Ви є тут

Умови користування послугами

УМОВИ

користування послугами

ЦККП “ГЕНТЕСТ” (“GENTEST”)

 

1. Науковіустанови та організації НАН України, які мають потребу в проведенні. досліджень на науковому обладнанні ЦККП “ГЕНТЕСТ” (“GENTEST”)(далі - замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділеннязагальної біології Президії НАН України, свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання ЦККП. Копія заявки в паперовому та електронному вигляді подається керівнику ЦККП “ГЕНТЕСТ”.

2. Бюро Відділення загальної біологіїПрезидії НАН України за поданням директора Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України при якому створено ЦККП “ГЕНТЕСТ”, затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру.

3. Директор Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення загальної біології, визначає графік роботи Центру та окремих наукових приладів/обладнання, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів/обладнання.

4. Для зручності колективного користування та оптимальнго використання приладів/обладнання і раціональної організації робочого часу працівників Центру “ГЕНТЕСТ”, встановлено наступний розпорядок роботи Центру – вівторок – з 8.00 до 17.00 та четвер з 8.00 до 16.00; обідня перерва з 12.00 до 13.00.

5. Надання (відшкодування) витратних матеріалів забезпечується замовниками згідно разового циклу робіт, пробопідготовки та амортизаційних витрат.

6. Для установ замовників, які не підпорядковані НАН України, обладнання ЦККП «ГЕНТЕСТ» може бути надане у платне користування згідно чинного законодавства України.

7. В друкованих роботах з використанням даних отриманих на обладнанні ЦККП «ГЕНТЕСТ» замовник, окрім прямого посилання де і в який спосіб було отримано дані, зобов’язаний на загальному рівні дотримуватись авторських прав.