Ви є тут

Svitlana Plochovska

Зображення користувача Svitlana Plochovska.

Main Profile

Плоховська Світлана Григорівна
провідний інженер відділу геноміки та молекулярної біотехнології
Contact information: 
тел: +38 (063) 922-98-20; +38 (098) 106-59-12; e-mail: sveta_plohovska@mail.ru

Full profile

Education: 

2012 – 2015 − аспірантура за спеціальністю 03.00.11 “цитологія, клітинна біологія, гістологія” при ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України“. Науковий керівник - д.б.н., проф., акад.Блюм Ярослав Борисович.

 

2011 – 2012 – диплом спеціаліста, спеціалізація "клітинна біологія та генетична інженерія" при Навчально-науковому центрі “Інститут біології” Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, диплом з відзнакою.

 

2007 – 2011 – бакалаврат  за спеціальністю “біологія” при Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, диплом з відзнакою.

Work experiences: 

2015 – дотепер −  провідний інженер відділу геноміки та молекулярної біотехнолгії ДУ “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України“.

Selected publications: 

Статті:

Плоховська С.Г., Красиленко Ю.А., Емець А.І., Блюм Я.Б. Вивчення ролі NO та актинових філаментів у відповіді рослин на дію холоду // Фактори експериментальної еволюції організмів / Київ. – 2015. -  Т.17. – С. 236-240.

 

Плоховская С.Г., Заславский В.А., Емец А.И., Блюм Я.Б. Участие актиновых филаментов в ответе клеток корня Arabidopsis thaliana на действие низкой температуры // Доповіді Національної Академії Наук України / Київ. - №7. – С.136-142.

 

Тези:

Плоховская С.Г., Емец А.И. Влияние холода на актиновые филаменты клеток корня Arabidopsis thaliana // ІІІ Міжнародна наукова конференція «Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти» / Харьков, 12 ноября 2014. – с.128.

 

S.H. Plohovska, A.I. Yemets. Effects of low temperature on the organization of actin filaments in Arabidopsis thaliana root cells // Выяснение роли актиновых филаментов в механизмах холодоустойчивости Arabidopsis thaliana // VI Международной научно-практической конференции «Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира / Ялта, 12-17 октября 2014. – с. 252-253.

 

Plohovska S.H., Emets A.I. Low temperature effects actin filaments in Arabidopsis thaliana root cells // International Symposium on Cell Biology jointly with 4th Ukrainian Congress for Cell Biology // Uzgorod, September 17-20, 2014. – р. 49.

 

Плоховська С.Г., Ємець А.І. Дослідження впливу холоду на актинові філаменти клітин Arabidopsis thaliana // XI Український біохімічний конгрес / Київ, 6-10 жовтня 2014. – с. 193.

 

Плоховська С.Г., Ємець А.І. Дослідження впливу низьких температур на актинові філаменти клітин Arabidopsis thaliana // Материалы международной научно-практической конференции молодых учёных / Ялта, 13-16 мая 2014 года.- с. 236.

 

Плоховська С.Г., Красиленко Ю.А.,Ємець А.І., Блюм Я.Б. З’ясування участі актинових філаментів у відповідь на холод клітин кореня Arabidopsis thaliana // Збірник тез міжнародної конференції «Геноміка рослин та біотехнологія» та другої конференції молодих учених «Біологія рослин та біотехнологія» / Київ, 23-24 грудня  2013 р. – с. 50.

 

Плоховська С.Г., Ємець А.І.   Вплив низьких температур на актинові філаменти клітин кореня A. thaliana // II Міжнародна науково - практична конференція «Природничі та медичні науки: актуальні проблеми і перспективи розвитку» / Київ, 14 листопада 2013. – с.16-18.

Area of Interests: 
Клітинна біологія, організація основних цитоскелетних структур рослинної клітини (мікротрубочки, актинові філаменти), вплив абіотичних факторів (зокрема, холоду) на цитоскелет рослини.