Ви є тут

Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

*        1. Спільний проект на 2008-2009 рр. між Інститутом біотехнології рослин CNRS-UMR 8618 (Франція) та Державною установою Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України” в рамках угоди між установами НАН України та CNRS “Вплив УФ-В та оксиду азоту на мікротрубочки рослин та регуляцію клітинного циклу і поділу пластид за участю сигнального каскаду CDT1/EB1”.

*        2. Проект НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень „Порівняльний аналіз кіномів мікротрубочок у тварин та у вищих рослин” 2008-2009 р.р.

*        3. Спільний проект з ДФФД та ФФД Беларусі: „Створення та аналіз трансгенних рослин льону, стійких до динітроанілінових гербіцидів”.

*        4. НАН України та УНТЦ

      -  „Застосування грід-ресурсу для тотального аналізу особливостей просторової структури бета-тубулінів, що обумовлюють диференційну чутливість до бензимідазолів”.

      -  „In silico дизайн і синтез сполук з протитуберкульозною активністю на основі структурної взаємодії з FtsZ-білками”.

 

       Академік НАН України Я.Б. Блюм бере активну участь в  пропаганді досягнень української науки за кордоном. Нині він є віце-президентом і членом Наглядової ради Міжнародної асоціації громадських досліджень та регуляції у галузі біотехнології (Нідерланди), співзасновником  і членом Ради директорів Чорноморської біотехнологічної асоціації, членом Ради Федерації європейських товариств біологів рослин (FESPB) та представником України в Міжнародній асоціації біотехнології рослин (IAPB), а також членом редколегії журналу «The Open Horticulture Journal».