Ви є тут

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

§        АСПІРАНТУРА

      Розпорядженням Президії НАН України „Про відкриття аспірантури в наукових установах НАН України” від 24.12.2008 р. № 757   ДУ „ІХБГ НАН України”  дозволено, починаючи з 2009 р., проводити підготовку наукових кадрів через аспірантуру за спеціальностями: 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія; 03.00.20 – біотехнологія; 03.00.22 – молекулярна генетика.

     На 01.11.19 р. в аспірантурі Інституту навчається  6 аспірантів.

 

§        СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА  Д 26.254.01  ІЗ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ (затверджена наказом МОН України від 11.07.19 р. № 975)

     Спеціальності:

      03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія;

     03.00.20 – біотехнологія;

     03.00.22 – молекулярна генетика.