Ви є тут

Krasylenko Yuliya

Зображення користувача Krasylenko Yuliya.

Main profile

Красиленко Юлія Андріївна
к.б.н., н.с. відділу геноміки та молекулярної біотехнології
Contact information: 
j_krasylenko@ukr.net, y.krasylenko@gmail.com

Full profile

Education: 

 

2014 – координатор одного з національних контактних пунктів (НКП) дослідницької та інноваційної програми Європейського Союзу “Горизонт 2020“ за напрямом “Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка“

 

2012 –  к.б.н., 03.00.11. "Роль мікротрубочок в опосередкуванні дії оксиду азоту на рослинну клітину", Голова Ради молодих вчених ІХБГ НАН України

 

2012  –  локальний координатор Дня рослин в Україні (http://fascinationofplantsday.org/ukraine.htm) (supporting scientist of the Fascination of Plants Day in  Ukraine)

 

2007 – 2010 – аспірантура за спеціальністю 03.00.11 – "цитологія, клітинна біологія, гістологія" при Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України (2007-2009) та ДУ "Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України" (2010). Науковий керівник – д.б.н. Ємець Алла Іванівна.

 

2005 – 2007 – магістратура  за спеціальністю "біохімія" Національного університета “Києво-Могилянська Академія”, диплом з відзнакою

Магістерська дипломна робота: ”Вивчення функціональної ролі нітротирозилювання та фосфотирозилювання рослинних тубулінів в клітинах кореню Arabidopsis thaliana (GPP-MAP4)”.

 

2001 – 2005 – бакалаврат за спеціальністю "біологія" Національного університета “Києво-Могилянська Академія”

Бакалаврська дипломна робота: “Вдосконалення регенераційного протоколу для трансформації Solanum melongenum L. та Solanum pseudocapsicum L.”

 

1999 – 2001 – Перше Київське медичне училище за спеціальністю "медсестра", диплом з відзнакою

 

 

Work experiences: 

 

2012дотепер – викладач кафедри клітинної біології та генетичної інженерії у навчально-науковому центрі "Інститут біології" Київського національного університету ім.Т.Г. Шевченка  http://biology.univ.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=900:2012-11-01-13-21-26&catid=314:2012-10-23-20-51-49&Itemid=602

 

2012дотепер – науковий співробітник лабораторії клітинної біології та нанобіотехнології

 

20102012 – молодший науковий співробітник лабораторії клітинної біології та нанобіотехнології

 

2007 2010 – інженер 1-ої категорії лабораторії клітинної біології та біотехнології Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

 

2002 2005 – студентська навчальнa практика в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України і Інституті агроекології та біотехнології НАН України

 

 

Scholarships and Awards:

 

2014 – Грант для відвідання 7 Міжнародної конференції об’єднання “PlantaEuropa“ (м.Колумпарі, о.Крит, Греція)

 

2014 – Премія (3 місце) за участь у фотовиставці при 7-ій Міжнародній конференції об’єднання “PlantaEuropa“ (м.Колумпарі, о.Крит, Греція)

 

2013 – Стипендія для підтримки мобільності студентів,аспірантів, викладачів та науковців від уряду Словаччини

http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants

 

2012, 2013 – Гранти для молодих дослідників від компанії "ОПТЕК" (представника Сarl Zeiss в Україні) http://optec.zeiss.ru/news/Molodye_uc.html

 

2011 – Премія Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

 

2009 2011 – Стипендія Президента України для молодих учених

 

Членство у професійних об'єднаннях:

 

2014 – Міжнародне об’єднання “PlantaEuropa

2011 – Українське товариство генетиків та селекціонерів М.І. Вавілова

2010 − Урядова організація "Українське товариство біологів рослин"

2010 − Українське товариство клітинних біологів та біотехнологів

2008 − Федерація Європейського товариства біології рослин (FESPB)

 

 

Selected publications: 

2015

 

Yemets A.I., Krasylenko Y.A., BlumeY.B. Nitric oxide and UV-B radiation // Nitric Oxide Action in Abiotic Stress Responses in Plants, Springer. Eds.: M.N. Khan, M. Mobin, F. Mohammad,  F.J. Corpas.– 2015. – Chapter 9. – P. 141–145.

 

 

2014

 

Krasylenko Y.A. A new record of Arceuthobium oxycedri (Santalaceae s. l.) on Platycladus orientalis (Cupressaceae) in Crimea. – Ukr. Bot. J. – 71 (5).  – P. 599 –602.

 

 

Горюнова И. И., Красиленко Ю. А., Заславский В. А., Емец А. И. Влияние кадмия на организацию актиновых филаментов в клетках корней Arabidopsis thaliana. Доповіді Національної академії наук України. – 2014. – №9. – С. 127 – 133.

 

Yemets A.I., Tanasienko I.V., Krasylenko Y.A., Blume Y.B. Plant-based biopharming of recombinant human lactoferrin. Cell Biol Int. 2014. 38(9):989–1002.

 

BlumeY.B.,Krasylenko Y.A., Demchuk O.M., Yemets A.I. Tubulin tyrosine nitration regulates microtubule organization in plant cells. Frontiers Plant Sci. 2014. 4 (530):1– 14.

 

 

2013

 

Krasylenko Yu.A., Yemets A.I., Blume Ya.B. Microtubules are involved in UV-B-induced signalling events in plant cell. Plant Signal. Behav. 2013.8: e24031; http://dx.doi.org/10.4161/psb.24031ion.

 

 

2012

 

Krasylenko Yu.A., Yemets A.I., Blume Ya.B. Cytoskeleton-mediated signalling pathways in UV-B perception by plant cell. Emir. J. Food Agric. 2012. 24 (6):557-564http://ejfa.info/index.php/ejfa/pages/view/coming_issue2012

 

Блюм Я., Красиленко Ю, Емец А.И. Влияние фитогормонов на цитоскелет растительной клетки // Физиология растений. – 2012. – Vol. 59 (4). – P. 557 –573.

 

2011

 

Krasylenko Y., Yemets A., Sheremet Y., Blume Y. Nitric oxide as a critical factor for perception of UV-B irradiation by microtubules in Arabidopsis // Physiologia Plantarum.– 2011. – Vol. 145 (4). – P. 505 –515. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1399-3054.2011.01530.x/abstract

 

Yemets A.I., Krasylenko Y.A., Lytvyn D.I., Sheremet Y.A., Blume Y.B. Nitric oxide signalling via cytoskeleton in plants // Plant Science. – 2011. – Vol. 181, Issue  5.– P. 545 – 554. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945211001282

 

Блюм Я., Литвин Д.,  Красиленко Ю, Шеремет Я., Емец А. Нитротирозилирование как посттрансляционная модификация растительного α-тубулина // Доповіді Національної академії наук України. – 2011. –  № 7. – С. 161 – 166.

 

2010

 

Красиленко Ю.А., Ємець А.І., Блюм Я.Б. Функциональная роль оксида азота у растений // Физиология растений. – 2010. – T.57, № 4. – С. 483 – 494.http://www.rusplant.ru/index.php?page=Posts.ViewPost&id=328&PHPSESSID=lcowrsvifjo

 

2009

 

Емец А.И., Красиленко Ю.А., Шеремет Я.А., Блюм Я.Б. Реорганизация микротрубочек как ответ на реализацию сигнальных каскадов оксида азота (ІІ) в растительной клетке // Цитология и генетика. – 2009. – Т. 43, № 2. – С. 3 – 10.

 

Блюм Я.Б., Красиленко Ю.А., Ємець А.І. Нітрування тирозину як регуляторна посттрансляційна модифікація протеїнів // Укр. Біохім. Журнал.– 2009. – Т. 81, № 5. – С. 5 –15.

 

Блюм Я.Б., Шеремет Я.О., Красиленко Ю.А., Ємець А.І. Конфокальна мікроскопія у центрі користування унікальними приладами при Інституті харчової біотехнології тa геноміки НАН України // Наука та інновації. – 2009. – Т.5, № 2. – С. 82 – 91.

 

Area of Interests: 
Клітинні механізми відповіді рослин на дію абіотичних стресових чинників (УФ-В, важкі метали, екстремальні температури), ідентифікація компонентів сигнальних шляхів (зокрема, оксиду азоту (NO) та білків цитоскелету), конфокальна мікроскопія, рослини-паразити флори України, клітинні механізми взаємодії рослин-паразитів та напівпаразититів з рослинами-господарями