Ви є тут

Svitlana Plokhovska

Зображення користувача Svitlana Plokhovska.

Main Profile

Плоховська Світлана Григорівна
Науковий співробітник, к.б.н.
Contact information: 
e-mail: svetaplohovska@gmail.com

Full profile

Education: 

2018 - к.б.н., 03.00.11 "Захисна роль оксиду азоту від впливу низьких температур на організацію актинових філаментів Arabidopsis thaliana"

2012 - 2015  - аспірантура за спеціальністю 03.00.11 – "цитологія, клітинна біологія, гістологія" при ДУ "Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України". Науковий керівник – д.б.н., проф., академік НАН України Блюм Ярослав Борисович.

2011 - 2012  - спеціаліст, спеціальність "генетика" при  Навчально-науковому центрі "Інститут біології" Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, диплом з відзнакою.

2007 - 2011  - бакалавр, спеціальність "біологія" при Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, диплом з відзнакою.

 

Work experiences: 

2019 - дотепер  - науковий співробітник відділу геноміки та молекулярної біотехнології ДУ "Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України".

2018 - 2019  - молодший науковий співробітник відділу геноміки та молекулярної біотехнології ДУ "Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України".

2015 - 2018  -  провідний інженер відділу геноміки та молекулярної біотехнології ДУ "Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України".

 
Awards and Fellowship:
2020-2022 - Стипендія Президента України для молодих вчених;
2019 - Грант FEBS для участі в 44-му FEBS Конгресі, Краків, Польща (6-11 липня 2019);
2018 - Премія Президента України для молодих вчених.
 

Current projects: 

2021-2022 Грант молодим вченим НАН України «Дослідження фізіологічних та клітинних механізмів солестійкості дикорослих видів роду Crambe» (ДР 0121U112000);

2020-2022 - Грант НФДУ «Новітня SERS-наноплатформа для ефективного детектування біомолекул та патогенів» (РН 2020.02/0204);

2020-2021 - Грант дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України «Створення біокон’югатів екологічно безпечних квантових точок Ag2S як нових інструментів для внутрішньоклітинної візуалізації» (ДР 0120U100930);

2018-2019 - Грант дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України «Клітинні механізми взаємодії рослин-паразитів (представників родів Orobanche та Cuscuta) та їхніх господарів» (ДР 0118U100191);

2017-2018 - Грант молодим вченим НАН України «Дослідження відповіді цитоскелету рослин на дію абіотичних та біотичних стресових факторів та покращення їх адаптивних властивостей» (ДР 0117U00618);

2017-2018 - Грант ДФФД «Зелений синтез і характеристика люмінісцентних квантових точок CdTe як екологічно безпечних функціональних матеріалів нового покоління» (ДР 0117U003752, 0118U004421);

2016 - Грант ДКА «Проведення наукових космічних досліджень в рамках виконання міжнародних програм. Розроблення наукових програм з перспективних біологічних космічних досліджень. Дослідження рослинної їжі в умовах космічного польоту» (ДР 0116U007975);

2014-2015- Грант НАН України та РФФД «Вивчення формування та функціонування цитоміктичних каналів у вегетативних та генеративних клітинах рослин» (ДР 0115U005069).

 

Membership in Scientific Societies:

- Українське біохімічне товариство, 2018;
- Всеукраїнська асоціація біологів рослин, 2017;
- Українське товариство генетиків та селекціонерів, 2015;
- Українське товариство клітинних біологів та біотехнологів, 2015.
 

Selected publications: 

- Kravets EA, Plokhovskaya SH, Horiunova II, Yemets AI, Blume YaB (2021) Sources of chromosomal polymorphism of microsporocytes in species of Lilium L. and Allium L.: cytomixis, extra chromosomes, and chromatin diminution. Cytol Genet 55 (2) 107˗116. doi: 10.3103/S0095452721020080
- Yemets A, Shadrina R, Horyunova I, Plokhovska S, Kravets O, Blume Y (2021) Development of autophagy in plant cells under microgravity: the role of microtubules and atg8 proteins in autophagosome formation. Space research in Ukraine. 2018–2020 / Ed. O. Fedorov. – Kyiv: Akadem periodyka. – Р. 79–84.

- Borovaya M., Naumenko A., Horiunova I., Plokhovska S., Blume Ya., Yemets A. "Green" synthesis of Ag2S nanoparticles, study of their properties and bioimaging applications. Nanoscience. - 2020. doi: 10.1007/s13204-020-01365-3.

-  Плоховська С.Г.,  Ємець А.І.,  Блюм Я.Б. Залучення оксиду азоту до відповіді мікротрубочок рослинної клітини на дію високої температури. Доп. НАН Украины. - 2020, № 8. - C. 66-72. 66-72. doi: 10.15407/dopovidi2020.08.066

- Plohovska S.G., Krasylenko Yu.A., Yemets A.I. Low temperature effects on actin filament organization in Arabidopsis thaliana primary root cells. Cell. Biol. Int. - 2019. - Vol. 43 (9) - P. 1020-1030. doi: 10.1002/cbin.10931.

- Plohovska S.G., Yemets A.I., Blume Ya.B. Influence of cold on organization of actin filaments of different types of root cells in Arabidopsis thaliana. Cytol. Genet. - 2016. - Vol. 50 (5). - P. 318-323. doi: 10.3103/ S0095452716050108.

- Kravets E.A., Sidorchuk Yu.V., Horyunova I.I., Plohovskaya S.G., Mursalimov S.R., Deineko E.V., Yemets A.I., Blume Ya.B. Intra- and intertissular cytomictic interactions in the microsporogenesis of mono- and dicotyledonous plants. Cytol. Genet. - 2016. - Vol. 50 (5) - P. 267-277. doi: 10.3103/ S0095452716050054.

- Sidorchuk Yu.V., Kravets E.A., Mursalimov S.R., Plokhovskaya S.G., Goryunova I.I., Yemets A.I., Blume Y.B., Deineko E.V. Efficiency of the induction of cytomixis in the microsporogenesis of dicotyledonous (N. tabacum L.) and monocotyledonous (H. distichum L.) plants by thermal stress. Russ. J. Dev. Biol. – 2016. – Vol. 47 (6). – P. 335-347. doi: 10.1134/ S1062360416060072.

- Проценко О.В., Ясінский Я., Горюнова І.І., Плоховська С.Г., Борова М.М., Постовойтова А.С., Пірко Н.М., Пірко Я.В., Ємець А.І., Демидов С.В., Козерецька І.А. Оцінка токсичності та генотоксичності наночастинок Ag2S, синтезованих за допомогою біологічних матриць, на тест-системі Drosophila melanogaster Mg. (Diptera: Drosophilidae) Факторы экспериментальной эволюции организмов. - 2018. - Т.23. - С. 114-119. https://doi.org/10.7124/FEEO.v23.999.

- Kрасиленко Ю.А., Горюнова І.І., Плоховська С.Г., Борова М.М., Пушкарьова Н.О. Поширення рослин-паразитів родів Cuscuta L. та Orobanche L. в Україні. Факторы экспериментальной эволюции организмов. - 2019. - Т.25. - С. 60-66. https://doi.org/10.7124/FEEO.v25.1140.

- Кравец Е.А., Плоховская С.Г., Горюнова И.И., Емец А.И., Блюм Я.Б. Влияние цитомиксиса на ход микроспорогенеза и образование нередуцированных пыльцевых зерен в однодольных. Факторы экспериментальной эволюции организмов. - 2017. - Т.20. - С. 26-30. https://doi.org/10.7124/FEEO.v20.728.

- Кравец Е.А., Плоховская С.Г., Горюнова И.И., Сидорчук Ю.В., Мурсалимов С.Р., Дейнеко Е.В., Емец А.И., Блюм Я.Б. Конкурентное и Кооперативное поведение клеток в микроспорогенезе покрытосеменных. Факторы экспериментальной эволюции организмов. - 2016. - Т.18. - С. 46-50.

- Плоховська С.Г., Кравець О.А., Блюм Я.Б., Ємець А.І. Аналіз просторової організації актинових мікрофіламентів у відповіді рослин на дію холоду за використання програми MicroFilament analyzer. Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2016. - Т. 19. - С. 176-181.

- Плоховська С.Г., Красиленко Ю.А., Ємець, А.І., Блюм Я.Б. Вивчення ролі NO та актинових філаментів у відповіді рослин на дію холоду. Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2015. - Т. 17. - C. 236-240.

- Плоховская С.Г., Заславский В.А., Емец А.И., Блюм Я.Б. Участие актиновых филаментов в ответе клеток корня Arabidopsis thaliana на действие низкой температуры. Доп. НАН Украины. - 2015, № 7. - C. 137-143. https://doi.org/ 10.15407/dopovidi2015.07.136.

 

 

Area of Interests: 
Вивчення клітинних механізмів відповіді рослин на дію абіотичних стресових чинників (зокрема, низькі та високі температури), дослідженням організації основних цитоскелетних структур рослинної клітини (мікротрубочок та актинових філаментів), а також ідентифікація компонентів сигнальних шляхів (зокрема, оксиду азоту (NO) у відповідь на абіотичний стрес