Ви є тут

Yaroslav Pirko

Зображення користувача Yaroslav Pirko.

Main profile

Пірко Ярослав Васильович
д.б.н., 2021, молек. генетика (03.00.22); к.б.н., 2001, генетика
Contact information: 
yarvp1@gmail.com, pirko@nas.gov.ua

Full profile

Education: 

1997 – закінчив з відзнакою хімічний факультет Донецького державного університету,  спеціальність біохімія.

2001 – кандидат біологічних наук, Інститут клітинної біології та  генетичної інженерії НАН України, спеціальність – генетика (03.00.15).

2013 – старший науковий співробітник, спеціальність – молекулярна генетика (03.00.22).

2021 – доктор біологічних наук, ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України", спеціальність – молекулярна генетика (03.00.22)       

          

 

Work experiences: 

Сьогоднішня позиція:

 • Інститут харчової  біотехнології та геноміки НАН України, Київ, учений секретар інституту, завідувач Відділу популяційної генетики, з 2014р.

 

Попередні позиції:

 • Інститут харчової  біотехнології та геноміки НАН України, Київ, учений секретар інституту, Завідуючий лабораторією проблем біобезпеки,  2013 – 2014 р.
 • Інститут харчової  біотехнології та геноміки НАН України, Київ, Завідуючий лабораторією проблем біобезпеки,  2012 – 2013 р.
 • Інститут харчової  біотехнології та геноміки НАН України, Київ, Завідуючий лабораторією детекції ГМО та біобезпеки,  2010 - 2012 р.
 • Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, старший науковий співробітник Відділу геноміки та молекулярної біотехнології, Київ, лідер групи, 2009-2010 р.
 • Інститут клітинної біології та  генетичної інженерії НАН України, Київ, науковий співробітник Відділу геноміки та біотехнології, 2005 – 2008;
 • Донецький ботанічний сад НАН України, Донецьк, науковий співробітник Відділу промислової ботаніки, 2002 – 2005;
 • Донецький ботанічний сад НАН України, Донецьк, молодший науковий співробітник Відділу промислової ботаніки, 2000 – 2002;
 • Донецький ботанічний сад НАН України, Донецьк, аспірантура, 1997 – 2000.

 

Участь у професіональних товариствах:

 • Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова (УТГіС), заступник голови та скарбник організації в Інституті харчової біотехнології та геноміки НАН України
 • Українське товариство фізіологів рослин; член товариства.
 • EPSO (Європейська організація біологів рослин), член українського підрозділу.

 

Викладання:

Київський національний університет ім.. Тараса Шевченка,ННЦ "Інститут Біології" (біологічний факультет) з 2006 р. Курси:

 • Геноми органел та їх взаємодія.
 • Нанобіотехнологія

 

Нагороди та стипендії:

Державна премія України в галузі науки і техніки 2020.

 

Стипендія Президента України для молодих учених 2006-2008.

 

Тренінги:

 • «Аналіз харчів та кормів на наявність генетично-модифікованих організмів» (2007), Софія, Болгарія.

 

Гранти:

 • Грант Президента України для молодих учених «Дослідження популяційно-генетичної різноманітності сосни кедрової європейської (PinuscembraL.) в Українських Карпатах – реліктового виду, що знаходиться під загрозою зникнення», GP/F11/0057 2005-2006.

 

Стажування за кордоном:
2011 – Інститут генетики рослин (IPK), Гатерслебен, Німеччина
2006 – Університет Клемсона, США, професор В. Баярд.

 

Персональна участь у конференціях, конгресах, симпозіумах:

 • 1-st Congress of Cereal Biotechnology and Breeding (CBB) (2011), Szeged, Hungary
 • 9-thThe Plant Genomics European Meeting (PlantGEM) (2011), Istanbul, Turkey
 • 2‐nd Moscow International Conference (2010): «Molecular Phylogenetics MolPhy-2», Moscow, Russian Federation
 • International Symposium (2006): The Plant Cytoskeleton: Genomic and Bioinformatic Tools for Biotechnology and Agriculture”,  Yalta, Ukraine
 • International Symposium (2006): “Biosafety Issues in Implementation of GMOs: New Research Approaches, Regulation, and Public Perception”, Yalta, Ukraine (participant).

 

Участь у міжнародних проєктах, грантах

 

Керівник міжнародних проєктів, грантів:

- Genetic structure of the putative hybrid swarms between Pinus sylvestris and P. mugo in northern Slovakia and western part of Ukraine (2020 – 2022)

Учасник міжнародних проєктів, грантів:

- Deutsche Forschungsgemeinschaft grant WE 1608/9-1 (2011)

 

 Участь у вітчизняних проєктах (вибірково):

 НАН України, Керівник проектів:

 

«Популяційна біологія і генетика видів деревних рослин на антропогенно навантажених і в докорінно техногенно трансформованих ландшафтах» (2014-2017);

««Зелений синтез» срібловмісних наночастинок та розробка способів їх практичного використання» (2018-2019);

«Створення молекулярно-генетичних маркерів для диференціації різних генотипів рослин на основі вивчення поліморфізму інтронів генів їх цитоскелетних білків» (2015-2019).

«Популяційна біологія і генетика ViscumalbumL. в Україні» (2018-2022).

 

 

 

Відповідальний виконавецьта учасник конкурсних проектів НАН України, зокрема:

«Вивчення колекцій сортів пшениці м`якої TriticumaestivumL. на наявність генів стійкості проти некротрофних грибів з використанням молекулярних маркерів» (2018-2019);

«Диференціація різних генотипів та сортів рослин шляхом оцінки поліморфізму довжини інтронів актину» (2018-2019);

 

«Пошук генів-кандидатів стійкості до стеблової іржі в культурних та диких злаках з метою їх подальшого використання в селекції пшениці» (2015-2019);

«Ідентифікація та дослідження матеріалу TriticumaestivumL. з інтрогресіями від AegilopsbiuncialisVis.» (2017-2021).

-інноваційних проєктів:

«Розроблення та впровадження молекулярно-генетичних методів виявлення генів стійкості до жовтої іржі у пшениці» (2016 р.)

 

«Впровадження у селекційний процес пшениці молекулярно-генетичних маркерів стійкості до високовірулентних патотипів жовтої іржі азійського походження» (2017).

«Розроблення та впровадження молекулярно-генетичних методів виявлення генів стійкості до септоріозу у м'якої пшениці української селекції» (2018).

«Впровадження коадаптивних асоціацій алелів господарчо-важливих генів у селекційний процес пшениці Правобережного Лісостепу України» (2019).

Current projects: 

 

Selected publications: 

1. Pirko Ya.V. (2000) Genetic diversity of isoenzymes in mountain pine (Pinus mugo Turra) in natural populations in the Ukrainian Carpathian mountains. Cytology and Genetics. 34(5): 55-60.

2. Pirko Ya. V., Korshikov I. I. (2001) Genetic Control of the Isoenzymes in Cembra Pine (Pinus cembra L.) of the Ukrainian Carpathian Mountains. Cytology and Genetics. 35 (4): 33-37.

3. KorshikovI. I.and Pirko Ya. V. (2002) Genetic Variation and Differentiation of Peat-Bog and Dry-Meadow Populations of the Dwarf Mountain Pine Pinus mugo Turra in the Highlands of the Ukrainian Carpathians. Russian Journal of Genetics. 38(9): 1044-1050.

4. Korshikov I.I., Kalafat L.A., Pirko Ya.V., Velicoridko T.I. (2005) Population-Genetic Variation in Scots Pine Pinus sylvestris L. from the main forest regions of Ukraine. Russian Journal of Genetics. 41(2):155-166.

5. Korshikov I.I., Pirko N.N., Pirko Ya.V. (2005) Genetic variation and differentiation of Abies alba Mill. Population from Ukrainian Carpathians. Russian Journal of Genetics. 41(3): 275-283.

6. Korshikov I. I. , N.N. Pirko, E.A. Mudrik and Pirko Ya (2007) Maintenance of Genetic Structure in Progenies of Marginal Mountainous and Steppe Populations of Three Species of Pinaceae Lindl. Family in Ukraine. Silvae Genetica. 56(1): 1 -10.

7. Politov D.V., Pirko Y.V., Pirko N.N., Mudrik E.A., Korshikov I.I. (2008) Analysis of mating system in two Pinus cembra L. populations of the Ukrainian Carpathians. Annals of forest research. 51 (1): 11-18.

8. Pirko Ya.V., Korkhovy V.I., Kashevarov G.P., Komarnitsky I.K., Karpov P.A., Yemets A.I., Kuchuk M.V., Sorochinsky B.V., Blume Ya.B. (2009) Introduction of the methods of genetically modified compound control in seed material of agricultural specied and standartization of their normative providing. Science and Innovation. 5(2): 38 – 49.

9. Tanasienko I.V., Yemets A.I., Pirko Y.V., Korkhovyy V.I., Abumhadi N., Blume Ya.B. (2011) Production of transgenic barley lines producing human lactoferrin using mutant alfa-tubulin gene as selective marker gene. Cytology and Genetics. 45 (1): 3 – 10.

10. Коршиков И.И., Пирко Я.В., Калафат Л.А., Горлова Е.М., Мудрик Е.А. Молекулярная филогенетика духвойных сосен Украины: уточнение таксономического статуса на основе анализа аллозимной изменчивости // Доповіді НАН України. – 2011. – № 6. – С. 164–171.

11. Корховий В.І., Пірко Я.В., Царенко П.М., Блюм Я.Б. Генетична диференціація штамів Botryococcusbraunii Kütz. - продуцентів ліпідів за допомогою RAPD фінгерпринтингу // Доповіді НАН України. – 2011. – №2. – С. 144 – 149.

12. Коршиков І.І., Подгорний Д.Ю., Калафат Л.О., Пірко Я.В. Таксономічний статус PinuskochianaKlotzsch.exKochз гірського Криму за даними порівняльних популяційно-генетичних досліджень з PinussylvestrisL. // Український ботанічний журнал.- 2011. – Т.68, №1. – С.133 – 142.

13. Карелов А.В., Пирко Я.В., Козуб Н.А., Созинов И.А., Пирко Н. Н., Литвиненко Н.А., Лыфенко С.Ф., Колючий В.Т., Блюм Я.Б., СозиновА.А. Идентификация аллельного состояния гена устойчивости к бурой ржавчине Lr34у сортов озимой мягкой пшеницы украинской селекции // Цитология и генетика. – 2011. – Т.45, №5. – С. 3 – 10.

14. Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б.Використання вуглецевих нанотрубок для генетичної трансформації рослин // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2011. – Т. 11. – С. 223–228.

15. Карелов А.В., Пирко Я.В., Козуб Н.А., Созинов И.А., Пирко Н.Н., Литвиненко Н.А., Лыфенко С.Ф., Колючий В.Т., Блюм Я.Б., Созинов А.А. Исследование встречаемости гаплотипов локусаLR34 в сортах озимой мягкой пшеницы украинской селекции // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2011. – Т. 11. – С.

16. Пірко Я.В. Дослідження генетичної мінливості різних видів рослин за допомогою аналізу поліморфізму інтронів генів β-тубуліна // Промышленная ботаника (Сборник научных трудов). – Донецк, Донецкий ботанический сад. – 2011. - Вып. 11. – С. 152 – 156.

17. Korshikov I.I., Pryvalikhin S.N., Pirko Y.V., Demkovych A.E., Bychkov S.A., Pirko N.N., Kalafat L.A., Mudrik E.A., Makogon I.V., Nikolaeva A.V., Gorlova E.M. Population-Genetic diversity of Pinaceae Lindl. and Cupressaceae Bartling Family in Ukraine // International Scientific Conference “Problems of Population and General Genetics” dedicated to the 75-th anniversary of Academician Yuri P. Altukhov, November 17-18, 2011, Moscow “Cifrovichok LTD”. – P.107.

18. Коршиков І.І., Мудрік О.А., Пірко Я.В., Пірко Н.М. Спосіб генетичного маркування і відбору дерев з великою кількістю гетерозиготного насіння у природних популяціях сосни кедрової європейської// Пат. № 65366 UUA, МПК А01Н 1/00, А01G23/00. Деклараційний патент на корисну модель - № 2011 03037; Заявл. 15.03.11; Опубл. 12.12.11. - Бюл. 23 - 8 с.

19. Баєр Г. Я., ПіркоН.М., Пірко Я.В.,Ємець А.І., Блюм Я.Б. Дослідження генетичного поліморфізму у представників роду Eleusine (L.) за допомогою ISSR-аналізу. Матеріали ХІІ конф-ції молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів» (15-16 листопада 2012 р., Київ, Україна), С. 169-170.

20. Radchuk V., Radchuk R., Pirko Ya., Vankova R., Gaudinova A., Korkhovoy V., Yemets A., Weber H., Weschke W., Blume Ya. B. A somaclonal line SE7 of finger millet (Eleusine coracana) exhibits modified cytokinin homeostasis and increased grain yield // JournalofExperimentalBotany.- 2012.-Vol. 63, No. 15.- P. 5497–5506.

21. Burlaka O.M., Pirko Ya.V., Yemets A.I., Blume Ya.B. Functionalized carbon nanotubes for the delivery of biomolecules into plant cells / Abstr. of Plant Biology Congress FESPB/EPSO.29 July – 3 August 2012(Freiburg, Germany). – P. 251.

22. Burlaka O.M., PirkoYa.V., Yemets A.I. Plants genetic transformation: a new approach for the delivery of DNA into living plant cells using carbon nanomaterials / Мат-ли ХIІ конференції молодих вчених “Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів” 15-16 листопада 2012 р. (Київ, Україна). – 2012. – С. 214-215.

23. Burlaka O.M., PirkoYa.V., Yemets A.I., Blume Ya.B.Carbonnanotubesas DNA carriers in plants genetic transformation/ Мат-лы IV Всероссийского симпозиума “Трансгенные растения: технологии создания, биологические свойства, применение, биобезопасность” и Годичного собрания Общества физиологов растений России. 19-23 ноября 2012 г. (Москва, Россия). – 2012. – С. 00.

24. Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б.Використання функціоналізованих вуглецевих нанотрубок для доставки ДНК у рослинні клітини / Мат-ли 3-го з’їзду Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом. 16-20 травня 2012 р. (Лівадія, Ялта). – 2012. – С. 60.

25. Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І. Використання біологічно функціоналізованих вуглецевих нанотрубок для перенесення ДНК у рослинні клітини / Мат-ли міжнародної конференції молодих учених “Актуальні проблеми ботаніки та екології” 19-23 вересня 2012 р. (Ужгород, Україна) – Ужгород: Вид-во ФОП Береза А.Е., 2012. – С. 193-194.

26. Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Еко-безпечна функціоналізація вуглецевих нанотрубок для використання їх в якості переносників ДНК у рослинні клітини / Мат-ли другого міжнародного семінару “Етика нанотехнологій та нанобезпека” 10 жовтня 2012 р. (Київ, Україна) Упор. М.О. Чащин – К.: НАНУ. – 2012. – С. 48-49.

27. Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Использование функционализированных углеродных нанотрубок для доставки ДНК в растительные клетки / Мат-лы ІІІ Международной научной конференции “Наноструктурные материалы – 2012: Россия-Украина-Беларусь” 19-22 ноября 2012 г. (Санкт-Петербург, Россия) – 2012. – С.206.

28. Пирко Я.В., Даниленко И.А., Смертенко П.С., Блюм Я.Б. Использование фитоэкстрактов для получения наночастиц металлов / Мат-лы ІІІ Международной научной конференции “Наноструктурные материалы – 2012: Россия-Украина-Беларусь” 19-22 ноября 2012 г. (Санкт-Петербург, Россия) – 2012. – С. 395.

29. Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б. “Зелений” синтез наночастинок металів: потенціал біологічних систем та перспективи розвитку // Наноструктурное материаловедение – 2012. – 4. – С. 89 – 103..

30. Пірко Я.В., Карелов А.В., Козуб Н.О., Созінов І.О., Пірко Н.М., Ємець А.І., Корховий В.І., Колючий В. Т., Блюм Я.Б., Созінов О.О. Впровадження методів, що базуються на проведенні полімеразної ланцюгової реакції, для виявлення генів стійкості до бурої іржі у пшениці // Наука та інновації. – 2012. – Т.8, №3. – С. 50 – 56.

31. Пірко Н.М., Тимошенко А.В., Пірко Я.В., Ожерєдов С.П., Новожилов Д.О., Краснопьорова О.Є.Виявлення трансгенів у рослин, що утворилися в результаті схрещувань генетично модифікованого ріпаку з представниками природної флори України родини Brassicaceae/ Мат-ли ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету “Сучасні проблеми біології, екології та хімії” 11-13 травня 2012 р. (Запоріжжя, Україна) – Запоріжжя: Запорізький національний університет. – 2012. – С. 89-90.

32. Пірко Н.М., Новожилов Д.О., Краснопьорова О.Є., Плоховська С.Г., Дорошкевич Н.В., Пірко Я.В. RAPD- та ISSR-аналіз високопродуктивних ізолятів гливи звичайної (Pleurotusostreatus(Jacq.:Fr.) Kummer.) / Тези доповідей конференції-конкурсу молодих учених «Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2012» 22-23 травня 2012р., Інститут біохімії ім.. О.В. Палладіна НАН України. – К.: НАНУ – 2012. – С.24.

33. PirkoYa., DanylenkoI., KolomysO., SmertenkoP.,LytvinO.,StrelchukV.,BlumeYa.B.Phytochemical mediated synthesis of silver and gold nanoparticles/ 1-stBiotechnologyWorldCongress, February14 -15, 2012, Dubai, UAE. – 2012. – P.81.

34. Баєр Г. Я., Новожилов Д.О., Краснопьорова О.Є., Пірко Н.М., Пірко Я.В.., Ємець А.І. Аналіз генетичної варіабельності сомаклональних варіантів пальчастого проса Eleusinecoracana/ Мат-ли Х Міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців “Шевченківська весна 2012: біологічні науки” 19-23 березня 2012 р. (Київ, Україна) – К.: КНУ. – 2012. – С. 169-170.

35. Пірко Я.В., Радчук В.В.,Корховий В.І., Рахметов Д.Б., Ємець А.І., Блюм Я.Б.Бібліотека кДНК пальчастого проса (Eleusine coracana (L.) Gaertn.) як потенційне джерело генів для геном них досліджень / Мат-ли 3-го з’їзду Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом. 16-20 травня 2012 р. (Лівадія, Ялта). – 2012. – С. 60.

36. Баер Г.Я., Пірко Я.В., Стаднічук Н.О., Рахметов Д.Б., Ємець А.І., Блюм Я.Б.Дослідження генетичної мінливості генотипів Eleusinecoracana(L.) Gaertn. та Eleusineindica(L.) Gaertn. за допомогою ISSR-аналізу// Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2013. – Т. 13. – С. 6–9.

37. M.N. Borovaya, Ya.V. Pirko, A.I. Yemets, T.A. Krupodorova, A.P. Naumenko, Ya.B. Blume. Biosynthesis of cadmium sulfide quantum dots usingPleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm// Abstract book «Summer School International research and practice conference Nanotechnology and Nanomaterials». Bukovel, Ukraine.- August 25 - September 1, 2013. P. 42.

38. M.N. Borovaya, A.P. Naumenko, Ya.V. Pirko, T. Krupodorova, А.I. Yemets, Ya.B. Blume. Biological synthesis of CdS quantum dots using the fungus Pleurotus ostreatus // Abstract book «Luminescent processes in condensed state of matter». Kharkov, Ukraine. – November 18 – 22, 2013. P.111.

39. М.М. Борова, А.П. Науменко, Я.В Пірко, Т.А. Круподьорова, А.І. Ємець, Я.Б. Блюм. Отримання квантових точок CdSз використанням гриба Pleurotus ostreatus // Доповіді НАН України. - 2014, N2.С.-153 – 159

40. Burlaka O. M., Postovoitova A. S. Surface functionalization of carbon nanotubesusing biomolecules for application in plants genetic engineering/ Матеріали ХІ міжнародної конференції студентів та молодих науковців. 18-22 березня (Київ, Україна). – 2013. – С. 4.

41. Burlaka O.M., Pirko Ya.V., Yemets A.I., BlumeYa.B. Carbon nanotubes application for plant genetic transformation / Abs. of International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials”. 25 August – 1 September (Bukovel, Ukraine) – 2013. – P. 366.

42. Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я Б. Нанотехнологічний підхід у генетичній інженерії рослин / Мат-ли 5-го Національного конгресу з біоетики з міжнародною участю. 23-25 вересня. (Київ, Україна) – 2013. – С. 114.

43. BurlakaO.M., PirkoYa.V., YemetsA.I., BlumeYa.B. Carbon nanotubes-based approach in biotechnology: delivery of biomolecules into living plant cells/ Abs. of II Ukrainian-French School-Seminar “Carbonnanomaterials: StructureandProperties”. 16 – 20 September (Beregove, the Crimea, Ukraine) – P. 81.

44. Бурлака О.Н., Пирко Я.В., Емец А.И., Блюм Я.Б. Углеродные нанотрубки как переносчики ДНК в генетической инженерии растений / Мат-лы IVМеждународной научной конференции “Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии”. 19-22 ноября (Киев, Украина) – 2013. – С. 448.

45. Даниленко І.А., Ботвинко А.В., Пірко Я.В., Смертенко П.С., БлюмЯ.Б. Синтез та антибактеріальні властивості наночастинок срібла, отриманих за допомогою фітоекстрактів/ Мат-лы IVМеждународной научной конференции “Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии”. 19-22 ноября (Киев, Украина) – 2013. – С. 448.

46. Pirko N., Pirko Ya., Korshikov I. The Genetic Analysis of Mating System of Abies alba Mill.in Natural Populations of Ukrainian Carpathians / International Caucasian Forestry Symposium. (Artvin,Coruh University, Turkey, October 24- 26, 2013)- P.1126

47. Пірко Я.В., Карелов А.В., Іващук Б.В., Козуб Н.О., Созінов І.О., Созінов О.О., Блюм Я.Б. Детекція генів стійкості до грибних захворювань у сортів м'якої пшениці та ячменю української селекції // Друга конференція молодих учених «Біологія рослин та біотехнологія» (Київ, 23-24 грудня 2013 р). – Київ, 2013. – С. 22.

48. Іващук Б.В., Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Ідентифікація генів стійкості до стеблової іржі Rpg1 та Rpg5серед сортів ячменю української селекції за допомогою молекулярно-генетичних маркерів // Друга конференція молодих учених «Біологія рослин та біотехнологія» (Київ, 23-24 грудня 2013 р). – Київ, 2013. – С. 27.

49. Борова М.М., Науменко А.П., Пірко Я.В., Круподьорова Т.А., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Отримання квантових точок CdSз використанням гриба Pleurotusostreatus// Доповіді НАН України. - 2014, N2.- С.153 – 159.

50. Рабоконь А. Н., Постовойтова А. С., Пирко Я.В., Блюм Я. Б. Анализ гомологов генов основных белков цитоскелета у различных видов высших растений// Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2014. – Т. 14. – С. 76–78.

51. Іващук Б.В., Пірко Я. В., Блюм Я. Б. Ідентифікація алель них станів гена RPG1 у сортів ячменю української селекції// Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2014. – Т. 14. – С. 153–156.

52. Баєр Г.Я., Бойчук Ю.М., Пірко Я.В., Корховий В.І., Рахметов Д.Б., Ємець А.І., Блюм Я.Б.Дослідження селекційного матеріалу рижію посівного (Camelinasativa(L.) CRANTZ) за допомогою ISSR-аналізу // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2014. – Т. 14. – С. 146–149.

53. Баєр Г.Я., Бойчук Ю.М., Пірко Я.В., Корховий В.І., Рахметов Д.Б., Ємець А.І., Блюм Я.Б.Дослідження селекційного матеріалу рижію посівного (Camelina sativa(L.) CRANTZ) за допомогою ISSR-аналізу // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. – К.: Логос, 2014. – Т. 14. – С. 146–149.

54. Пірко Н.М., Новожилов Д.О., Дорошкевич Н.В., Краснопьорова О.Є., Галкіна В.С., Пірко Я.В. RAPD-аналіз природних ізолятів гриба Pleurotusostreatus(Jacq.: Fr.) Kummer// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Біологія». – 2014. - Випуск 20, №1100. – С. 76 – 80.

55. Багдасарова А.Р., Коршиков И.И., Калафат Л.А., Привалихин С.Н., Пирко Н.Н., Постовойтова А.С., Пирко Я.В. Генетический полиморфизм малатдегидрогеназы и глутаматоксалоацетаттрансаминазы у одновозрастных деревьев PinuspallasianaD.Don, различающихся по диаметру ствола// Фактори експериментальної еволюції. – 2015. –Т. 17. – С. 22 –26.

56. Блюм Я.Б., Пірко Я.В., Бурлака О.М., Борова М.М., Даниленко І.А., Смертенко П.С., Ємець А.І.«Зелений» синтез наночастинок благородних металів та напівпровідникових нанокристалів CdSза допомогою біологічної сировини// Наука та інновації. – 2015. – Т. 11, № 1. – С. 59-71.

57. Буй Д.Д., Пірко Я.В., Блюм Я.Б.Аналіз рівнів експресії генів альфа-тубуліну під час холодової аклімації у ярої та озимої пшениці // Фактори експериментальної еволюції. – 2015. –Т. 17. – С. 27 –30.

58. Буй Д.Д., Демкович А.Е., Пірко Я.В., Корховий В.І., Блюм Я.Б. Порівняльна оцінка рівнів експресії гена альфа-тубуліну (TUBA-2-3) у сортів м’якої пшениці Деметра та Елегія за умов холодового стресу // Наукові доповіді НУБіП України. – 2015. – 8(57). – С.[Електронний ресурс]

59. Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Доставка генетичного матеріалу у рослинні клітини за допомогою вуглецевих нанотрубок//Доп. НАН України. – 2015, № 8. – С. 122-129

60. Бурлака О.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Дослідження впливу вуглецевих нанотрубок на протопласти тютюну для створення нових підходів у біотехнології рослин // Фактори експериментальної еволюції. – 2015. –Т. 17. – С. 121 –125.

61. Бурлака О.М., Пірко Я.В., Смертенко П.С., Коломис О.Ф., Глазунова В.О., Константинова Т.Є., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Функціоналізація вуглецевих нанотрубок за допомогою молекул біологічного походження різної природи // Доп. НАН України, 2015, №2, с. 137-144.

62. Галиновский Д.В., Подвицкий Т.А., Баер Г.Я., Пирко Я.В., Анисимова Н.В., Хотылева Л.В., Емец А.И., Кильчевский А.В., Блюм Я.Б. Анализ экспрессии генов целлюлозосинтезирующего комплекса и цитоскелетных белков в проростках льна (LinumusitatissimumL.) // Фактори експериментальної еволюції. – 2015. –Т. 17. – С. 31 –35.

63. Постовойтова А. С., Баєр Г.Я., Пидюра М.О., Пастухова Н.Л., Пирко Я.В., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Пошук та аналіз послідовностей генів актину у геномі льону // Наукові доповіді НУБіП. – 2015. – C.35-44.

64. Рабоконь А. М., Демкович А. Є., Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Дослідження поліморфізму довжини інтронів генів β‑тубуліну у сортів TriticumaestivumL. та HordeumvulgareL. // Фактори експериментальної еволюції організмів – 2015. – Т. 17. – С. 82-86.

65. Буй Д.Д., Пирко Я.В., Блюм Я.Б. Простой малозатратный метод выделения РНК из растительного материала// Фактори експериментальної еволюції організмів, 2016, Т. 19, С. 93–96.

66. Іващук Б.В., Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Використання послідовностей NBдомена білків класу NB-LRRдля скринінгу генів стійкості до стеблової іржі // Фактори експериментальної еволюції організмів, 2016, Т. 19, С. 25–32.

67. Нiколаєнко Т. В., Нiкулiна В. В., Петрук Н. А., Присяжнюк А. I., Скачкова О. В., Борова М. М., Пiрко Я. В., Гарманчук Л. В., Толстанова Г. М., Ємець А. I. Вплив на пухлиннiклiтини квантових точок сульфiду кадмiю, синтезованих з використанням рiзних бiологiчних систем // Доп. НАН України, 2016, № 5, С.117–124.

68. Постовойтова А.С., Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Поліморфізм довжин другого інтрону генів актину в геномі LinumusitatissimumL. // Фактори експериментальної еволюції організмів, 2016, Т. 19, С. 38–42.

69. Проценко О.В., Дудка О.А., Козерецька І.А., Іномістова М.В., Борова М.М., Пірко Я.В., Толстанова Г.М., Остапченко Л.І., Ємець А.І. Оцінка токсичності та генотоксичності квантових точок CdS, синтезованих за допомогою біологічних матриць // Доп. НАН України, 2016, № 4, С. 111-117.

70. Рабоконь А.Н., Демкович А.Е.,Пирко Я.В.,Блюм Я.Б.Исследование полиморфизма длины интронов генов β-тубулина у растений рода Linum L.// Фактори експериментальної еволюції організмів, 2016, Т. 19, С. 47–50.

71. Співак С.І., Ємець А.І., Пірко Я.В., Пидюра М.О., Карпов П.А., Ісаєнков С.В., Блюм Я.Б. Розроблення українського порталу даних щодо генетично модифікованих рослин “Geneticallymodifiedplantsgateway” // Фактори експериментальної еволюції організмів, 2016, Т. 19, С. 238–242.

72. Буй Д.Д., Демкович А.Є., Пірко Я. В., Блюм Я.Б. Аналіз рівнів експресії генів альфа-тубуліну Triticumaestivumу озимого сорту Деметра під впливом низьких температур // Фактори експ. еволюції організмів, 2017, Т. 21, С. 107-111

73. Постовойтова А. С., О. Ю. Йотка, Пірко Я. В., Я. Б. Блюм. Поліморфізм довжин інтронів генів актину у різних сортів льону-довгунця української селекції // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2017. Том 20. С.99-103.

74. Рабоконь А. М., А. Є. Демкович, Я. В. Пірко, І. О. Андрєєв, І. Ю. Парнікоза, І. А. Козерецька, В. А. Кунах, Я. Б. Блюм.Поліморфізм довжини інтронів генів β-тубуліну у DeschampsiaantarcticaDesv. з морської Антарктики// Фактори експериментальної еволюції організмів. 2017. Том 20. С.104- 108.

75. Калафат Л. О., Пірко Н. М., Демкович А. Є., Приваліхін С. М., Рабоконь А. М., Пірко Я. В.,Блюм Я. Б. Оцінка генетичної різноманітності різних видів деревних рослин за допомогою поліморфізму інтронів генів β-тубуліну. Вісник Укр. тов-ства генетиків і селекціонерів, 2018, 15(2): 159-166.

76. Пірко Я.В., Буй Д.Д., Постовойтова А.С., Рабоконь А.М., Калафат Л.О., Блюм Я.Б. Поліморфізм довжини інтронів генів γ-тубуліну як новий підхід до генотипування рослин. Доп. НАН України, 2018, (12):87-92.

77. Пірко Я.В., Калафат Л.О., Пірко Н.М., Рабоконь А.М., Приваліхін С.М., Демкович А. Є., Білоножко Ю. О., Кравець О. А., Алексєєва А. А., Хромих Н.О., Лихолат Ю.В. Поліморфізм довжини інтронів генів β-тубулінуу рослин Ulmus pumila L. в степовому Придніпров’ї // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2018, том 16, № 1.– С.28-34.

78. Постовойтова А.С., Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Поліморфізм інтронів генів актину як інструмент генотипування представників родини Solanaceae. // Науковий Вісник НУБІП України. – 2018. С. N 287, p. 70-78.

79. Проценко О.В., Ясінський Я., Горюнова І.І., Плоховська С.Г., Борова М.М., Постовойтова А.С., Пірко Н.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Демидов С.В., Козерецька І.А.Оцінка токсинності та генотоксичності наночастинок Ag2S, синтезованих за допомогою біологічних матриць, на тест-системі Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2018. – Том 23. – С.114-119.

80. Protsenko O.V., Dudka О.А., Yasinskiy Y., Borovaya M.N., Naumenko A.P., Horiunova I.I., Plohovska S.H., Postovoytova A.S., PirkoYa.V., Yemets A.I., Demidov S.V., Kozeretska I.A. Biological synthesis of Ag2S nanoparticles and study their antibacterial properties // UkranianConference with International Participation «Chemistry, Physics and Technology of Surface», 23-24 May2018, Kyiv, Ukraine. P. 132.

81. Yemets A.I., Kozeretska I.A., Horiunova I.I., Borovaya M.N., PirkoYa.V., Demidov S.V., PirkoN.M., Plohovska S.G., Protsenko O.V., YasynskyYa.S., KovalenkoP.A., ShelestD.V., NegelyaA.O., BlumeYa.B.“Greensynthesis” and biosafety of silver sulfide quantum dots nanoparticles// 5th International Conference “Nanotechnologies“ (Nano–2018), 19-22 November 2018,Tbilisi, Georgia. – P. 181.

82. Рабоконь А. М., Пірко Я.В., Калафат Л. О.,Гузенко Є.В., Богданова М.В., Сакович В.І., Лемеш В.А., Блюм Я. Б.Поліморфізм довжин інтронів генів β-тубуліну у білоруських ландрас Linum usitatissimum L. // Фактори експериментальної еволюції організмів.- 2018.- Т. 22.- С.180-185.

83. Rabokon A., Pirko Ya., Kalafat L., Kozub N., Sozinov I., Demkovych A., Blume Ya.The second intron length polymorphism of β-tubulin genes of Aegilops biuncialis // Abstractof the 7thBalticGeneticsCongress, October 24-27, 2018, Riga- P. 243.

84. Buy D.D., Demkovich A.E., Pirko Ya. V., Blume Ya.B. Expression analysis of α-tubulin genes during cold acclimation in winter and spring soft wheat.Cytol. Genet.,2019, V. 53, N1, P. 23-33. DOI:10.3103/S0095452719010067

85. Rabokon A.M., PirkoYa.V., Demkovych A.Ye., Andreev I.O., Parnikoza I.Yu., Kozeretska I.A., KunakhV.A., BlumeY.B. Intron length polymorphism of β-tubulin genes in Deschampsia antarctica É. Desv. across the western coast of the Antarctic Peninsula. Polar Sci.,2019, V. 19, P 151–154. doi: https://doi.org/10.1016/j.polar.2018.11.001

86. Білоножко Ю.О., Пономаренко Л.О., Рабоконь А.М., Постовойтова А.С., Калафат Л.О.,Приваліхін С.М., Блюм Я.Б., Пірко Я.В. Поширення омели (Viscum album L.) у Києві, яка зростає на різних видах деревних рослин, та її генетичні особливості.Фактори експериментальної еволюції організмів, 2019,Т.25,С. 106-110. https://doi.org/10.7124/FEEO.v25.1148.

87. Пірко Я.В., Рабоконь А.М., Постовойтова А.С., Білоножко Ю.О., Калафат Л.О., Борисова О.В., Царенко П.М., Блюм Я.Б. Поліморфізм довжини інтронів генів β-тубуліну у мікроводоростей. Доп. НАН України,2019,№.1,С.93-99.doi: https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.01.086

88. Постовойтова А.С., Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Поліморфізм довжини інтронів генів актину як ефективний засіб генетичного профілювання злакових (PoaceaeL.). Доп. НАН України,2019,N2,C. 78-83. doi: https://doi.org/10.15407/dopovidi2019.02.078

89. Постовойтова А.С., Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Поліморфізм довжини I-го та III-го інтронів генів актину як інструмент для ДНК-профілювання льону-довгунця.Фактори експериментальної еволюції організмів,2019,Т.25,С. 154-159. https://doi.org/10.7124/FEEO.v25.1157.

90. PirkoYa.V., PostovoitovaA.S., RabokonA.M., BilonozhkoYu.O., KalafatL.O., KorkhovyV.I., BorisovaO.V., TsarenkoP.M., BlumeYa.B. Molecular genetic algae profiling of the Selenastraceae family. VI International Conference Advances in ModernPhycology: Book of Abstracts.- Kyiv, 2019, P. 83.

91. PirkoYa.V., DanylenkoI.A., KrupodorovaT.A., KvaskoA.Yu., KlymchukD.O., SmertenkoP.S., BlumeY.B«Green» synthesis of silver nanoparticles using Pleurotus eryngii (DC.) Quél. International Research and Practice Conference «Nanotechnology and Nanomaterials», 27-30 August 2019. Lviv, Ukraine – P. 346-347.

92. Blume R., Rabokon A.N., PirkoYa.V., YemetsA., CahoonE.B., BlumeY.B. Genomic fingerprinting of Camelina species based on γ-tubulin gene intron length polymorphism. Abstracts of Annu.Meeting of the American Society of Plant Biology “Plant Biology 2019” (August3-7 2019, SanJose, CA, USA),SanJose, 2019.

93. Spivak S., Pirko Y., Kozub N.,Rabokon A., Karelov A., Ivaschuk B., Yemets A., Blume Y. Screening of wheat varieties with effective resistance genes to the high virulent strain of stem rust UG99. Agrobiodiversity for Improve the Nutrition, Health And Quality of Human and Bees Life”, (11th–13th September 2019, Nitra, Slovakia), P.139.

94. YemetsA.I., Blume R.Y., Rabokon A.N., Pirko Y. V., Cahoon E.B., Blume Y.B. amma-tubulin gene intron length polymorphism of different Camelina species. Abstr. of 2019 ASCB/EMBOMeeting (7-11 December 2019, Washington DC, USA),2019

95. Pirko Ya., Buy D., Rabokon A., Postovoitova A., Kalafat L., Blume Ya. Genomic fingerprinting of Linum usitatissimum L. cultivars using intron length polymorphism of γ-tubulin. Agrobiodiversity for Improve the Nutrition, Health And Quality of Human and Bees Life”, (11th–13th September 2019, Nitra, Slovakia), P.124.

96. PirkoYa., RabokonA., PostovoitovaA., KalafatL., BilonozhkoYu., BlumeYa. Intron length polymorphism of ß-tubulin and actin genes as efficient tool for Camelina sativa genotyping. Agrobiodiversity for Improve the Nutrition, Health And Quality of Human and Bees Life”, (11th–13th September 2019, Nitra, Slovakia), P.125.

97. Pydiura N., Pirko Ya., Galinousky D., Postovoitova A., Yemets A., Kilchevsky A., Blume Ya. Genome-wide identification, phylogenetic classification, and exon-intron structure characterisation of the tubulin and actin genes in flax (Linum usitatissimum) // Cell Biol. Intl. 2019. V. 43, P. 1010-1018. Keywords: actin; flax; genes; genome; tubulin. DOI:10.1002/cbin.11001. Q2

98. Rabokon A.M., Pirko Y.V., Demkovych A.Ye., Andreev I.O., Parnikoza I.Yu., Kozeretska I.A., Z. Yu, Kunakh V.A., Blume Y.B. Intron length polymorphism of в-tubulin genes in Deschampsia antarctica E. Desv. across the western coast of the Antarctic Peninsula. // Polar Science. 2019. 19. P. 151-154. Keywords: β-tubulin genes, Intron length polymorphism, Deschampsia Antarctica, Antarctic Peninsula, Population descrimination DOI:10.1016/j.polar.2018.11.001. Q2

99. DOI: 10.1002/cbin.10886. Rabokon A., Demkovych A., Sozinov A., Kozub N., Sozinov I., Pirko Ya., Blume Y. Intron length polymorphism of в-tubulin genes of Aegilops biuncialis Vis. // Cell Biol. Intl. 2019. Vol. 43, No. 9. P. 1031-1039. Keywords: b-tubulin; Aegilops; intron length polymorphism; plants genotyping; tubulin base polymorphism Q2

100. Galinousky D., Padvitski T., Bayer G., Pirko Ya., Pydiura N., Anisimova N., Nikitinskaya T., Khotyleva L., Yemets A., Kilchevsky A., Blume Ya. Expression analysis of cellulose synthase and main cytoskeletal protein genes in flax (Linum usitatissimum L.) Cell Biol. Intl., 2019, V. 43, N 9, p. 1065-1071 doi: 10.1002/cbin.10837 Q2

101. Blume R.Y., Rabokon A.N., Postovitova A.S., Demkovich A.Y., Pirko Y.V., Yemets A.I., Rakhmetov D.B., Blume Y.B. Evaluating the diversity and breeding prospects of Ukrainian spring camelina genotypes. Cytol. Genetics, 2020, 54(5): 420–436. DOI: 10.3103/S0095452720050084 (IF-0,475; Q4)

102.Kravets O.A., Pirko Ya.V., Kalafat L.O., Rabokon A.M., Postovoitova A.S.,Bilonozhko Yu.O., Privalikhin S.N., Lykholat Yu.V., Blume Ya.B.GeneticandreproductivestateassessmentofUlmuspumilaand U. suberosa invasive populations in the dnieper steppeunder climate change. Cytol.Genetics, 2020, 54(1): 3-15 DOI: 10.3103/S0095452720010090 (IF-0,475; Q4)

103.Rabokon A., PostovoitovаA., Bilonozhko Yu., Kalafat L., Pavlovska M., Prekrasna Ie., Parnikoza I., Kozeretska I., Pirko Ya., Blume Ya. Assessment of Colobanthus quitensis genetic polymorphism from the Argentine Islands region (maritime Antarctic) by actin, α- and γ-tubulin gene intron analysis. Ukr. Antarctic J., 2020, (1), 93—101. doi:10.33275/1727-7485.1.2020.382

104.Білоножко Ю.О., Рабоконь А.М., Постовойтова А.С., Калафат Л.О., Приваліхін С.М., Пірко Н.М., Демкович А.Є., Блюм Я.Б., Пірко Я.В. Генетичне профілювання омели білої (Viscum album L.) з використанням RAPD-аналізу. Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр., К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2020, Т. 26, С.82-86. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1246

105. Блюм Р.Я., Рабоконь А.М., Пірко Я.В. Поліморфізм довжини інтронів β-тубуліну у форм var. glabraта var. laxaпекінської капусти (Brassicarapassp. pekinensis) Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр., К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова,  2020.,Т.26, С.87-92.

106.Григорчук Д.І., Рабоконь А.М., Постовойтова А.С., Пірко Н.М., Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Оцінка генетичного різноманіття бджіл в Україні за допомогою мікросателітних маркерів. Фактори експериментальної еволюції організмів,: Зб. наук. пр., К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2020, Т. 26, С.56-60. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1241

107. Рабоконь А. М., Білоножко Ю. О., Постовойтова А. С., Калафат Л.О., Пірко Я. В., Блюм Я. Б. Поліморфізм довжини інтронів генів γ-тубуліну у Arabidopsisthaliana.Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр., К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2020, Т. 26, С.120-124. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1253

108. Bilonozhko Yu. O., Rabokon A. M., Postovoitova A. S., Kalafat L. O., Pryvalikhin S. M., Demkovych A. Ye., Blume Ya. B., PirkoYa. V. Intraspecific differentiation in white mistletoe (Viscum album L.) using the analysis of intron length polymorphism of β-tubulin genes and the SSR analysis. Cytol. Genet., 2021, 55(1):1-9 DOI: 10.3103/S0095452721010035 (IF- 0.576,Q4

109. PirkoYa., BorovayaM., DanylenkoI., KolomysO., SmertenkoP., LytvynO., RoshchinaN., StrelchukV., YemetsA., BlumeYa. Eco-friendly synthesis of gold nanoparticles using Camelliasinensis phytoextracts. Letters Appl. NanoBioSci., 2021, 10(3): 2515–2524. https://doi.org/10.33263/LIANBS103.25152524(Scopus/WoS)

110. Pirko Ya.V., Karelov A.V., Kozub N.O., Ivaschuk B.V., Sozinov I.A., Topchii T.V., Morgun V.V., Blume Ya.B. Identification of genes for resistance to yellow rust of Asian origin in winter wheat cultivars and lines.Cytol. Genetics, 2021, 55(3): 227–235.DOI: 10.3103/S0095452721030075 (IF- 0.576,Q4)

111. Vus K., Tarabara U., Danylenko I., Pirko Ya., Krupodorova T., Yemets A., Blume Ya., Turchenko V., Klymchuk D., Smertenko P., Zhytniakivska O., Trusova V., Petrushenko S., Bogatyrenko S., Gorbenko G. Silver nanoparticles as inhibitors of insulin amyloid formation: A fluorescence study. J. Mol. Liquids, 2021, Vol. 342, 117508 https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.117508 (IF- 6.2,Q1)

112. БілоножкоЮ.О., РабоконьА.М., ПостовойтоваА.С., КалафатЛ.О., БойкоН.С., ПриваліхінС.М., ТопчійТ.В., ДемковичА.Є., БлюмЯ.Б., ПіркоЯ.В. Генетичнийполіморфізмомелибілої(Viscum album L.) вУкраїні. Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр., К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2021, Т. 28, c. 36-41.

113. Dzhagan V., Kapush O.,Plokhovska S., Buziashvili A., Pirko Ya., Yeshchenko O., Yukhymchuk V., Yemets A., Zahn D.R.T. Plasmonic colloidal Au nanoparticles in DMSO: a facile synthesis and characterization. RSC Advances, 2022,12: 21591–21599. Q1https://doi.org/10.1039/D2RA03605C

114. Karelov A., Kozub N., Sozinova O., Pirko Ya., Sozinov I., Yemets A., BlumeYa.Wheat genes associated with different types of resistance against stem rust (Puccinia graminis Pers.)Pathogens, 2022, 11:1157. Q2 https://doi.org/10.3390/pathogens11101157

115. Dzhagan V., Smirnov O., Kovalenko M., Mazur N., Hreshchuk O., Taran N., Plokhovska S., Pirko Ya., Yemets A., Yukhymchuk V., Zahn D.R.T. Spectroscopic study of phytosynthesized Ag nanoparticles and their activity as SERS substrate. Chemosensors, 2022, 10:129.  Q2 https://doi.org/10.3390/chemosensors10040129 

116. Dzhagan V.M., Pirko Ya.V., Buziashvili A.Yu., Plokhovska S.G., Borova M.M., Yemets A.I.,  Mazur N.V., Kapush O.A., Yukhymchuk V.O. Controlled aggregation of plasmonic nanoparticles to enhance the efficiency of SERS substrates. Ukr. J. Phys. 2022, 67(1): 80-87. Q3 https://doi.org/10.15407/ujpe67.1.80

117. Lykholat Y.V., Rabokon A.M., Blume R.Ya., Khromykh N.O., Didur O.O., Sakharova V.H., Kabar A.M., Pirko Ya.V., Blume Ya.B. Characterization of β-tubulin genes in Prunus persica and Prunus dulcis for fingerprinting of their interspecific hybrids. Cytol. Genetics, 2022, 56(6): 481-493. Q3 DOI: 10.3103/S009545272206007X

118. Radchenko O.M., Sandetska N.V., Morgun B.V., Karelov A., Kozub N., Pirko Y.V., Blume Y.B. Screening of bread wheat varieties for the leaf rust resistance gene Lr34/Yr18/Sr57/Pm38/Bdv1. The Open Agr. J., 2022, 16 (Suppl-1, M6) e187433152206272. Q3 DOI: 10.2174/18743315-v16-e2206272

119. СахароваВ.Г., БлюмР.Я., РабоконьА.М., ПіркоЯ.В., МосякінС.Л., БлюмЯ.Б. ПорівнянняметодіввиділенняДНКзгербарнихзразківрижіюдрібноплідного(Camelina microcarpa Andrz. ex DC.). Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр., К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова,2022, 30: 30-36.

120. Гординський С.О., Постовойтова А. С., Рабоконь А.М., Пірко Я.В., Блюм Я.Б. Розроблення ILP-маркерів для Aegilops tauschii та застосування їх у молекулярно-генетичному аналізі. Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр., К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова,2022, Т. 30, С. 19-23.

121.Білоножко Ю.О., Калафат Л.О., Рабоконь А.М., Постовойтова А.С., Приваліхін С.М., Демкович А.Є., Пірко Я.В.2022. Особливості деревних рослин, які заселяє Vіscum album (Santalaceae). Український ботанічний журнал,79(6): 388–396.

122. Сахарова В.Г., Блюм Р.Я., Рабоконь А.М., Пірко Я.В., Мосякін С.Л., Блюм Я.Б. Порівняння методів виділення ДНК з гербарних зразків рижію дрібноплідного (Camelina microcarpa Andrz. ex DC.). Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр., К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова,2022, 30: 30-36.

123. Білоножко Ю. О., Круподьорова Т. А., Топчій Т. В., Рабоконь А. М., Постовойтова А. С., Калафат Л. О., Приваліхін С. М., Пірко Я. В. Фітофаги та мікобіота омели білої.Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр., К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова,2022, 31: 17-21.

 

 

Area of Interests: 
генетика, геноміка, біотехнологія, генетично модифіковані організми (ГМО)