Ви є тут

Спеціалізована вчена рада

Відповідно до наказу №820 від 01.07.2016 р. подовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 26.254.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями:

03.00.11 «Цитологія, клітинна біологія, гістологія»

03.00.20 «Біотехнологія»

03.00.22 «Молекулярна генетика»

 

Голова ради:

Ємець Алла Іванівна, д.б.н., професор, член-кореспондент НАН України, завідувач лабораторії

 

Вчений секретар:

Пастухова Наталія Леонідівна, к.б.н., доцент, старший науковий співробітник

 

e-mail: d26.254.01@ukr.net

 

 

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ!

Зверніть будь-ласка увагу на нові правила оформлення дисертацій.

 

1) Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня (до захисту дисертації).

2) Перелік документів атестаційної справи, які зберігаються в спеціалізованій вченій раді та подаються до МОН України (після захисту дисертації).


 

Повідомлення про захист дисертацій

 

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача – Іванович Ярослав Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент біолога молекулярно-генетичної лабораторії ТОВ «Ісіда-IVF»

Назва дисертації – «Генетичне профілювання для маркер-опосередкованого добору сортів черешні (Prunus avium L.) української селекції»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.22 – молекулярна генетика

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» (04123, м. Київ, вул. Осиповського 2A; тел. (044) 434-37-77)

Науковий керівник – Волков Роман Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри молекулярної генетики та біотехнології, заступник директора з наукової роботи Інституту біології, хімії та біоресурсів (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України) 

Офіційний опонент – Кунах Віктор Анатолійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу генетики клітинних популяцій (Інститут молекулярної біології і генетики НАН України) (Відгук)

Офіційний опонент – Ісаєнков Станіслав Валентинович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу рослинних харчових продуктів та біофортифікації (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України») (Відгук)

Автореферат

Дисертація

Повідомлення

про захист дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Плоховська Світлана Григорівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – провідний інженер відділу геноміки та молекулярної біотехнології ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

Назва дисертації – «Захисна роль оксиду азоту від впливу низьких температур на організацію актинових філаментів Arabidopsis thaliana»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія

Шифр спеціалізованої ради – Д 26.254.01

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 2а, телефон/факс: 434 37 77, 434 45 84.

Науковий керівник – Блюм Ярослав Борисович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу геноміки та молекулярної біотехнології (ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»).

Офіційний опонентШевченко Галина Валеріївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу клітинної біології та анатомії (Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України) (Відгук)

Офіційний опонент – Кравець Володимир Степанович, професор, доктор біологічних наук, завідувач відділу молекулярних механізмів регуляції метаболізму клітини (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України) (Відгук)

Автореферат

Дисертація