Ви є тут

Корисні посилання

Новини та події:

Практичне керівеництво до написання науквоих проектів на отримання грантів  Horizon 2020 http://espaitec.uji.es/en/presentacion-guia-para-la-preparacion-tecnica-y-administrativa-de-propuestas-horizon-2020/?platform=hootsuite

 

Новий календар H2020 calls в навності

http://www.zabala.eu/en/news/european-commission-invest-%E2%82%AC85-billion-research-and-innovation-2017-0

 

 

Міжнародні:

HORIZON2020– Основний інформаційний ресурс Програми –  http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020

CORDIS – Інформаційна служба ЄС з досліджень та розвитку – http://cordis.europa.eu/home_en.html

PARTICIPANT PORTAL – Портал учасників Рамкової програми – http://ec.europa.eu/research/participants/portal/

NIP/Ukraine  –  www.fp7-ncp.kiev.ua

BILAT-UKRAINE– Покращення двостороннього науково-технологічного співробітництва з Україною – http://www.bilat-ukr.eu/

INCO-EECA– Мережа міжнародної науково-технологічної співпраці з країнами Східної Європи і Центральної Азії – http://www.inco-eeca.net/

INCREAST –  Обмін інформацією з питань науки, технологій та інновацій між Європейським дослідницьким простром і країнами Східної Європи, Центральної Азії, Південного Кавказу

http://www.increast.eu/

Європейський Дослідницький Простір –  http://ec.europa.eu/research/__

 

Вибір галузі досліджень: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/find-your-area

Участь у проекті та пошук партнерів:

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-a-call/h2020-structure-and-budget_en.htm#ExSc

http://ec.europa.eu/research/participants/portal//desktop/en/funding/index.html

 

2014-2015 Practical guide for NMP calls H2020 Standard collaborative projects. NMP: Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing http://science.pu.if.ua/fp7/docs/Practical_Guide_NMP_Calls_H2020.pdf

 

 

Українські:

 

Вичерпна якісна інформація про програму ”Горизонт 2020” (детальна інструкція щодо пошуку партнерів, напрямки досліджень, умови участі у проектах, новини та консультаці) Загальна інформація щодо участі у Програмі є на сайті Державного космічного агентства України: http://www.nkau.gov.ua/nsau/horizon2020.nsf/mainU/9E78CC5D86A7158FC22578B9004839F3?OpenDocument&Lang=U

 

Рекомендації для участі у проектах програми ”Горизонт 2020”, розроблені к.б.н. Петром Яковичем Смалько, координатором НКП ”Здоров'я, демографічні зміни та добробут”http://biomed.nas.gov.ua/index/bioethics-comitee/120-ncp-ua

 

 

Відкриті конкурси програми ”Горизонт 2020” (кінець 2014 — початок 2015) http://biomed.nas.gov.ua/index/bioethics-comitee/120-ncp-ua

Загальна концепція програми Горизонт 2020: http://dknii.gov.ua/?q=node/1732(Державне агентство з питань електронного урядування України)

Мережа НКП програми ”Горизонт 2020”в Україні: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/national_contact_points.html#c,contact=country/sbg/Ukraine/1/1/0&function_details..function_abbr/sbg//1/1/0&+contact_name/asc.

 

Регіональна мережа НІП України http://www.fp7-ncp.kiev.ua/index.php/uk/page-5/page-23/

 

Колеги з НКП “Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка“ в Україні

 

ОДЕСА

 

Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

вул. Дворянська, 2, Одеса, 65026

Контактна особа: Тетяна Степанова, tanya.stepanova@onu.edu.ua

 

УЖГОРОД

 

Ужгородський національний університет економічної інформації

Інформаційно-консультативний центр міжнародного наукового співробітництва (ІКЦМНС)

вул. Підгірна, 46, Ужгород, 88000

Контактна особа: Надія Бойко, lesik@uzh.ukrtel.net

 

КИЇВ

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

вул. Героїв Оборони, 15, Київ-041, 03041

Контактна особа: Дмитро Засєкін, http://nubip.edu.ua/node/10350

 

 

 

 

Категорія: