Ви є тут

Хронологія-схема підготовки до захисту PhD

 

Хронологія-схема підготовки до захисту PhD

PhD-Chronology-scheme

 

 

Перелік документів

1. копія першої сторінки паспорта громадянина України та копія паспорта для виїзду за кордон (подається разом з оригіналом у двох примірниках);
2. копія диплома магістра (спеціаліста), два примірники (подається разом з оригіналом);
3. документ, що засвідчує зміну прізвища (імені) (за наявності), оригінал і дві копії;
4. список публікацій, сформований таким чином, щоб опис кожної публікації відповідав ДСТУ 2015 і мав активне посилання ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier), крім публікацій, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, або інформацію для службового користування;
5. довідки про практичне використання результатів дослідження (з номерами реєстрації вихідної та/або вхідної кореспонденції), оригінал і дві копії;
6. довідка про участь у науково-дослідній роботі за темою, що корелює з темою дисертації, з обов’язковим визначенням назви розділу (підрозділу), який виконував здобувач, та державного реєстраційного номеру, 1 оригінал і 1 копія;
7. витяг з наказу про зарахування до аспірантури, 1 оригінал і 1 копія;
8. витяг з протоколу засідання вченої ради про затвердження теми дисертації, 1 оригінал і 1 копія;
9. витяг з наказу про зміну наукового керівника (за наявності), 1 оригінал і 1 копія;
10. витяг з протоколу засідання вченої ради про зміну (уточнення) теми дисертації (за наявності), 1 оригінал і 1 копія;
11. дисертація у друкованому вигляді, оформлена належним чином (1 примірник з підписом здобувача і керівника), та електронному вигляді у форматі doc, docx єдиним файлом, де перша сторінка – це титул дисертації, остання сторінка – це копії довідок про практичне використання результатів дисертації;
12. копії наукових публікацій здобувача, в яких висвітлено наукові результати дисертації;
13. висновок наукового керівника (керівників), завірений ученим секретарем (4 примірника);
14. службова записка для отримання академічної довідки;
15. академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми, оригінал і дві копії;
16. індивідуальний план роботи аспіранта;
17. відомості про експертів відділу;
18. пропозиції щодо кандидатур до складу РВР;
19. заява на отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;
20. висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації;
21. витяг з протоколу розширеного засідання відділу;
22. заява на утворення РВР;
23. відомості про голову та членів РВР, засвідчені підписом особи, відповідальної за забезпечення діяльності разових рад;
24. згоди передбачуваних голови, рецензентів та офіційних опонентів на участь у роботі РВР.
25. довідка про результати перевірки на академічний плагіат рукопису дисертації;
26. копія наказу директора Інституту про утворення РВР;
27. рецензії рецензентів;
28. відгуки офіційних опонентів;
29. рішення РВР про присудження/відмову у присудженні ступеня доктора філософії;
30. копія наказу директора про видачу диплома доктора філософії;
31. копія диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка;
32. відеозапис трансляції захисту дисертації.

 

 

 

Категорія: