Ви є тут

Tеtiana Ivanova

Зображення користувача Tеtiana Ivanova.

Main profile

Іванова Тетяна Сергіївна
Ph.D., науковий співробітник
Contact information: 
Tel: +380684614247, e-mail: ivanova_tatiana_wat2( at )bigmir.net

Full profile

Education: 

У 2009 р. закінчила НПУ ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «біологія, хімія».

2009 - 2012 рр.: аспірантура в Державній установі «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (ДУ "ІХБГ НАН України"), науковий керівник: д.б.н. Бісько Ніна Анатоліївна.

2018 р. - кандидат біологічних наук, спеціальність 03.00.20 "Біотехнологія", тема "Біотехнологія культивування лікарських макроміцетів на відходах перероблення зернових культур", ДУ "ІХБГ НАН України"

12 березня - 23 квітня 2019 р.: навчальний тренінг з питань інтелектуальної власності, трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю, організований ДНУ "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" спільно з ДО "Національний офіс інтелектуальної власності за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Національної академії наук України

2019-2020 р. World Intellectual Property Academy: "General Course on Intellectual Property", поглиблений курс "Patents", "Введение в договор о патентной кооперации", "Intellectuat Property Panorama", "Intellectual Property Management"

24 вересня - 2 жовтня 2019 р.: proBIOGAS International - Biogas engineering and operating training with plant visits, Stuttgart and Southern Germany,

організований Міжнародним центром з питань біогазу та біоенергетики та Державним інститутом сільськогосподарського машинобудування та біоенергетики Університету Гогенгейм

Work experiences: 

Квітень 2009 – жовтень 2009: провідний інженер Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

Листопад 2009 - жовтень 2012: інженер І категорії Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України» (ДУ "ІХБГ НАН України")

Листопад 2012 - лютий 2018: провідний інженер ДУ "ІХБГ НАН України"

Березень 2018 - квітень 2019: молодший науковий співробітник ДУ "ІХБГ НАН України"

З травня 2019: науковий співробітник ДУ "ІХБГ НАН України"

Current projects: 

"Розроблення технології отримання біогазу та органічних добрив із відходів виробництва біоетанолу"

"Розроблення технології заміщення викопних енергоносіїв при виробництві біоетанолу"

Selected publications: 

Статі:

1. Kulichkova G.I., Ivanova T.S., Köttner M., Volodko O.I., Spivak S.I., Tsygankov S.P., Blume Ya.B. Plant Feedstocks and Their Biogas Production Potentials // The Open Agriculture Journal. - 2020. - Vol. 14. - P. 219-234.

https://openagriculturejournal.com/VOLUME/14/PAGE/219/FULLTEXT/

2. Ivanova Т., Titova L., Megalinska G. Compositional Study of Schizophyllum commune Fr.: Fr. Grown On the New Substrate Breadcrumb / Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2015. – № 8 (57). Режим доступу: http://nd.nubip.edu.ua/2015_8/16.pdf 

3. Іванова Т. С., Бісько Н. А., Мегалінська Г. П. Фізіологічна активність Schizophyllum commune та Trametes versicolor при культивуванні на сухарній крихті / Вісник Одеського національного університету. Серія Біологія. Т. 20. Вып. 2 (37). – 2015. – C. 83–90. 

4. Ivanova T. S., Krupodorova Т. А., Barshteyn V. Yu., Artamonova A. B., Shlyakhovenko V. A. Anticancer Substances of Mushroom Origin / Experimental Oncology. – 2014. – Vol.36. – Iss.1. – P. 1–9. 

http://exp-oncology.com.ua/article/6746/anticancer-substances-of-mushroo...

5. Ivanova T. S. Breadcrumb as a New Substrate for Trametes versicolor and Schizophyllum commune Submerged Cultivation/ T. S. Ivanova, N. A. Bisko, T. A. Krupodorova, V. Yu. Barshteyn // Korean Journal of Microbiology and Biotechnology. – 2014. – Vol.42. – Iss.1. – P. 67-72. 

http://dx.doi.org/10.4014/kjmb.1309.09004

6. Krupodorova T. Screening of Extracellular Enzymatic Activity of Macrofungi / T. Krupodorova, T. Ivanova, V. Barshteyn // Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. – 2014. – Vol.3. – Iss.4. – P. 315–318. 

http://www.jmbfs.org/issue/february-march-2014-vol-3-no-4/jmbfs_0541_kru...

7. Krupodorova T. A. Some Macronutrient Content in Mycelia and Culture Broth of Medicinal Mushrooms Cultivated on Amaranth Flour / T. A. Krupodorova, V. Yu. Barshteyn, N. A. Bisko, T. S. Ivanova // International Journal of Medicinal Mushrooms. – 2012. – Vol. 14. – Iss.3. – P. 285-293.

8. Іванова Т. С., Круподьорова Т. А., Барштейн В. Ю., Мегалінська Г. П. Скринінг лікарських грибів при культивуванні на відходах харчової промисловості України /Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20. Біологія. – 2012. – №4. – С. 113–119.

9. Іванова Т. С., Бісько Н. А., Круподьорова Т. А., Барштейн В. Ю. Особливості глибинного культивування Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. на хлібній крихті / Наукові вісті НТУУ «КПІ» – 2012. – №23. – С. 30–35. 

10. Круподьорова Т.А., Барштейн В.Ю., Бисько Н.А., Іванова Т.С.   Сordyceps sinensis (Berk.) Sacc. (ascomycetes): склад міцеліальної маси та культуральної рідини / Мікробіологія і біотехнологія.- № 3.- 2011.- С. 78-87.

11. Іванова Т. С., Бісько Н. А., Барштейн В. Ю., Круподьорова Т. А. Біологічно активні речовини грибів відділу Basidiomycota (Огляд) / Проблеми харчування. – 2010. - №1-2(22). – C. 42-47.

12. Барштейн В.Ю., Бісько Н.А., Круподьорова Т.А., Іванова Т.С.   Амінокислотний склад продуктів біоконверсії шроту насіння амаранту вищими грибами / Проблеми харчування, № 3-4, 2009, С. 53-58.

 

Тези:

 

1. Дзигун Л.П., Іванова Т.С., Тітова Л.О., Циганков С.П. Культивування Trametes versicolor на відходах виробництва біоетанолу // Біотехнологія ХХІ століття: матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019). – Київ, 2019. – С. 32.

2. Kulichkova G., Ivanova T., Volodko O., Blume R., Tsygankov S. Biogas production from bioethanol plant wastes // “Youth and Progress of Biology”: XV International Scientific Conference for Students and PhD Students, dedicated to the 135th anniversary of J. Parnas (Lviv, April 9–11, 2019): abstracts. – Lviv, 2019. – P. 12.

3. Ivanova T. S., Titova L. O., Megalinska G. P., Tsygankov S. P. Exopolysaccharides of medicinal mushrooms after cultivation on corn and molasses stillages // Ліки – людині : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції / [Редкол.: В. П. Черних (гол. ред.) та ін.], 30-31 березня, Харків, 2017. – С. 11-12.

4. Іванова Т. С., Тітова Л. О. Отримання міцелію та екзополісахаридів лікарських макроміцетів при культивуванні на барді меляси // Біотехнологія ХХІ століття : Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 квітня, Київ, 2017. – С. 33.

5. Ivanova T., Megalinska G., Titova L. Trametes versicolor and Schizophyllum commune mycelia in submerged cultivation on breadcrumb // Youth and Progress of Biology : XIII International Scientific Conference for Students and PhD Students, 25-27 April 2017 : Book of abstracts. – Lviv, 2017. – P. 210–211.

6. Іванова Т. С., Бісько Н. А. Біологічно активні речовини лікарських макроміцетів при культивуванні на продуктах перероблення зернової сировини // Біологія рослин та біотехнологія : Третя конференція молодих учених, 16-18 травня 2017. – Київ, 2017. – С. 68.

7. Володько О. І., Іванова Т. С., Циганков С. П. Шляхи використання сорго цукрової багаси при виробництві біоетанолу // Біологія рослин та біотехнологія : Третя конференція молодих учених, 16-18 травня 2017. – Київ, 2017. – С. 57.

8. Ivanova T.S., Bisko N.A., Titova L.O., Tsugankov S.P. Utilization of Bioethanol By-Products in Processis of Macromycetes Cultivation / T.S. Ivanova, N.A. Bisko, L.O. Titova, S.P. Tsugankov // Current Problems of Biology and Ecology : Materials of International Scientific and Practical Conference (Vinnytsia, 3-7 October 2016). – Vinnytsia, 2016. – P. 115-117.

9. Ivanova T.S., Titova L.O. Corn and Molasses Stillages for Cultivation of Medicinal Macromycetes / T.S. Ivanova, L.O. Titova // From a Molecule Up to the Biosphere : Materials of XI International Young Scientist’s Biology Conference (Kharkiv, 29 November – 2 December 2016). – Kharkiv, 2016. – P. 93-94.

10. Мегалінська Г.П., Страшко С.В., Іванова Т.С., Сікура А.Й. Оздоровчий потенціал деяких злакових культур / Г.П. Мегалінська, С.В. Страшко, Т.С. Іванова, А.Й. Сікура // Матеріали Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління»: Зб. наук. праць (26-28 квітня 2016). – Вип. 1. – Київ, 2016. – С. 223-228.

11. Ivanova T., Bisko N., Titova L., Megalinska G. Submerged cultivation of medicinal mushroom mycelia on the breadcrumb / T. Ivanova, N. Bisko, L. Titova, G. Megalinska// Molecular Microbiology and Biotechnology : Abstracts of International scientific conference (Odessa, 21-23 June 2016). – Odessa, 2016. – P. 17.

12. Rudnytska O., Megalinska G., Ivanova T. Caesium-137 Content in Acer negundo Foliage from Kyiv City Parks / O. Rudnytska, G. Megalinska, T. Ivanova // Youth and Progress of Biology: Book of Abstracts of XII International Scientific Conference for Students and PhD Students (Lviv, 19-21 April 2016). –Lviv, 2016. –P. 188-189.

13. Ivanova T., Megalinska G., Titova L. Antimicrobial and cytostatic activity of mushrooms grown on the breadcrumb // Youth and Progress of Biology: XI International Scientific Conference for Students and PhD Students, 20-23 April 2015: Book of abstracts. – Lviv, 2015. – P. 342-343.

14. Іванова Т. С., Тітова Л. О., Мегалінська Г. П. Сухарна крихта як субстрат для культивування лікарських грибів // Біотехнологія ХХІ століття: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція, 24 квітня 2015 р. : тези допов. – К., 2015. – С. 43.

15. Ivanova T., Titova L., Megalinska G. Screening of medicinal mushroom cellulase and protease activity // Actual Problems of Microbiology and Biotechnology: International conference for young scientists, 1-4 June 2015 : abstracts. – Odesa, 2015. – P. 16.

16. Ivanova T. S., Bisko N. A., Titova L. O., Megalinska G. P. Vitamin content in medicinal mushrooms Schizophyllum commune and Trametes versicolor cultivated on breadcrumb // Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты: ІХ Международная научная конференция, 7-11 сентября 2015 г. : тезисы докладов. – Минск, 2015. – С. 154-155.

17. Ivanova T. S., Titova L. O., Megalinska G. P. Fatty acid composition of Schizophyllum commune and Trametes versicolor mycelia grown on the waste of bread production // Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности: ІІІ Международная научно-практическая конференция, 15-16 октября 2015 г. : сборник материалов. – Харьков, 2015. – С. 176-177.

18. Иванова Т.С. Утилизация продуктов переработки зернового сырья лекарственными грибами / Т. С. Иванова, Л. А. Титова, А. П. Мегалинская // Актуальные проблемы биоэкологии: Материалы Международной научной конференции, 23-25 октября 2014 г. – Минск, 2014. – С. 80-81.

19. Ivanova T. S. Mushrooms as a component of functional foods / Plant Biology and Biotechnology: 2-nd Conference of Young Scientists, 23-24 December 2013. – Kyiv, 2013. – P. 76.

20. Ivanova T. S. Amino Acid Composition of Medicinal Mushrooms Grown on the Waste of Bread Production / T. S. Ivanova, G. P. Megalinska, L.O. Antonenko // Biology: from a Molecule up to the Biosphere: VIII International young scientists’ conference, 3-6 December 2013. – Kharkiv, 2013. – P. 159.

21. Иванова Т. С. Скрининг ферментативной активности высших грибов / Т. С. Иванова, Т. А. Круподерова, В. Ю. Барштейн // Актуальні питання біології, екології, медицини та фармакології: Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю,  – Дніпропетровськ. – 2013. – С. 52-53.

22. Иванова Т.С. Культивирование лекарственных базидиомицетов для получения функциональных продуктов питания и диетических   добавок /Т. С. Иванова, Н. А. Бисько, А. П. Мегалинская, Л. А. Антоненко // Химия, био- и нанотехнологии, экология и экономика в пищевой и косметической промышленности: Материалы 1-й Международной научно-практической конференции, 10-13 июня 2013г. – Харьков, 2011.– С.117.

23. Іванова Т. С. Культивування базидіоміцетів на сухарній крихті / Т. С. Іванова, Т. А. Круподьорова // Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів: XIIконференція молодих вчених, 15-16 листопада 2012 р. – Київ,   2012. – С. 256-257.

24. Bilay V. Changes of thermophilic fungi during modern mushroom compost preparation (Phase I, II) and Agaricus bisporus spawn run / V. Bilay, S. Ivashchenko, T. Ivanova // Mushroom Science XVIII: Proceedings of the 18th Congress of the International Society for Mushroom Science,26-30August 2012. – China, Beijing,2012. – P.187.

25. Krupodorova T.A. Some Valuable Metabolites of Medicinal Mushrooms in Cultures Broth / T.A. Krupodorova, V.Yu. Barshteyn, N.A. Bisko, T.S. Ivanova// The 6th International Medicinal Mushroom Conference, 25-29 September 2011. – Croatia, Zagreb, 2011. – P. 80-81. 

26. Іванова Т.С. Культивування лікарських грибів на субстраті з хлібної крихти в якості основи для створення функціональних продуктів / Т.С. Іванова, Л.А. Антоненко, А.П. Мегалінська // Биология растений и биотехнология: Первая конференция молодых ученых (с международным участием), 5-7 октября 2011 г. – Белая Церковь, 2011. – С. 99.

27. Иванова Т.С. Влияние нанометаллов на рост лекарственных грибов / Т.С. Иванова, Л.А. Антоненко, Н.А. Бисько, О.В. Ященко, Н.Ю. Митропольская, Н.Р. Клечак // Микробиологическая биотехнология – наукоёмкое направление современных знаний: Международная научная конференция, 6-8 июля 2011 г. – Молдова, Кишинев, 2011. – С. 167-168.

28. Іванова Т.С. Біохімічні особливості глибинного культивування лікарського бізидіоміцета Ganoderma lucium (CURTIS) P. KARST / Т.С. Іванова, Т.А. Круподьорова // Український біохімічний журнал. – Київ. – 2011. – Т. 83. – № 4. – С. 141.

29. Иванова Т.С. Скрининг базидиомицетов - продуцентов ценных биологически активных веществ при культивировании на растительных отходах пищевой промышленности / Т.С. Иванова, Н.А. Бисько, В.Ю. Барштейн, Т.А. Круподерова, Л.А. Антоненко, А.П. Мегалинская // Биологически активные вещества: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения: Научно-практическая конференция, 23-28 мая 2011 г.– Крым, Новый Свет, 2011. – С. 363.

30. Бісько Н. А. Скринінг лікарських грибів для культивування на відходах харчової промисловості / Н. А. Бісько, Т. С. Іванова, В. Ю. Барштейн, Т. А. Круподьорова, Л. А. Антоненко, Г. П. Мегалінська // Біотехнологія XXI століття: V регіональна науково-практична конференція викладачів, науковців, аспірантів, молодих вчених та студентів, 26 квітня 2011 р.: тези доп. – Київ, 2011. – С. 59.

31. Іванова Т. Гемаглютинуюча й антибактеріальна активність лектиновмісної витяжки Ganoderma lucidum / Т. Іванова, Г. Мегалінська, Т. Круподьорова // Молодь і поступ біології: VII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, 5 - 8 квітня 2011 р.: збірник тез доп. – Львів, 2011. – С. 50-51.

32. Барштейн В.Ю. Использование продуктов переработки Amarantus caudatus L. в качестве субстрата для выращивания съедобных и лекарственных грибов / В. Ю. Барштейн, Н. А. Бісько, Т. А. Круподьорова, Т. С. Іванова // Иммунология, аллергология, инфектология. – Москва. – 2010. – № 1. – С. 240-241.

33. Barshteyn V.Yu. Investigation of Free Amino Acids, Fatty Acids Concentrations in Some Medicinal Mushrooms / V.Yu. Barshteyn, T.A. Krupodorova, N.A. Bisko, T.S. Ivanova// Euromedica:Internationaler Medizinischer Kongress, 3-4 Juni 2010. – Hannover, 2010. – P.15-17.

 

Патенти:

1. Лукашевич К.М., Блюм Р.Я., Іванова Т.С., Циганков С.П., Рахметов Д.Б., Блюм Я.Б. Патент України на корисну модель № 140592 "Спосіб отримання дизельного біопалива на основі олії тифону". Опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. Заявка № u 2019 06940 від 20.06.19. МПК C10L1/00.

2. Володько О.І., Іванова Т.С., Лукашевич К.М., Лантух Г.В., Блюм Р.Я., Кулічкова Г.І., Циганков С.П., Блюм Я.Б. Патент України на корисну модель № 140723. "Спосіб отримання біоетанолу при ферментуванні соку цукрового сорго в умовах зниженого тиску". Опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. Заявка № u 2019 08505 від 17.07.19. МПК C10L1/10, C12P7/06.

3. Патент України на винахід № 118997. Поживне середовище для культивування лікарських грибів, яке містить барду мелясну. Винахідники: Іванова Т.С., Тітова Л.О., Бісько Н.А., Клечак І.Р., Новак А.Г., Циганков С.П. Патентовласник: ДУ «ІХБГ НАН України». МПК А01G 18/20 (2018.01). Бюл. № 7 від 10.04.2019.

 4. Іванова Т. С., Тітова Л. О., Бісько Н. А., Клечак І. Р., Новак А. Г., Циганков С. П. Барда мелясна як поживне середовище для культивування лікарських грибів / Патент № 120389 на корисну модель. Заявник і патентовласник ДУ «ІХБГ НАН України». Бюл. № 20 від 25.10.2017, заявка u 2017 05285, МПК A01G 1/04, С05F5/008.

5.  Іванова Т.С., Бісько Н.А., Циганков С.П., Новак А.Г. Поживне середовище для культивування грибів / Патент № 98224 на корисну модель. Заявник і патентовласник ДУ «ІХБГ НАН України». Бюл. № 8 від 27.04.2015р., заявка u2014 10934, МПК A01G1/04 (2006. 01).

6. Барштейн В.Ю., Круподьорова Т.А., Бісько Н.А., Іванова Т.С., Троянський-Зеленчук С.В. Субстрат для вирощування грибів / Патент  № 54524 на корисну модель. Заявник і патентовласник ДУ «ІХБГ НАН України». Бюл. № 21 від 10.11.2010 (заявка № u 2010 06504), МПК А 01 G1/04.

Area of Interests: 
біотехнологія, біохімія, виробництво біогазу, анаеробне ферментування, інтелектуальна власність