Ви є тут

Відкриті конкурси

Відкритті конкурси програми ”Горизонт 2020” за напрямом “Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка“ на 2018 − 2020 рр.

 

Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry,

Marine, Maritime and Inland Water Research and the Bioeconomy

 

Фізіологам рослин, клітинним біологам, ботанікам:

Фітопатологам, мікологам, мікробіологам:

Розділ "біоекономіка":

Морські дослідження, аквакультура:

Харчова безпека:

 

       Окрім основних тем, запропонованих у межах вищезазначених проектів, Ви можете знайти цікаві і придатні саме для Вас проекти у перехресних тематиках за ключовими словами на Порталі Учасників – ParticipantsPortalhttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html Варто також звернути Вашу увагу, що науковці, представники середнього та малого бізнесу, викладачі та інші потенційні  пошукачі   програми  ”Горизонт 2020”, окрім відкритих конкурсів секторів ”Соціальні виклики” та ”Індустріальне лідерство” можуть брати участь у конкурсах Сектору ”Діяльність Марі Склодовської-Кюрі” (індивідуальні стипендії, персональні гранти, обмін персоналом тощо) http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

 

Матеріли з сайту Horizon 2020:http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water

 

Сучасне європейське суспільство вимагає поступового переходу до оптимального та відновлюваного використання біологічних ресурсів з метою створення харчових продуктів, волокон та іншої продукції, виробництво якої відбувається за участі живих організмів. Основою європейської економіки є сільське господарство, лісівництво, рибальство та аквакультура, а також біовиробництво.

 

Сільське і лісове господарство

 

    Сільське і лісове господарство завжди лежали в основі європейського суспільства, оскільки постачали надійну, здорову і поживну їжу, кормові та непродовольчі товари для широкого кола галузей промисловості, впливали на ландшафти, пыдтримували життя у сільскій місцевості, забезпечуючи її мешканців роботою. Науково-дослідна діяльність, поєднана з інноваційною політикою, покликана подолати три основні проблемами сьогодення у цих секторах: стабільне виробництво харчових продуктів в умовах зростання кількості населення; забезпечення сталого управління природними ресурсами і передбачення змін клімату; збалансований розвиток сільських територій та фермерських спільнот у країнах ЄС.

 

Агропромисловий сектор для безпечного та здорового харчування

 

   До основного поняття забезпечення населення харчовими продуктами не входить забезпечення продовольчої безпеки.  Остання має гарантувати вільний соціальний та економічний доступ до безпечного і повноцінного харчування з мінімальним шкідливим впливом продуктів на здоров'я і стан навколишнього середовища. Програма ”Горизонт 2020” надасть фінансову підтримку проектам, що базуються на наукових дослідженнях та інноваціях, спрямованих на вивчення та розробку норм безпеки виробництва, обробки та споживання харчових продуктів і кормів з метою підвищення конкурентоспроможності європейської агропромисловості на всіх етапах, від первинного виробництва до споживання.

 

Водні  біоресурси та морські дослідження

 

   Океани, моря та внутрішні водойми посідають понад 70% поверхні земної кулі, а водні організми можуть бути використані як продовольча, енергетична та біологічної основа продуктів. Існує необхідність у створенні екологічно доцільних механізмів управління та експлуатації аодних ресурсів, зокрема, оптимізацію стійкого рибного господарства та аквакультури для забезпечення продовольчої безпеки, впровадження нових розробок блакитних біотехнологій та стимулювання міжнаціональних морських досліджень.

 

Біопромисловість

 

   Перехід від використання вичерпних викопних енергетичних ресурсів до сталих низьковуглецевих ефективних джерел є суттєвим викликом, оскільки постає потреба у переорієнтації традиційних промислових процесів виробництва на так звані “екологічні”, ”зелені”, “дружні до навколишнього середовища” технології, а також у побудові новітніх підприємств з утилізації відходів (неодмінно позначених префіксом “біо“-) та відкритті нових ринків для біо-продуктів. Програма ”Горизонт 2020” підтримає ті проекти, що запропонують підходи до зменшення залежності Євросоюзу від викопних ресурсів і сприятимуть впровадженню політичного курсу відмови від вичерпних енергетичних джерел до 2020 року шляхом розробки альтернативних підходів. У першу чергу, фінансову підтримку отримають ті проекти, що сприятимуть виходу ЄС на передові позиції на відповідних ринках і підтримці Спільної сільськогосподарської політики, Європейської біоекономічної стратегії, і, в більш широкому сенсі, стратегії ”Європа 2020” та її флагманських ініціатив ”Інноваційний Союз” і ”Ресурсоефективна Європа”.

 

Інформацію про тренінги, інформаційні дні, онлайн-презентації, здобуті перемоги за напрямом “Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка“ Ви можете знайти у розділі "Newsroom" порталу HORISON2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water#Newsroom

   

 

Нова робоча програма на 2018- 2020 рр. !

  Work programme 2018  − 2020

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf

 

 

Open Calls:

Відкриті конкурси:

 

SUSTAINABLE FOOD SECURITY – RESILIENT AND RESOURCE-EFFICIENT VALUE CHAINS  (2018-2020)

Харчова безпека

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sfs-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SFS-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 

BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE GOODS AND SERVICES

- SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN BIOECONOMY "Rural Renaissance" (2018-2020)

Розділ "біоекономіка"

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-rur-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-RUR-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 

Marine, maritime and inland water research "Blue Growth" (2018-2020)

Морські дослідження, аквакультура

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bg-2018-2020.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BG-2018-2020/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc

 

 

Результати конкурсів програми "Горизонт 2020 " за напрямом "Харчова безпека та стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка" на 2016 - 2017 рр. . 

http://cordis.europa.eu/projects/result_en?q=%28contenttype%3D%27project%27%20OR%20/result/relations/categories/resultCategory/code%3D%27brief%27%2C%27report%27%29%20AND%20programme/pga%3D%27H2020-EU.3.2.%2A%27

 

Більше інформації про подальші оголошення нових конкурсів за цим напрямом можна відслідковувати тут:

http://c.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#c,calls=level3/t/EU.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.1.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.1./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.2./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.3./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.4./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.5./0/1/1/default-group&level5/t/EU.2.1.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.2./0/1/1/default-group&level4/t/EU.2.3./0/1/1/default-group&level3/t/EU.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.1./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.2./1/1/1/default-group&level4/t/EU.3.3./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.4./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.5./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.6./0/1/1/default-group&level4/t/EU.3.7./0/1/1/default-group&level3/t/EU.4./0/1/1/default-group&level3/t/EU.5./0/1/1/default-group&level3/t/EU.7./0/1/1/default-group&level2/t/Euratom/0/1/1/default-group&hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&Title,CallIdentifier.CallId/s//1/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc

 

Оновлення!! З 1 січня 2017 Швейцарія стала повноправним учасником програми "Горизонт 2020".

 

BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE GOODS AND SERVICES

- SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN BIOECONOMY

 

Конкурси програми "Горизонт 2020 " за напрямом "BIO-BASED INNOVATION FOR SUSTAINABLE GOODS AND SERVICES

- SUPPORTING THE DEVELOPMENT OF A EUROPEAN BIOECONOMY" на 2016 - 2017 рр. закрито 14 лютого 2017 р.

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bb-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BB-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier/desc

 

CALL: BIO BASED INDUSTRIES PPP  2017

Біопромисловість (закрито 14 лютого 2017 р.)

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2017.html

 

 

   

     

Відкриті конкурси

 

 

Категорія: