Ви є тут

Cклад спеціалізованої вченої ради

 

 

Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки України

11.07.2019 № 975

Склад

спеціалізованої вченої ради Д 26.254.01

 при ДУ «Інститут харчової біотехнології та ганоміки НАН України»

 

Голова ради:

1.Ємець Алла Іванівна, д.біол.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11.

Заступники голови:

2. Блюм Ярослав Борисович, д.біол.н., професор, академік НАН України, директор, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11;

3.Циганков Сергій Петрович, д.т.н., старший науковий співробітник, заступник директора, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.20.

Вчений секретар:

4. Пастухова Наталія Леонідівна, к.біол.н., доцент, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.22.

Члени ради:

5.Волков Роман Анатолійович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 03.00.22;

6.Волкова Наталія Едуардівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.22;

7.Ісаєнков Станіслав Валентинович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу рослинних харчових продуктів та біофортифікації ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.22;

8. Кордюм Єлізавета Львівна, д.біол.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України, спеціальність 03.00.11;

9. Кравець Олена Адольфівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11;

10.  Малюта Станіслав Станіславович, д.біол.н., професор, чл.-кор. НАН України, радник при дирекції, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.22;

11. Панчук Ірина Ігорівна, д.біол.н., професор, професор кафедри, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, спеціальність 03.00.22;

12. Поєдинок Наталія Леонідівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.20;

13.Прийомов Сергій Ігнатович, д.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.20;

14.Пушкарьов Володимир Михайлович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», спеціальність 03.00.11;

15.Рахметов Джамал Бахлулович, д.с-г.н., професор, завідувач відділу, Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка, спеціальність 03.00.20;

16.Сахно Людмила Олександрівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.20;

17.Сідоров Володимир Анатолійович, д.біол.н., старший науковий співробітник, чл.-кор. НАН України, радник при дирекції, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.22;

18.Сорочинський Борис Володимирович, д.біол.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11;

19. Циганкова Вікторія Анатоліївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, спеціальність 03.00.20;

 

Директор департаменту     

атестації кадрів вищої кваліфікації                                                С.Д. Криштоф