Ви є тут

Продовжується розробка антитуберкульозних препаратів, запропоновані сполуки вже тестуються на штамах мікобактерій

У 2020 році в Державної Установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» стартував проект НФДУ (https://nrfu.org.ua/) № 2020.01/0357 "Створення нових ефективних інгібіторів формування Z-кільця з метою отримання протитуберкульозних препаратів антимітотичної дії", що виконується в межах конкурсної програми НФДУ "Наука для безпеки людини та суспільства" (2020-2021 pp.). Мультидисциплінарна експертиза учасників проекту дозволила логічно поєднати хімічний синтез, біоінформатичні і хемоінформатичні дослідження, високопропускний віртуальний скринінг, спектрофотометричну валідацію ліганд-білкової взаємодії, а також, прижиттєве тестування сполук-лідерів на штамах мікобактерії. Очікуємо результати вже в кінці 2021го року.

 

Проект передбачає пошук нових протитуберкульозних ліків, що за механізмом дії будуть спрямовані на молекулярні мішені апарату клітинного поділу і є унікальними виключно для мікобактерії.
Канонічний збудник туберкульозу людини (Mycobacterium tuberculosis) належить до комплексу ТВ-бактерій (т.з. «Mycobacterium tuberculosis complex»), до якої також належить збудник туберкульозу великої рогатої худоби (Mycobacterium bovis), що викликає близько 8% випадків туберкульозу людини. За офіційними даними, з 1995 року в Україні зареєстрована епідемія туберкульозу (Pai M.et al., 2016; https://phc.org.ua/) і нажаль, за останні 25 років ситуація лише погіршилась (Ю.І. Фещенко і співавт., 2019). Згідно результатам регулярного моніторингу ВОЗ, на початок 2020 року епідемія охопила всі області України. Так, за даними МОЗ України у 2019 році з 28539 офіційних випадків туберкульозу, 26032 - це підтверджені випадки туберкульозу легень, і лише 2507 випадків складають менш епідеміологічно небезпечні позалегеневі форми захворювання. У 12750 пацієнтів було підтверджено відкриту (активну) форму туберкульозу, що утворює особливо небезпечний пул мікобактеріальної інфекції. Як результат, від туберкульозу в Україні вмирає щороку щонайменше 3700 людей, а це більше ніж 10 людей щодня.
Актуальний проект № 2020.01/0357 НФДУ консолідує зусилля і професійну експертизу фахівців різного профілю і логічно поєднує експериментальні та обчислювальні методи дослідження. Крім співробітників державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», команда виконавців проекту також об'єднує фахівців Української лабораторії якості та безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Інституту органічної хімії НАН України та Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України.
Мультидисциплінарна експертиза учасників проекту № 2020.01/0357 НФДУ дозволила поєднати хімічний синтез, біоінформатичні і хемоінформатичні дослідження, високопропускний віртуальний скринінг, спектрофотометричну валідацію ліганд-білкової взаємодії, а також, прижиттєве тестування сполук-лідерів на штамах мікобактерії. Ми сподіваємось, що за результатами спільних досліджень, будуть визначені принципово нові сполуки, перевагою яких буде висока ефективність проти штамів Mycobacterium bovis та Mycobacterium tuberculosis. Передбачається, що будуть визначені протитуберкульозні агенти, хімічна структура яких буде значно відрізнятись від препаратів, що зараз залучені у клінічну практику. Це дозволяє сподіватись що окремі з знайдених сполук будуть здатні долати мультирезистентність найбільш небезпечних штамів мікобактерії.

ВИКОНАВЦІ:
Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»
∙ Карпов Павло Андрійович - Керівник проекту (д.б.н., с.н.с., завідувач лабораторії)
∙ Самофалова Дарія Олексіївна (к.б.н., відповідальний виконавець)
∙ Раєвський Олексій Володимирович (к.б.н.)
∙ Співак Світлана Ігорівна (к.б.н.)
∙ Ожерєдов Сергій Петрович (к.б.н.)

ifbg team tuberculosis

 

Національний університет біоресурсів та природокористування України
∙ Іщенко Людмила Мар'янівна (к.б.н., завідувач відділу молекулярно-біологічних досліджень)
∙ Мазур Валерій Миколайович (к.б.н., с.н.с.)
∙ Виговська Лілія Миколаївна (д.в.н., с.н.с., завідувач відділу мікробіологічних досліджень)

 

Інститут органічної хімії
∙ Борисов Олександр Володимирович (к.х.н.)

 

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна
∙ Лабудзинський Дмитро Олегович (к.б.н.)

 

Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова
∙ Свістунов Сергій Якович - (к.т.н., завідувач відділом)

 

 

 

 
 

Категорія: