Ви є тут

Публікації відділу геноміки та молекулярної біотехнології 2009р

Відділ геноміки та молекулярної біотехнології

 

Публікації:

Статті

 

Україна

 

1. Баер Г.Я., Рахметов Д.Б., Стадничук Н.О., Емец А.И., Блюм Я.Б. Использование культуры in vitro для получения селекционного материала пальчатого проса Eleusine coracana (L.) Gaertn. Фізіологія та біохімія культурних рослин, 2009, Т. 41, № 2, с. 140-145.

 

2. Барштейн В.Ю., Блюм Я.Б. Ювілей Чарльза Дарвіна в медальєрному мистецтві. Вісник НАН України, 2009, N 2, c. 51-55.

 

3. Блюм Я.Б., Барштейн В.Ю. Батько Зеленої революції. Пам’яті Нормана Борлауга. Вісник НАН України, 2009, N 12, c. 52-57.

 

4. Блюм Я.Б., Красиленко Ю.А., Шеремет Я.О., Ємець А.І. Конфокальна мікроскопія у центрі колективного користування унікальними приладами при Інституті харчової біотехнології та геноміки НАН України. Наука та іновації, 2009, Т. 5, № 2, с. 81-91.

 

5. Брицун В.М., Ємець А.І., Лозинський М.О., Блюм Я.Б. 2,6-Динітроаніліни: синтез, гербіцидні та антипротозойні властивості. Ukr. Bioorg. Acta, 2009, v. 7, N 1, с. 16-27.

 

6. Емец А.И., Ныпорко А. Ю., Дж. А. Сваер-Кларк, Баярд У. В., Блюм Я. Б. Молекулярный и структурно-биологический анализ мутантов Nicotiana plumbaginifolia для идентификации сайта взаимодействия их β-тубулина с динитроанилинами и фосфоротиоамидами. Цитология и генетика, 2009, т. 43, N 5, c. 69-76.

 

7. Емец А.И., Шеремет Я.А., Красиленко Ю.А., Блюм Я.Б. Реорганизация микротрубочек как ответ на реализацию сигнальных каскадов оксида азота (II) в растительной клетке. Цитология и генетика, 2009, т. 43, N 2, c. 3-10.

 

8. Жук В.П., Олійник Т.М., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Регенерація українських сортів картоплі та їх генетична трансформація синтетичними CRY-генами. Сб. научн. трудов Никит. бот. сада, 2009, т. 131, с. 197-201.

 

9. Іваницька В.В., Литвин Д.І., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Эффективная регенерация сахарной свеклы для агробактериальной трансформации синтетическим геном cry1Ac. Сб. научн. трудов Никит. бот. сада, 2009, т. 131, с. 206-209.

 

 

10. Карпов П.А., Емец А.И., Матусов В.Г.,  Ныпорко О.Ю., Надеждина Е.С., Блюм Я.Б. Биоинформационный поиск растительных гомологов STE20-подобных серин/треонин протеинкиназ. Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць, К.: Логос, 2009, Т. 7,  с. 14-21.

 

11. Карпов П.А., Надеждина Е.С., Емец А.И., Матусов В.Г., Ныпорко А.Ю., Шашина Н.Ю., Блюм Я.Б. Биоинформационный поиск растительных протеинкиназ, участвующих в фосфорилировании белков микротрубочек и регуляции деления клеток. Цитология и генетика, 2009, т. 43, N 3, c. С.63-79.

 

12. Карпов П.А., Ємець А.І., Матусов В.Г., Нипорко О.Ю., Надєждіна Є.С., Шашина Н.Ю., Блюм Я.Б. Биоинформационный поиск гомологов ассоциированной с микротрубочками протеинкиназы MAST2. Сб. научн. трудов Никит. бот. сада, 2009, т. 131, с. 181-187.

 

13. Карпов П.А., Емец А.И., Матусов В.Г., Ныпорко А.Ю., Надеждина Е.С., Блюм Я.Б. Биоинформационный поиск растительных гомологов Ste20-подобных серин/треониновых протеинкиназ \\ Цитология и генетика. – 2009. – Т.43. – №6. – С.68-77.

 

 

14.Козуб Н.А., Созинов И.А., Созинов А.А. Аллели высокомолекулярных субъединиц глютенинов Aegilops lorentii// Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр./ Укр. тов.-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова/ К.: Логос, 2009.– Т. 6.– С. 140–144

 

 

15. Красиленко Ю.А., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Нітрування тирозину як регуляторна посттрансляційна модифікація протеїнів. Укр. біохім. журн., 2009, 2009, т. 81, № 5, с. 5-15.

 

16. Ныпорко А.Ю., Емец А.И., Брицун В.М., Лозинский М.О., Блюм Я.Б. Структурно-биологическая характеристика взаимодействия тубулина с динитроанилинами. Цитология и генетика, 2009, т. 43, N 4, c. 56-70.

 

17. Ожередов С.П., Емец А.И., Брицун В.М., Ожередова И.П., Лозинский М.О., Блюм Я.Б. Скрининг новых производных 2,4- и 2,6- динитроанилинов на фитотоксичность и антимитотическую активность. Цитология и генетика, 2009, т. 43, N 5, c. 3-13.

 

18. Пірко Я.В., Корховий В.І., Кашеваров Г.П., Комарницький І.К., Карпов П.А., Ємець А.І., Кучук М.В., Сорочинський Б.В., Блюм Я.Б. Впровадження методів контролю генетично модифікованих компонентів у насіннєвому матеріалі сільськогосподарських культур та стандартизація їх нормативного забезпечення. Наука та іновації, 2009, Т. 5, № 2, с. 38-49.

 

19. Пірко Я.В.,  Таранець Л.П., Пірко Н.М., Шакула О.О., Коршиков І.І., Блюм Я.Б.  Ізоферментний аналіз Achillea glaberrima klok. та Achillea leptophilla bieb. у природному заповіднику «Кам’яні Могили». В зб: Інтродукція, селекція та захист рослин. С.177-178.

 

20. Пірко Я.В., Таранець Л.П., Шакула О.О., Коршиков І.І., Блюм Я.Б.  Дослідження генетичної мінливості Achillea glaberrima klok. та Achillea leptophilla bieb. за допомогою RAPD маркерів. Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць, К.: Логос, 2009, Т. 7, с. 48-50.

 

21. Танасиенко И.В., Емец А.И., Блюм Я.Б. Разработка эффективных методов регенерации и агробактериальной трансформации ячменя. Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку. Т. 2, 2009, Київ: Логос,  с. 541-547.

 

22. Танасиенко И.В., Емец А.И., Блюм Я.Б. Оценка эффективности каллусообразования и регенерации яровых сортов ячменя, районированных на территории Украины. Цитология и генетика, 2009, т. 43, N 4, c. 12-19

 

23. Танасиенко И.В., Емец А.И., Блюм Я.Б. Разработка метода эффективной трансформации ячменя (Hordeum vulgare L.) с помощью Agrobacterium tumefaciens. Сб. научн. трудов Никит. бот. сада, 2009, т. 131, с. 167-171.

 

24. Шеремет Я.А., Емец А.И., Вербелен Ж.-П., Блюм Я.Б. Влияние окадаиновой кислоты на морфологию корня Arabidopsis thaliana и организацию микротрубочек в его клетках. Цитология и генетика, 2009, т. 43, N 1, c. 3-10.

 

25. Шеремет Я.А., Емец А.И., Блюм Я.Б. Использование ингибиторов тирозинкиназ и  тирозинфосфатаз для изучения роли микротрубочек  в ответе клеток растений на холод. Фізіологія рослин: проблеми та перспективи розвитку. Т. 2, 2009, Київ: Логос,  с. 209-216.

 

26. Шиша Е., Белокурова В., Сикура И., Кучук Н. Збереження in vitro біорізноманіття видів родин Asclepiadaceae, Berberidaceae та Betulaceae. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. — 2009. — Випуск 26. — с. 192-196

 

27. Kozub N.A., Sozinov I.A., Sobko T.A., Kolyuchii V.T., Kuptsov S.V, Sozinov A.A. Variation at storage protein loci in winter common wheat cultivars of the Central Forest-Steppe of Ukraine// Цитология и генетика.– 2009.– 43, № 1.– С. 69–77.

 

25. .E.N. Shysha, A.I. Yemets, V.I. Korkhovyy, S.I. Spivak, E.V. Guzenko, V.A. Lemesh, N.A. Kartel, Ya.B.Blume.  Efficient plantlet regeneration and  Agrobacterium transformation of flax by chimericGFP-TUA6 gene. Сб. научн. трудов Никит. бот. сада, 2009, т. 131, с. 192-197.

 

 

 

 

 

 

СНД

 

1. Лемеш В.А., Гузенко Е.В., Емец А..И., Баер О.А., Баер Г.Я., Шиша Е.Н., Блюм Я.Б., Картель Н.А. Создание генетически модифицированных растений льна (Linum usitatissimum L.) методом агробактериальной трансформации. Молекулярная и прикладная генетика: науч. тр. Т. 9 / ред. кол: А.В.Кильчевский и др.]. – Минск, 2009, с. 139-145.

 

2. Емец А.И., Баер О.А., Радчук В.В., Блюм Я.Б. Агробактериальная трансформация льна-долгунца мутантным геном тубулина, несущим устойчивость к динитроанилиновым гербицидам. Генетика, т. 45, № 10, с. 1377-1385.

 

 

Авторські свідоцтва на сорти

 

1. Стаднічук Н.О., Баєр Г.Я., Ємець А.І., Блюм Я.Б., Рахметов Д.Б. Свідоцтво № 09551 про авторство на сорт рослин „Ярослав-8” Елевсина (Дагуса) Eleusine coracana (L.) Gaertn. Заявка № 08324001 від 03.11.2008 р. Державна служба з охорони прав на сорти рослин, 2009.

 

2. Рахметов Д.Б., Рахметова С.О., Новожилов О.В., Блюм Я.Б. Свідоцтво № 09554 про авторство на сорт рослин „Наставник” Щавнат Rumex patientia L. x Rumex tianshanicus A. Los. Заявка на сорт щавната „Наставник” № 08424001 від 03.11.2008 р. Державна служба з охорони прав на сорти рослин, 2009.

 

 

Тези в СНД

 

1.      Гузенко Е.В., Лемеш В.А., Картель Н.А., Баер Г.Я., Баєр О.А., Емец А.И., Блюм Я.Б. Результаты генетической трансформации льна-долгунца химерным геном GFP-TUA6. Пятый съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров (Москва, 21-27 июня 2009 г.), Ч. I, с. 540

 

2.      Емец А.И., Блюм Я.Б. Новые маркерные селективные гены для генетической инженерии растений на основе мутантных генов тубулина. Пятый съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров (Москва, 21-27 июня 2009 г.), Ч. I, с. 534.

 

3.      Карпов П.А., Надеждина Е.С., Матусов В.Г., Ныпорко А.Ю., Шашина Н.Ю., Емец А.И., Блюм Я.Б. Реконструкция кинома  микротрубочек растений с помощью инструментов биоинформатики. Пятый съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров (Москва, 21-27 июня 2009 г.), Ч. II, с. 11.

 

4.      Красиленко Ю.А., Шеремет Я.О., Ємець А.І. Вплив донору та скавенджеру NO на процеси диференціації клітин кореня Arabidopsis thaliana шляхом реорганізації мікротрубочок // “Актуальні проблеми ботаніки та екології”, матеріали міжнародної конференції молодих учених, ст.187-188, 11-15 серпня 209, м. Кременець, Україна

 

5. Karpov P.А., Nadezhdina Ye.S., Yemets A.I., Matusov V.G., Nyporko A.Yu., Shashina N.Yu., Blume Ya.B. Bioinformatic search of plant microtubule- and cell cycle related serine-threonine protein kinases Proc. of the Moscow Conf. on Computational Mol. Biology (Moscow, Russia, July 20-00, 2009), p. 145-147

 

6. Nyporko A.Yu., Blume Ya.B. Structural features of b-tubulin specific interaction with benzimidazole compounds Proc. of the Moscow Conf. on Computational Mol. Biology (Moscow, Russia, July 20-23, 2009), p. 265-267.

 

7. E.N. Shysha, V.I. Korkhovyy, S.I. Spivak, A.I. Yemets, Ya.B.Blume. Efficient plantlet regeneration and agrobacterium transformation of flax by plasmid carrying chimeric GFP-TUA6 gene / Abstracts of International Conference in commemoration of the 200th anniversary of Charles Darvwin and the 200th anniversary of Nikitsky Botanical Gardens “Actual problems of applied genetics, breeding and biotechnology of plants”, November 3-6, 2009, Yalta, Ukraine. – P.169.

 

Тези за кордоном

 

1. Blume Ya.B., Yemets A.I., Sulimenko V., Sulimenko T., Chan J., Lloyd C.W., Draber P. Plant tubulin phosphorylation on tyrosine residues. Plant Biology 2009 (July 18–22, Honolulu, Hawaii), p. 201.

 

2. Karpov P.А., Nadezhdina Ye.S., Yemets A.I., Matusov V.G., Nyporko A.Yu., Shashina N.Yu., Blume Ya.B. Bioinformatic search of plant microtubule- and cell cycle related Ser/Thr protein kinases. Abstracts of 8th Plant Genomics European Meeting, (7-10 October, 2009), Lisbon, Portugal, p. 185.

 

3. Krasylenko Yu.А., Sheremet Ya.A, Yemets A.I., Blume Ya.B. Arabidopsis thaliana root development is affected by nitric oxide via cortical microtubules reorganization. Plant ROS 2009 Conference July 8-10, 2009, Helsinki, Finland). Program and Abstracts, p. 603.

 

4. Nyporko A.Yu., Karpov P.А., Blume Ya.B. Mycobacterial FtsZ proteins as target for benzimidazole compounds: structural view. ASCB Annual Meeting, 2009 (5-9 December, San Diego).

 

5. Nyporko A.Yu., Yemets A.I., Blume Ya.B. Structural mechanisms benzimidazole interactions with β-tubulin. ASCB Annual Meeting, 2009 (5-9 December, San Diego).

 

6. Nyporko A.Yu., Yemets A.I., Blume Ya. B. Structural features of Plasmodium falciparum tubulin interaction with dinitroanilines. Research Advances in Malaria. Cell Biology of Malaria: Understanding Infection, Targeting Interventions (May 28-29, 2009), Baltimore, Maryland, USA, p. 40.

 

7. Tanassienko І.V., Yemets A.I., Radchuk V.V., Blume Ya.B. Agrobacteriummediated genetic transformation of barely (Hordeum vulgare) by  human lactoferrin gene. Acta Biol. Cracoviensia (Ser. Botanica), 2009, v. 51, suppl. 2, p. 97.

 

8. Sheremet Ya.A, Yemets A.I., Blume Ya.B. Tyrosine phosphorylation modulates organization of cortical microtubules in Arabidopsis root cells. Acta Biol. Cracoviensia (Ser. Botanica), 2009, v. 51, suppl. 2, p. 120.

 

9. Shulga S., Blume Ya., Tkachenko A. Biotechnology and effective strainsproducers of biobutanol. New Biotechnol., 2009, v. 25, Suppl., S256.

 

10. Yemets A.I., Krasylenko Yu.А.,  Sheremet Ya.A,  Blume Ya.B. Nitric oxide donor ans scavenger influence on Arabidopsis thaliana root development via cortical microtubules reorganization. Acta Biol. Cracoviensia (Ser. Botanica), 2009, v. 51, suppl. 2, p. 122.

 

 

 

 

У друці:

 

 Lytvyn, D.I., Yemets A.I., Blume Ya.B. UV-B overexposure induces programmed cell death in a BY-2 tobacco cell line. Environ. Exp. Bot. 2010, 68 (1), 51-57.

 

Емец А.И., Ожередов С.П., Брицун В.Н., Лозинский М.О., Швартау В.В., Блюм Я.Б.  Повышение активности граминицидов-ингибиторов ацетил-КоА-карбоксилазы в композициях с новыми производными динитроанилинов.// Физиол. раст. – 2009.(прийнято до друку)

 

Блюм Я.Б., Красиленко Ю.А., Ємець А.І. Нітрування тирозину як регуляторна посттрансляційна модифікація протеїнів // Український біохімічний журнал. − 2009. − 5. − in press.

 

Красиленко Ю.А., Емец А.И., Блюм Я.Б. Функциональная роль оксидa азота у растений //Физиология растений. − 2010. −3 или 4. − in press.

 

 

 

 

Конференції:

 

 

 5 Міжнародна наукова конференція “Фактори експериментальної еволюції організмів”Алушта, Крим, Україна, 21-25 вересня 2009 р.

 

ІV З,їзд Українського Товариства Фізіологів Рослин «Проблеми та перспективи розвитку», м. Київ, Україна, 23-24 червня, 2009.

 

Пятый съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров (Москва, 21-27 июня 2009 г.)

Міжнародна конференція молодих учених “Актуальні проблеми ботаніки та екології”, м.Кременець, 10-15 серпня, 2009.

Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми прикладної генетики, селекції та біотехнології рослин», м. Ялта, АР Крим, Україна, 3-6 листопада, 2009.

 

Research Advances in Malaria. Cell Biology of Malaria: Understanding Infection, Targeting Interventions (May 28-29, 2009), Baltimore, Maryland, USA, p. 40.

 

Plant ROS 2009 Conference July 8-10, 2009, Helsinki, Finland

 

Plant Biology 2009 (July 18–22, Honolulu, Hawaii)

 

Moscow Conf. on Computational Mol. Biology (Moscow, Russia, July 20-00, 2009)

 

 

The 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, Poland, Kracow, 21-25 September 2009.

 

8th Plant Genomics European Meeting, (7-10 October, 2009), Lisbon, Portugal

 

ASCB Annual Meeting, 2009 (5-9 December, San Diego)

 

Non-contact LCM (Laser Capture Microdissection) Workshop on November  19th and 20th, 2009

 

 

 

Міжнародні гранти

 

1. Спільний проект на 2008-2009 рр. між Інститутом біотехнології рослин CNRS-UMR 8618 (Франція) та Інститутом клітинної біології і генетичної інженерії, Національної Академії Наук України в рамках угоди між установами НАН України та CNRS “Вплив УФ-В та оксиду азоту на мікротрубочки рослин та регуляцію клітинного циклу і поділу пластид за участю сигнального каскаду CDT1/EB1”.

 

2. НАН України та Російський фонд фундаментальних досліджень

«Порівняльний аналіз кіномів мікротрубочок у тварин та у вищих рослин» 2008-2009

Керівник Я. Б. Блюм

 

3.НАН України та УНТЦ

1) «Застосування грід-ресурсу для тотального аналізу особливостей просторової структури бета-тубулінів, що обумовлюють диференційну чутливість до бензимідазолів»

Керівник О. Ю. Нипорко

2) «In silico дизайн і синтез сполук з протитуберкульозною активністю на основі структурної взаємодії з FtsZ-білками»

Керівник Я. Б. Блюм

 

4. Национальна академія наук Беларусі: Створення та аналіз трансгенних рослин льону, стійких до динітроанілінових гербіцидів.