Ви є тут

Захищені дисертації

 

 

Перелік захищених дисертацій з 2009 року

 

2016 року

Тігунова Олена Олександрівна «Отримання штамів-продуцентів роду Clostridiumз підвищеним рівнем синтезу бутанолу»

Автореферат

Дисертація

Відгук д.б.н.,с.н.с. Патики М.В.

Відгук д.б.н., с.н.с. Борецького Ю.Р.

 

 Федорчук Вероніка Веніамінівна «Використання інгібіторів протеїнкіназ та протеїнфосфатаз для підвищення ефективності методу трансформації рослин за допомогою Agrobacteriumtumefaciens»

Автореферат

Дисертація

Відгук д.б.н., с.н.с. Циганкової В.А.

Відгук к.б.н., с.н.с. Белокурової В.Б.

 

 Горюнова Інна Іванівна «Вплив Cd2+, Ni2+, Zn2+та Cu2+  на організацію цитоскелету  клітин кореня Arabidopsis thaliana»

Автореферат

Дисертація

Відгук д.б.н., проф. Лихолата Ю.В.

Відгук к.б.н., с.н.с. Шевченко Г.В.

 

Ісаєнков Станіслав Валентинович «Молекулярно-генетична та функціональна характеристика мембранних транспортерів, залучених до регуляції соле- і посухостійкості у рослин та детоксифікації арсену»

Автореферат

Дисертація

Відгук д.б.н., чл.-кор. НАН України Кучука М.В.

Відгук д.б.н., проф. Кравця В.С.

Відгук д.б.н., доц. Панчук І.І.

 

ЛихолатТетяна Юріївна «Структурно-функціональні та вікові характеристики статусу раку молочної залози на клітинному рівні».

Автореферат

Дисертація

Відгук д.б.н., с.н.с. Пушкарьова В.М.

Відгук д.б.н., с.н.с. Гарманчук Л.В.

 

Прізвище, ім'я, по-батькові здобувача– Бурлака Ольга Миколаївна

Назва дисертації– «Розробка технології генетичної трансформації рослин з допомогою вуглецевих нанотрубок»

Шифр та назва спеціальності– 03.00.20 – біотехнологія

Автореферат

Дисертація

Відгук д.б.н., чл.-кор. НАН України Кунаха В.А.

Відгук д.б.н., проф. Дробик Н.М.

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Секан Альона Сергіївна

Назва дисертації– “Використання сайт-специфічної рекомбіназної системи Cre/loxPдля одноетапного отримання трансформантівArabidopsis thaliana,вільних від маркерних послідовностей”

Шифр та назва спеціальності– 03.00.20 –біотехнологія

Автореферат

Дисертація

Відгук д.б.н., с.н.с. Циганкової В.А.

Відгук д.б.н., с.н.с Тищенко О.М.

 

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Матвєєва Надія Анатоліївна

Назва дисертації – «Створення рослин – продуцентів біологічно активних  сполук шляхом Аgrobacterium-опосередкованої трансформації»

Шифр та назва спеціальності – 03.00.20 – біотехнологія

Автореферат

Дисертація

Відгук д.б.н., проф. Дробик Н.М.

Відгук д.б.н., с.н.с. Тищенко О.М.

Відгук д.б.н., проф. Косаківської І.В.

Сахно Людмила Олександрівна «Отримання рослин ріпаку (Brassica napusL.) з гетерологічними генами різного походження та аналіз їх толерантності до абіотичних стресів»

Автореферат

Дисертація

Відгук д.б.н., с.н.с. Дубровної О.В.

Відгук д.б.н., доц. Панчук І.І.

Відгук д.б.н., проф. Дробик Н.М.

 

з 10. 2015 року

 Карелов Анатолій Валерійович «Поліморфізм генів стійкості до грибних захворювань у сортів пшениці м’якої української селекції»

Автореферат та Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.-2015.

Відгук д.б.н., проф. Волкова Р.А.

Відгук д.б.н., с.н.с. Дубровної О.В.

 

 

Андріяш Ганна Сергіївна «Отримання штамів Brevibacteriumз підвищеними рівнями синтезу лізину та треоніну»

Автореферат та Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.-2015.

Відгук д.б.н., проф. Дугана О.М.

Відгук д.б.н., проф. Пирог Т.П.

 

Колесник Ольга Олександрівна "Молекулярно-генетичний поліморфізм сортів пшениці м’якої озимої та асоціації алелів мікросателітних локусів і господарсько цінних ознак"

Автореферат та дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.-2015.

Відгук д.б.н., с.н.с. Дубровної О.В.

Відгук к.б.н., с.н.с. Пірка Я.В.

 

 

Венгер Андрій Миколайович " Молекулярно-біотехнологічні засади визначення типу сорту, статі та ураження Agrobacterium tumefaciens хмелю звичайного"

Автореферат та дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.-2015.

Відгук д.б.н., проф. член-кореспондент НАН України Григорюка І.П.

Відгук д.б.н., с.н.с. Циганкової В.А.

 

 

ПОЄДИНОК НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА. "БІОТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ КУЛЬТИВУВАННЯ ЇСТІВНИХ І ЛІКАРСЬКИХ МАКРОМІЦЕТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СВІТЛА НИЗЬКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ".   Автореферат та дисертація  на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.-2015.

Відгук д.б.н., с.н.с. Циганкової В.А.

Відгук д.б.н., проф. Дугана О.М.

Відгук д.с.-г. н., проф. Теслюка В.В.

 

СТРАТУЛА ОЛЬГА РОМУАЛЬДІВНА. " МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГЕНІВ В-АМІЛАЗИ ЗЛАКІВ"

 Автореферат та дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.-2015.

Відгук д.б.н., проф. Волкова Р.А.

Відгук к.б.н., доцента Антонюка М.З.