Ви є тут

Inna Horiunova

Main Profile

Горюнова Інна Іванівна
к.б.н., н.с. відділу геноміки та молекулярної біотехнології
Contact information: 
Контактна інформація: +38 (097) 871-35-98; e-mal: inna.horiunova.ukr@gmail.com

Full profile

Education: 

 

Освіта:

 

2006 2011−НПУ ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю “біологія та соціальна педагогіка”, диплом магістра з відзнакою.

 

2011 – 2014 − аспірантура в ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України“,спеціальність 03.00.11“цитологія, клітинна біологія, гістологія”, науковий керівник: д.б.н. Ємець Алла Іванівна.

 

2016 - к.б.н., 03.00.11 "цитологія, клітинна біологія, гістологія" "Вплив Cd2+, Ni2+, Zn2+ та Сu2+ на організацію цитоскелету коренів Arabidopsis thaliana"

 

Work experiences: 

2016 - дотепер – науковий співробітник лабораторії клітинної біології та нанобіотехнології

 

2013– 2016 – молодший науковий співробітник лабораторії клітинної біології та нанобіотехнології

Selected publications: 

 

Наукові статті

  1. Горюнова И.И., Красиленко Ю.А., Заславский В.А., Емец А.И., Блюм  Я.Б. Влияние кадмия на организацию актиновых филаментов в клетках корней Arabidopsisthaliana // Доповіді НАН України.– 2014,  №9. – с. 127-133 
  2. Горюнова И. И., Емец А.И. Влияние меди на цитоскелет разных типов клеток корней Arabidopsisthaliana// Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2015. - Том – 17. – c. 41 – 45
  3. Горюнова І. І., Ємець А. І. Вплив цинку на організацію актинових філаментів в клітинах коренів Arabidopsisthaliana/ І. І. Горюнова, // Наукові доповіді НУБіП. – 2015. – № 8 (57). – http://nd.nubip.edu.ua/2015_8/9.pdf
  4. Horiunova I. I., Krasylenko Yu. A., Yemets A. I., BlumeYa. B. Involvementofplantcytoskeletonincellularmechanismsofmetaltoxicity// CytologyandGenetics. – 2016. – Vol. 50, No. 1. – pp. 47–59
  5. Горюнова, І.І.,  Ємець А.І., Блюм Я.Б.Порівняльний аналіз впливу нікелю і кадмію на організацію мікротрубочок в клітинах коренів Arabidopsisthaliana// Український  ботанічний журнал.2015.  – №6. – с. 603–609.Горюнова И.И., Красиленко Ю.А., Емец А.И., Блюм Я.Б. Влияние никеля на организацию актиновых филаментов в клетках корней Arabidopsisthaliana// Доповіді НАН України . – 2016. - №2. – с. 109–116.
  6. Горюнова И.И., Красиленко Ю.А., Емец А.И., Блюм Я.Б. Влияние никеля на организацию актиновых филаментов в клетках корней Arabidopsisthaliana// Доповіді НАН України . – 2016. - №2. – с. 109–116. 

 

Area of Interests: 
клітинна біологія, вплив абіотичних факторів на цитоскелет рослинної клітини, конфокальна мікроскопія.