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) (Відгук)

Офіційний опонент – Колупаєв Юрій Євгенович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та фізіології рослин (Харківський національній аграрний університет імені В.В. Докучаєва) (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Солдаткіна Ольга Василівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Назва дисертації – «Використання нано- та мікророзмірних матеріалів для розробки електрохімічних сенсорів з покращеними аналітичними характеристиками»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий керівник – Дзядевич Сергій Вікторович, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії біомолекулярної електроніки відділу механізмів трансляції генетичної інформації (Інститут молекулярної біології та генетики Національної академії наук України)

Офіційний опонент – Курдиш Іван Кирилович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу мікробіологічних процесів на твердих поверхнях(Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного Національної академії наук України) (Відгук)

Офіційний опонент – Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу нейрохімії (Інститут біохімії імені О.В. Палладіна Національної академії наук України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по батькові здобувача — Рокицький Ігор Володимирович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює — молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Львівського національного університету імені Івана Франка

Назва дисертації — «Біоінформатичні підходи та репортерна система для дослідження особливостей вживання кодонів у геномах стрептоміцетів»

Шифр та назва спеціальності — 03.00.22 - молекулярна генетика

Шифр спеціалізованої ради — Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи,її відомче підпорядкування, адреса і телефон- Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий керівник — Осташ Богдан Омелянович, доктор біологічних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини (Львівський національний університет імені Івана Франка)

Офіційний опонент — Сиволоб Андрій Володимирович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри загальної та медичної генетики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) (Відгук)

Офіційний опонент— Карпов Павло Андрійович, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії біоінформатики та структурної біології (Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України») (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Оленєва Віра Дмитрівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант 3-го року навчання відділу геноміки та молекулярної біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»

Назва дисертації – «Функціональна роль ацетилювання α-тубуліну при розвитку стрес-індукованої аутофагії у Arabidopsis thaliana»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2а, телефон/факс: 434 37 77, 434 45 84.

Науковий керівник – Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу геноміки та молекулярної біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»

Офіційний опонент – Стойка Ростислав Стефанович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу (Інститут біології клітини Національної академії наук України) (Відгук)

Офіційний опонент – Кравець Володимир Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря Національної академії наук України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Бойчук Юлія Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу рослинних харчових продуктів та біофортифікації Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»

Назва дисертації – «Відбір та введення в культуру in vitro високопродуктивних генотипів ярого рижію (Camelina sativa L.) з їх подальшою генетичною трансформацією»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2а, телефон/факс: 434 37 77, 434 45 84

Науковий керівник – Ємець Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу клітинної біології і біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук  України»

Офіційний опонент – Кравець Володимир Степанович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря Національної академії наук України) (Відгук)

Офіційний опонент – Матвєєва Надія Анатоліївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії адаптаційної біотехнології (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Рабоконь Анастасія Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – молодший науковий співробітник відділу популяційної генетики Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»

Назва дисертації –  «Оцінка генетичного поліморфізму у рослин за допомогою довжини інтронів генів β-тубуліну на внутрішньо- та міжвидовому рівнях»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий керівник – Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу геноміки та молекулярної біотехнології, директор (Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»)

Офіційний опонент – Волков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології (Інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України) (Відгук)

Офіційний опонент – Дробик Надія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, декан хіміко-біологічного факультету  (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Cамофалова Дарія Олексіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу геноміки та молекулярної біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»

Назва дисертації – «Реконструкція просторової структури протеїнфосфатаз, задіяних в регуляції цитоскелету у рослин, та структурно-біологічні механізми їх взаємодії зі специфічними інгібіторами»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2а; телефон/факс: (044) 434 37 77)

Науковий керівник – Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу геноміки та молекулярної біотехнології, директор (Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»)

Офіційний опонент – Корнелюк Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу білкової інженерії та біоінформатики (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) (Відгук)

Офіційний опонент – Вовк Андрій Іванович, доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу механізмів біоорганічних реакцій, директор (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Іванович Ярослав Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент біолога молекулярно-генетичної лабораторії ТОВ «Ісіда-IVF»

Назва дисертації – «Генетичне профілювання для маркер-опосередкованого добору сортів черешні (Prunus avium L.) української селекції»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий керівник – Волков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології, заступник директора з наукової роботи Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України) 

Офіційний опонент – Кунах Віктор Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу генетики клітинних популяцій (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) (Відгук)

Офіційний опонент – Ісаєнков Станіслав Валентинович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу рослинних харчових продуктів та біофортифікації (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України») (Відгук)

Автореферат

Дисертація

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Плоховська Світлана Григорівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу геноміки та молекулярної біотехнології ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

Назва дисертації – «Захисна роль оксиду азоту від впливу низьких температур на організацію актинових філаментів Arabidopsis thaliana»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2а, телефон/факс: 434 37 77, 434 45 84.

Науковий керівник – Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу геноміки та молекулярної біотехнології (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»).

Офіційний опонентШевченко Галина Валеріївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу клітинної біології та анатомії (Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України) (Відгук)

Офіційний опонент – Кравець Володимир Степанович, професор, доктор біологічних наук, завідувач відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація