Ви є тут

Cклад спеціалізованої вченої ради

 

 

Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки України

06.06.2022 № 530

Склад

спеціалізованої вченої ради Д 26.254.01

  Державної установи «Інститут харчової біотехнології та ганоміки Національної академії наук України»

 

Голова ради:

1.Ємець Алла Іванівна, д.біол.н., професор, чл.-кор. НАН України, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11.

Заступники голови:

2. Циганков Сергій Петрович, д.т.н., старший науковий співробітник, заступник директора, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.20;

3. Чугункова Тетяна Володимирівна, д.б.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.22.

Вчений секретар:

4. Пастухова Наталія Леонідівна, к.б.н., доцент, старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.22.

Члени ради:

5. Блюм Ярослав Борисович, д.б.н., професор, директор, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11;

6. Волков Роман Анатолійович, д.б.н., професор, завідувач кафедри, Чернівeцький національний університет ім. Юрія Федьковича, спеціальність 03.00.22;

7. Ісаєнков Станіслав Валентинович, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.22;

8. Карпов Павло Андрійович, д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11;

9. Козуб Наталія Олександрівна, д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співрбітник відділу, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.22;

10. Кордюм Єлізавета Львівна, д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного, спеціальність 03.00.11;

11. Кравець Олена Адольфівна, д.б.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.11;

12. Панчук Ірина Ігорівна, д.б.н., професор, професор кафедри, Чернівeцький національний університет ім. Юрія Федьковича, спеціальність 03.00.22;

13. Пірко Ярослав Васильович, д.б.н., старший науковий співробітник, вчений секретар, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.22;

14. Поєдинок Наталія Леонідівна, д.б.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.20;

15. Прийомов Сергій Ігнатович, д.т.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.20;

16. Пушкарьов Володимир Михайлович, д.б.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», спеціальність 03.00.11;

17. Рахметов Джамал Бахлулович, д.б.н., професор, заступник директора, Національний  ботанічний сад iм. М.М. Гришка, спеціальність 03.00.20;

18. Циганкова Вікторія Анатоліївна, д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковийспівробітник відділу, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря, спеціальність

03.00.20;

19. Шульга Сергій Михайлович, д.б.н., старший науковий співробітник, заступник директора, ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», спеціальність 03.00.20.

 

Директор департаменту     

атестації кадрів вищої кваліфікації                                                Світлана КРИШТОФ