Ви є тут

Кадровий склад інституту на 01.04.10

Кадровий склад інституту на  01.04.10

Склад працівників

    Роки                

2007

2008

2009

2010

Доктори наук, всього,

середній вік (років)

2 

69,0

2

58,0

9

61,3

9

61,3

Кандидати наук всього,

середній вік (років)

8

63,2

7

63,2

22

46,1

22

45,7

Наукові співробітники;

середній вік (років)

34

55,7

32

54,8

65

48,1

68

47,7

Інженерно-технічні працівники  і лаборанти

4

2

9

7

Працівники підрозділів забезпечення і обслуговуючий персонал

25

27

37

37

Всього

63

61

111

112