Ви є тут

Спеціалізована вчена рада

Відповідно до наказу №820 від 01.07.2016 р. подовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 26.254.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями:

03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

03.00.20 «Біотехнологія»

03.00.22 «Молекулярна генетика»

 

Голова ради:

Ємець Алла Іванівна, д.біол.н., професор, член-кор. НАН України, завідувач лабораторії

 

Вчений секретар:

Баєр Галина Ярославівна, к.біол.н., науковий співробітник

 

e-mail: d26.254.01@ukr.net

 

 

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!

Зверніть будь-ласка увагу на нові правила оформлення дисертацій.

 

1) Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня (до захисту дисертації).

2) Перелік документів атестаційної справи, які зберігаються в спеціалізованій вченій раді та подаються до МОН України (після захисту дисертації).


 

Повідомлення про захист дисертацій

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Іванова Тетяна Сергіївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу геноміки та молекулярної біотехнології Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»

Назва дисертації – «Біотехнологія культивування лікарських макроміцетів на відходах перероблення зернових культур»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія

Шифр спеціалізованої ради– Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий керівник – Бісько Ніна Анатоліївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу мікології (Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України)

Офіційний опонент – Поєдинок Наталія Леонідівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу клітинної біології і біотехнології (Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України») (Відгук)

Офіційний опонент – Бойко Ольга Анатоліївна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики (Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація

 

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Борова Марія Миколаївна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– молодший науковий співробітник відділу клітинної біології і біотехнології ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

Назва дисертації –  «”Зелений“ синтез флуоресцентних квантових точок CdS та характеристика їх властивостей»

Шифр та назва спеціальності– 03.00.20 – біотехнологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий керівник – Ємець Алла Іванівна, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу клітинної біології і біотехнології (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»)

Офіційний опонент – Солдаткін Олексій Петрович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії біомолекулярної електроніки (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) (Відгук)

Офіційний опонент–  Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу нейрохімії (Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація