Ви є тут

Nadia Pushkarova

Main Profile

Пушкарьова Надія Олександрівна
PhD
Contact information: 
pushkarovano@gmail.com

Full profile

Education: 

Кандидат біологічних наук,спеціальністьБіотехнологія – 03.00.20

2017

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України;

Наук.керівник: чл.-кор., проф. Кучук Микола Вікторович.

Тема: Розробка способів мікроклонального розмноження та вивчення впливу культивування invitroна біохімічні властивості та генетичну мінливість рослин рідкісних видів роду Crambe.

Україна

 

Спеціаліст, спеціальність Біологія

2010

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова;

Наук.керіаник: к.б.н. AllaKustovska.

Тема: Виділення серцевих глікозидів рослинного походження.

Україна

 

Бакалавр, спеціальність Біологія

2009

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова;

Наук.керіаник: к.б.н. AllaKustovska.

Тема: Рідкісні рослини як потенційне джерело вторинних метаболітів.

Україна

 

Work experiences: 

Науковий співробітник

2018-насьогодні

Відділ клітинної біології та біотехнології,

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України;

Наукове направлення: Agrobacterium-опосередкована генетична трансформація для отримання високоефективних олійних культур та рослин з  високою стійкістю до абіотичних чинників.

Україна

Молодший науковий співробітник

Відділ генетичної інженерії,

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України;

Наукове направлення: Відбір потенційного генетичного матеріалу (диких видів рослин) для поліпшення сільськогосподарських культур.

2017-2018

Україна

 

Провідний інженер

2016-2017

Відділ генетичної інженерії,

Інститутклітинноїбіології та генетичної інженерії НАН України;

Наукове направлення: культивування In vitroрідкісних видів роду Crambeта дослідження їх біохімічного складу. 

Україна

Інженер 1 категорії

2015-2016

Відділ генетичної інженерії,                                                                                              

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України;

Наукове направлення: Дослідження впливу культивування invitroна біохімічний склад та генетичну стабільність рослин.

Україна

Інженер

2014-2015

Відділ генетичної інженерії,                                                                                              

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України;

Наукове направлення: Збереження рідкісних видів рослин за допомогою методів біотехнології.

Україна

 

Аспірантура

2013-2016

Відділ генетичної інженерії,                                                                                              

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України;

Наукове направлення: мікроклональне розмноженння рідкісних видів родуCrambeяк чинник змін біохімічного складу рослин та генетичної мінливості.

Україна

 

Current projects: 
 • Грант НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку «Створення біокон’югатів екологічно безпечних квантових точок AgSяк нових інструментів для внутрішньоклітинної візуалізації», виконавець (2020-2021);

  Грант НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку «Дослідження фізіологічних та клітинних механізмів солестійкості дикорослих видів роду Crambe”, керівник (2021-2022);

Selected publications: 
 1. Pushkarova NO, Lakhneko OR, Morgun BV, Kuchuk MV, Blume YaB, Yemets AI (2019) Crambe aspera plants in vitro propagation and its effect on fatty acids and phenolic compounds content and genome stability. Biopolymers and Cell.35(2):118-128. DOI: 10.7124/bc.00099D
 2. Pushkarova NO,Lakhneko OR, Belokurova VB, Morgun BV, Kuchuk MV (2018) Peculiarities of Regeneration and Genetic Variability of Crambe koktebelica and Crambe tataria Plants in vitro. Cyt. and Gen.52(4):269-275. DOI: 10.3103/S0095452718040096
 3. Pushkarova NO, Kalista MS, Kharhota MA, Rakhmetov DB, Kuchuk MN (2016) Crambe tatariaSebeok seeds and plants grown in vitro and in vivo fatty acid composition comparison. Potravinarstvo. 10(1): 494 – 498. DOI: https://doi.org/10.5219/646
 1. Pushkarova NO, Plohovska SH, Horiunova II, Melnychyk OV, BuziashviliAYu,Pastuhova NL,Chugynkova TV, Yemets AI, Blume YaB(2021) Avermectin-containing polyfunctional biostimulants effect on wheat tolerance to salt stress.Repts Natl. Acad. Sci. Ukraine(in print)
 2. PushkarovaNO, KvaskoAYu, BuziashviliAYu, KravetsOA, Chugunkova TV, BlumeYaB, YemetsAI (2021) Effectof Avermectin-containingdrugsonwheatresistancetodrought. Repts Natl. Acad. Sci. Ukraine(in print)
 3. Krasylenko YuA, Horiunova II, Plokhovska SH, Borova MM, Pushkarova NO (2019) Distribution range of parasitic plants from Cuscuta L. and Orobanche L. genera in Ukraine. Fact. in Exp. Evol. of Organisms. 25:60-66. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v25.1140
 4. Pushkarova NO, Kyrpa-Nesmiian TM, Kuchuk MV (2019) The effect of aseptic cultivation of Crambe mitridatis Juz. plants on its biochemical composition. Visnik Ukr. Tov. Gen. i selekcioneriv.17(2):172-178. DOI: https://doi.org /10.7124/visnyk.utgis.17.2.1218
 5. Pushkarova NO, Kalista MS, Kharhota MA, Rakhmetov DB, Kuchuk MN (2016) Biotechnology approaches for conservation of the endangered species Crambe koktebelica (Junge) N. Busch and effect of aseptic in vitro cultivation on its biochemical properties. Biotechnol. acta. 9(4):19–27. DOI: https://doi.org/10.15407/biotech9.04.019
 6. Lakhneko OR, Pushkarova NO, Stepanenko A, Kuchuk MV, Morgun BV (2016) Phylogenetic study of Crambe species with ISSR markers. Vestnik of the South-Kazakhstan state pharmaceutical academy Republican scientific journal. 4(77):7-10.
 7. Lioshina LH, Bulko OV, Pushkarova NO, Peterson AA, Kuchuk MV (2017) The influence of LED lightning on iv vitro growth and development of some medical plants. Fact. in exp. evol. of organisms. 20:226-231 (in Ukrainian).
 8. Pushkarova NO, Belokurova VB, Kuchuk MV (2015) Seed surface sterilization efficiency as an important prerequisite in formation of endangered plant species in vitro collections. Fact. in exp. evol. of organisms. 17:241-244. (in Ukrainian)
 9. Pushkarova NO, Belokurova VB, Kuchuk MV (2016) Some biochemical characteristics of endangered plant species cultured in vitro. Fact. in exp. evol. of organisms. 19:182-184. (in Ukrainian)
 10. Pushkarova NO, Kalista MS, Belokurova VB, Kuchuk MV (2016) Endangered species Crambe steveniana in vitro plant culture obtaining and the study of aseptic cultivation influence on its biochemistry. The Journal of V.N.Karazin Kharkiv National University. 27:155-162. (in Ukrainian)

Патенти

 1. Hurtovenko IO, Konovalova OYu, Pushakrova NO, Kalista MS. Method of obtaining standardized biomass of fennel agastache and nettle agastache.  PatentUA№ 140728, 2020, Bull. № 5, Publ. 10.03.2020.
Area of Interests: 
• Біотехнологія; • Культура іn vitro, генетична трансформація; • Молекулярна біотехнологія та біохімія рослин; • Олійні види рослин та біопаливо.