Ви є тут

Ярослав Пірко разом з колегами з інших інститутів отримали премію України імені Василя Яковича Юр’єва за видатні наукові роботи

Нагорода видатні наукові роботи Олег Леонов, Наталія Козуб, Ярослав ПіркоЯрослав Пірко разом з колегами з інших інститутів отримали премію України імені Василя Яковича Юр’єва за видатні наукові роботи – за цикл праць «Генетичні ресурси пшениці м’якої у постгеномну еру: нові молекулярно-генетичні маркери генів якості зерна та стійкості до хвороб як інструмент молекулярної селекції»

2023-05-15

 

 

 

 

Під час чергової сесії Загальних зборів Національної академії наук України, що відбулася 27 квітня 2023 року в Києві, Президент НАН України академік Анатолій Загородній вручив дипломи лауреатам премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2022 року.

Лауреатів премій імені видатних учених України оголосив віцепрезидент НАН України академік Вячеслав Богданов

Лауреатів премій імені видатних учених України оголосив віцепрезидент НАН України академік Вячеслав Богданов

Національна академія наук України щороку присуджує премії імені видатних учених України, аби відзначити вчених, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки й економіки України. Періодичність присудження кожної премії – раз на три роки.

Премію імені Василя Яковича Юр’єва за видатні наукові роботи в галузі генетики і створення нових методів акліматизації, більш високоврожайних сортів сільськогосподарських культур та високопродуктивних порід тварин – за цикл праць «Генетичні ресурси пшениці м’якої у постгеномну еру: нові молекулярно-генетичні маркери генів якості зерна та стійкості до хвороб як інструмент молекулярної селекції» отримали:

• завідувач лабораторії Інституту захисту рослин НААН України доктор біологічних наук Наталія Козуб;
• учений секретар Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» доктор біологічних наук Ярослав Пірко;
• завідувач лабораторії Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України доктор сільськогосподарських наук Олег Леонов.

Нагороду отримує доктор біологічних наук Наталія Козуб

Нагороду отримує доктор біологічних наук Наталія Козуб

 

Нагороду отримує доктор біологічних наук Ярослав Пірко

Нагороду отримує доктор біологічних наук Ярослав Пірко

 

Нагороду отримує доктор сільськогосподарських наук Олег Леонов

Нагороду отримує доктор сільськогосподарських наук Олег Леонов

 

Премію імені Василя Яковича Юр’єва за видатні наукові роботи в галузі генетики отримали Олег Леонов, Наталія Козуб, Ярослав Пірко

 

 

Категорія: