Ви є тут

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ

ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ КАДРІВ 

§        АСПІРАНТУРА

      Розпорядженням Президії НАН України „Про відкриття аспірантури в наукових установах НАН України” від 24.12.2008 р. № 757   ДУ „ІХБГ НАН України”  дозволено, починаючи з 2009 р., проводити підготовку наукових кадрів через аспірантуру за спеціальностями: 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія; 03.00.20 – біотехнологія; 03.00.22 – молекулярна генетика.

     На 01.01.10 р. в аспірантурі Інституту навчаються  9 аспірантів.

 

§        СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА  Д 26.254.01  ІЗ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ (Створена Наказом ВАК України від 02.06.09 р. № 405)

     Спеціальності: 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія;

     03.00.20 – біотехнологія; 03.00.22 – молекулярна генетика.

 

      В 2009 р. захищені 2 кандидатські дисертації.

      В 2010 р. подана до захисту кандидатська дисертація.

 

      В Інституті проведено попередній захист 2 докторських дисертацій наших співробітників.