Ви є тут

Спеціалізована вчена рада

Відповідно до наказу МОН України № 530 від 06.06.2022 р. утворена спеціалізована вчена рада Д 26.254.01 з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки за профілем (спеціальностями):

03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

03.00.20 «Біотехнологія»

03.00.22 «Молекулярна генетика»

 

Голова ради:

Ємець Алла Іванівна, д.б.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу

 

Заступники голови:

Циганков Сергій Петрович, д.т.н., с.н.с., заступник директора;

Чугункова Тетяна Володимирівна, д.б.н., професор, головний науковий співробітник.

 

e-mail: d26.254.01@ukr.net

 

 

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!

Спеціалізована вчена рада Д 26.254.01 функціонує відповідно до Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 р. № 1359 "Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2022 р. № 28/37364   (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0028-22#Text ).


 

Повідомлення про захист дисертацій

 22 травня 2024 р.

Повідомлення

                      про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

              доктора біологічних наук