Ви є тут

Про програму "Горизонт 2020" в Україні

 

    Дослідницько-іноваційна програма “Горизонт 2020“ (далі — Програма), наступниця 7-ої  Рамкової Програми, впроваджується в період з 2014 по 2020 рік із загальним бюджетом близько 87 млрд. євро за ініціативою об'єднання “Європа 2020“ та Інноваційного Союзу. Її глобальною метою є підвищення конкурентоспроможності науково-технологічних розробок наукових колективів країн Європейського Союзу, країн з асоційованим членством, промислових країн з економікою перехідного періоду та країн, що розвиваються, вихід спільної наукової-технічної продукції на світовий ринок, сворення єдиного ринку праці та поява нових робочих місць. Розробки та впровадження Програми мають допомогти у вирішенні основних суспільних викликів Європи, зокрема, продовольчої безпеки та забезпечення харчовими ресурсами, проблем збереження довкілля, чистоти води, змін клімату, розвитку “зеленого“ транспорту, створення відновлюваних джерел енергії, подолання старіння населення та інших загальновідомих проблем.

   Програму створено з метою інтеграції європейських ініціатив з досліджень та інновацій, зокрема рамкових програм із досліджень і технологічного розвитку (Framework Programmes for Research and Technical Development − FP); конкурентоспроможності та інновацій (Competittivness and Innovation Framework Programme − CIP) та Європейського Інституту інновацій та технологій (European Institute of Innovation and Technologies − ЕІТ).

   Нову Програму від 7-ої  Рамкової відрізняє cпрощена схема фінансування проектів завдяки простому відшкодуванню витрат і запровадженню єдиної системи оформлення документів та оцінки проектів для учасників; зменшення кількості перевірок та аудитів задля зменшення загального часу отримання грана до 100 днів; сполучення досліджень та інновацій, фінансова підтримка проектів від формулюваня ідеї до її провадження у виробництві і/або виходу на ринок, а також суттєвіша підтримка молодих науковців у реалізації своїх ідей. Крім того, фінансування можуть отримати не лише науковці, але й представники малого і середнього бізнесу та освітяни.

   Міжнародне співробітництво за програмою ”Горизонт 2020”  сфокусовано на взаємодії трьох основних груп країн: промислових країн перехідного періоду (отримують фінансування на певних умовах); країн ЄС та країн-сусідів (фінансуються автоматично); країн, що розвиваються (фінансуються автоматично). Щодо третьої групи країн, тобто тих, що не входять до ЄС і не є асоційованими членами Програми, до проектів можуть бути залучні конкурсні заявки дослідників та наукових груп країн, що підписали з ЄС угоду про науково-технічне співробітництво (Китай, Бразилія, Індія, США та інші). Угоди цього типу досі залишаються основним рушієм міжнародної співпраці за Програмою.

 

Три основні напрями програми ”Горизонт 2020” 

 

    “Трьома китами“ Програми, тобто її основними взаємодоповнючими приорітетами на 2014 − 2020 рр. є передова наука,  лідерство у промисловості та соціальні виклики, яки визначатимуть проекти, що першочергово отримають фінансову підтримку.

      Напрям Передова наука (Excellent Science) покликаний дати розвиток найкращим концепціями, виявити і дати можливіть розвинути індивідуальні наукові таланти, а також розробки наукових групп за сприянням Європейської Ради з наукових досліджень та Фонду новітніх технологій майбутнього, інтегрувати обраних перспективних науковців у сучасну європейську дослідницьку інфраструктуру, забезпечити їх навчання та кар’єрний ріст за допомогою  стипендій та грантів фонду Марі Склодовської-Кюрі.

      В свою чергу, напрям Лідерство у промисловості (Industrial Leadership) спрямований на покращення іміджу країн ЄС для міжнародних інвестицій у наукові дослідження та інновації, що буде досягнуто шляхом заохочення підприємницької діяльності, зокрема, малого та середнього бізнесу, аби надати їм можливість перетворитися на провідні компанії світового рівня. Пріоритетними темами досліджень за сектором “Лідерство у промисловості“ у 2014−2020 рр. обрано розвиток інформаційних, комунікаційних та космічних технологій, нано- та біотехнологій, а також якісних новітніх матеріалів та їх виробництва. 

      Наостанок, напрям  Суспільні виклики (Societal Challenges) відповідає пріоритетам політики у рамках стратегії “Європа 2020“ та програми “Європейське інноваційне партнерство“ за наступними темами:  охорона здоров’я, демографічні зміни та добробут; продовольча безпека, стале сільське господарство, лісівництво,  якість питної води, морські  дослідження, біоекономіка; безпечна, чиста та ефективна енергетика; раціональний, “зелений“ та інтегрований до інфраструктури міст транспорт; навколишнє середовище, клімат, ефективне використання ресурсів та сировини; країни світу, що розвиваються – побудова толерантного, прогресивного та розсудливого суспільства.

 

 

 

Категорія: