Ви є тут

Tetiana Krupodorova

Зображення користувача Tetiana Krupodorova.

Main profile

Круподьорова Тетяна Анатоліївна
канд. біол. наук, старший науковий співробітник
Contact information: 
krupodorova@gmail.com

Full profile

Education: 

2022- і по теперишній час 

ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ / докторантура за спеціальністю 091, спеціалізація 03.00.20 "Біотехнологія"

2014

Вчене звання – старший науковий співробітник (спеціальність 03.00.20- біотехнологія).

2009

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук (спеціальність 03.00.21- мікологія). 

2005-2008 

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ / аспірантура за спеціальністю 03.00.21. "Мікологія"

2001-2002

Педагогічний університет ім.А.С. Макаренка, Суми/ спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія», кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладач біології.

1996-2001

Педагогічний університет ім.А.С. Макаренка, Суми/ спеціальність «Біологія та хімія», кваліфікація вчителя біології, хімії, валеології та основ екології.

 

Нагороди та стипендії:

Стипендія Президента України для молодих учених (2012-2014).

Стипендія Національної академії наук України для молодих учених (2010-2012).

 

Work experiences: 

2013 - по теперишній час 

Старший науковий співробітник ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"

2010-2013

Науковий співробітник ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України 

2008-2009 

Молодший науковий співробітник Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

 

Current projects: 

2021-2023

співкерівник  відомчої теми НАН України «Штамоспецифічні особливості росту та синтезу метаболітів перспективних видів базидієвих грибів за різних умов культивування» (№ державної реєстрації  0112U000435).

Встановлено штамоспецифічні особливості росту, синтезу екзополісахаридів, прояву антибактеріальної, антагоністичної та антирадікальної активностей і вмісту поліфенолів Pleurotus ostreatus та Fomitopsis betulina. З’ясована можливість культивування  комерційних штамів  P. ostreatus на альтернативних натуральних живильних середовищах, зокрема моно та комбіновані  основи для середовищ: шроти амаранту, зародків пшениці, висівки пшениці та відходи макаронного виробництва (крупка та бита вермішель). Використання альтеративних натуральних живильних середовищ  дозволило збільшити вихід біомаси штамів P. ostreatus у 2.2-2.9 разів порівняно з контролем. Досліджено антимікробний потенціал міцелію Hohenbuehelia myxotricha та виявлена значна антибактеріальна та антифунгальна активності щодо росту тест-культур: Staphylococcus aureus, S. aureus MRSA, Enterococcus faecalis, Escherichia  coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Candida albicans, Candida glabrata, Issatchenkia  orientalis.  Вперше встановлено антиоксидантний, окислювальний потенціал H. myxotricha. Виявлено вплив живильного середовища культивування на набуття антимікробної та антиоксидантної активностей. Глюкозо-пептон-дріжджове середовище було більш придатним для синтезу антибіотичних сполук проти E. coli. Проте Cабуро-декстрозне середовище було більш придатним для cинтезу метаболітів з антиоксидантними та антимікотичними метаболітами.

2018–2020

співкерівник  відомчої теми НАН України «Забезпечення оптимальних умов культивування макроміцетів для покращення їх фізіологічної активності та підвищення приросту біомаси» (№ державної реєстрації 0118U003812).

З’ясована можливість культивування 30 видів макроміцетів на субстратах з відходами олійно-жирового виробництва (шрот насіння амаранту, шрот виноградних кісточок). Досліджено антагоністичну активність макроміцетів проти Aspergillus niger, Mucor sp., Penicillium polonicum, Issatchenkia orientalis, Candida albicans та обчислено антагоністичний індекс для 31 виду макроміцетів. Відібрано Hohenbuehelia myxotricha як новий перспективний біотехнологічний об’єкт з потенційно широким спектром антимікотичної активності. Досліджено особливості росту H. myxotricha в культурі та виявлено вплив тривалості культивування та джерел вуглецевого й азотного живлення на набуття антимікотичної активності культуральною рідиною. Зʼясовано базові параметри вирощування та основні фізіологічні потреби живлення, необхідні для росту Pleurotus eryngii та синтезу екзополісахаридів. Вперше з’ясовано вплив похідних п’яти- та шестичленних азагетероциклів на ріст P. eryngii.  З’ясовано ріст Pleurotus nebrodensis за різних умов в культурі та встановлено, що целюлоза та дріжджовий екстракт сприяли кращому набуттю антимікотичної активності проти досліджених Aspergillus niger, Issatchenkia orientalis, Candida albicans. Встановлено позитивний вплив ультрафіолетового опромінення на ріст та антибактеріальну активність культуральної рідини Fomitopsis betulina. Встановлена актибактеріальна активність екстрактів культуральної рідини F. betulina в залежності від екстрагентів та тривалості культивування.

2015–2017

співкерівник  відомчої теми НАН України «Вивчення антибактеріальної активності макроміцетів» (№ державної реєстрації  0115U002083).

Виявлено суттєві відмінності в параметрах культивування, оптимальних для максимального росту міцелію Lentina edodesта Fomitopsis betulina та оптимальних для забезпечення максимального прояву антибактеріальних властивостей. Досліджено антибактеріальну активність 30 видів вищих грибів по відношенню до Bacillus subtilis, Escherichia coli  та Staphylococcus aureus 2. Вперше виявлена дана активність у Crinipellis schevczenkovi, Hohenbuehelia myxotricha, Oxyporus obducens, Spongipellis litschaueri. Ефективність антибактеріальної активності грибів та їх культуральної рідини доведена у порівнянні з комерційними антибіотиками та натуральними ефірними оліями. За результатами мінімально бактерицидної коцентрації по відношенню до еталонних Pseudomonasaeruginosa, E. coli, S. aureus та антибіотикорезистентних культур P. aeruginosa99/3066 MBL, P. aeruginosa125/3343 MBL, E. coli116/3196 KPC, S. aureus 22/824 MRSA, S. aureus 134/ 3569 MRCNS, Klepsiellapneumoniae6/509 ESBL, AmpC, KPC, Acinetobacterbaumannii50/1496 MBL, Acinetobacterbaumannii88/2995MBL, відібрано культуральну рідину Fomitopsis betulina як перспективну натуральну сировину чи додатковий компонент лікарських чи профілактичних засобів з високими антибактеріальними властивостями проти різних патогенних бактерій.Встановлено ранозагоюючу активність водного екстракту міцелію базидіальних грибів Ganoderma lucidum  та Crinipellis schevczenkovi. Здатність сприяти загоєнню ран шкіри за допомогою C. schevczenkovi  виявлено вперше.

2012-2014 

співкерівник відомчої наукової теми НАН України: "Вивчення противірусної та протипухлинної активністі лікарських грибів з метою створення функціональних продуктів харчування" (№ державної реєстрації 0112U000435).

Виконано експериментальні дослідження антивірусної активності суспензій вибраних видів грибів на моделях вірусів грипу та герпесу in vitro. Водні екстракти біомаси відібраних видів грибів виявили при експериментальних дослідженнях на моделях вірусів грипу типу А (серотип H1N1) та простого герпесу типу 2 (ВПГ-2), штам BH in vitro високий рівень антивірусної активності. Всі 10 видів грибів пригнічували репродукцію вірусу грипу на клітинах MDCK, а 4 види - Pleurotus ostreatus, Fomes fomentarius, Auriporia aurea, Trametes versicolor були ефективні у відношенні до вірусу герпесу в клітинах RK-13. Для видів Pleurotus eryngii, Lyophyllum shimeji, Flammulina velutipes вперше виявлена протигрипозна активність, медичні властивості Auriporia aurea взагалі виявлені вперше. Встановлено in vivo протипухлинну активність водного екстракту та міцелію базидіальних грибів Trametes versicolor  та Auriporia aurea; для останнього гриба така активність виявлено вперше. Виявлено більшу протипухлинну ефективність водних екстрактів  досліджених грибів у порівнянні з їх біомасою. На моделях карциноми Льюїса та карциноми Герена доведена протипухлинна активність T. versicolor, для   A. aurea – на моделі карциноми Герена. Визначено напрями використання культивованої біомаси відібраних видів грибів. Перспективною для створення лікувальних та профілактичних засобів визнано біомасу Trametes versicolor, для створення дієтичних добавок, а також в якості інгредієнта в рецептурах функціональних харчових продуктів – біомасу Pleurotus ostreatus. Проаналізовано рівень полісахаридів, амінокислотний склад біомаси P. ostreatus, отриманої на різних живильних середовищах. Встановлення сорбційної здатності біомаси P. ostreatus по відношенню до важких металів Pb2+, Hg2+, Cd2+ стало підставою рекомендувати її як інгредієнт в складі функціональних продуктів в якості природнього ентеросорбенту з метою профілактики негативного впливу важких металів на організм людини.

 

 

Selected publications: 

Статті:

Krupodorova, T., Barshteyn, V., Tsygankova, V. et al. Strain-specific features of Pleurotus ostreatus growth in vitro and some of its biological activities. BMC Biotechnol 24, 9 (2024). https://doi.org/10.1186/s12896-024-00834-9

Bilonozhko, Y., Shut, T., Krupodorova, T., Pirko, N., Holubchak, O., Pryvalikhin, S., Lykholat, O., & Pirko, Y. 2023. Impact of aqueous extract of Viscum album on different organisms . Regulatory Mechanisms in Biosystems14(3), 432-438. https://doi.org/10.15421/10.15421/022363

Dzhagan, V., Krupodorova, T., Atamanchuk, A., Lytvynenko, Y., & Dzhagan, V. 2023. Growth and morphological characteristics of some pyrophilous discomycetes in culture. Biosystems Diversity, 31(3), 282–289. https://doi:10.15421/012332

Bilonozhko, Y., Krupodorova, T., Rabokon, A., Postovoitova, A., Kalafat, L., Pirko, Y., & Blume, Y. 2023. In vitro cultivation and biocontrol potential of Botryosphaeria visci against European mistletoe (Viscum album L.). Acta Botanica Croatica, 82(2), 109–116. https://doi.org/10.37427/botcro-2023-011

Lomberg M., Krupodorova T., Krasinko V., Mykchaylova O. 2023. "The antibacterial activity of culture filtrates and mycelia of selected strains of macromycetes from genus Hericium." Botanica Serbica. 47(2):241-249. https://doi.org/10.2298/BOTSERB2302241L

Krupodorova T., Barshteyn V., Kizitska T., Ratushnyak V., Blume Y. 2023. " Antagonistic activity of selected macromycetes against two harmful micromycetes." Czech Mycology. 75(1):85-100 https://doi.org/10.33585/cmy.75106

Krupodorova T.A., Barshteyn V.Yu.,SevindikM. 2022. Antioxidant and Antimicrobial potentials of Mycelia extracts of   Hohenbueheliamyxotricha grown in different liquid media. BioTechnologia.103 (1):19–28.https://doi.org/10.5114/bta.2022.113912

Krupodorova Tetiana, Barshteyn Victor, Al-Maali Galeb, Sevindik Mustafa. 2022. Requirements for vegetative growth of Hohenbuehelia myxotricha and its antimycotic activity. Polish Journal of Natural Sciences.37(1):75–92. https://doi.org/10.31648/pjns.7525

Mustafin, Kairat, Bisko, Nina, Blieva, Raushan, Al-Maali, Galeb, Krupodorova, Tatyana, Narmuratova, Zhanar, Saduyeva, Zhazira and Zhakipbekova, Aigerim. 2022. "Antioxidant and antimicrobial potential of Ganoderma lucidum and Trametes versicolorTurkish Journal of Biochemistryhttps://doi.org/10.1515/tjb-2021-0141

Krupodorova, Tetiana, Barshteyn, Victor, Sekan Alena. 2021. “Review of the basic cultivation conditions influence on the growth of basidiomycetes.” CREAM (Current Research in Environmental & Applied Mycology) 1: 494–531 https://doi.org/10.5943/cream/11/1/34

Krupodorova, Tetiana, Barshteyn, Victor, Pokas, Olena. 2021. “Antagonistic effectiveness of Macromycetes against Candida albicans strains and Issatchenkia orientalis.” Nova Biotechnologica et Chimica 1: e760. https://doi.org/10.36547/nbc.760

Vus, Kateryna, Tarabara, Uliana, Danylenko, Ihor, Pirko, Yaroslav, Krupodorova, Tetiana,  Yemets, Alla, Blume, Yaroslav,  Turchenko, Vitalii , Klymchuk, Dmytro,  Smertenko, Petro, Zhytniakivska, Olga,  Trusova, Valeriya, Petrushenko, Sergii,  Bogatyrenko, Sergey, Gorbenko,Galyna. 2021. «Silver nanoparticles as inhibitors of insulin amyloid formation: A fluorescence study» Journal of Molecular Liquids  8, https://doi.org/ 10.1016/j.molliq.2021.117508

Krupodorova, Tetiana, Sevindik, Mustafa. 2020. «Antioxidant potential and some mineral contents of wild edible mushroom Ramaria stricta» AgroLife Scientific Journal  1:186-191.

Krupodorova, Tetiana, Barshteyn, Victor, Kizitska, Tetiana, Pokas, Elena. 2019. “Effect of cultivation conditions on mycelial growth and antibacterial activity of Lentinula edodes (Berk.) Singer and Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai.” Czech Mycology 2:167-186. https://doi.org/10.33585/cmy.71204

Krupodorova, Tetiana, Barshteyn, Victor, Kizitska, Tetiana, Kvasko, Hanna, Andriiash, Hanna, Tigunova Olena. 2018. “Effect of ultraviolet C irradiation on growth and antibacterial activity of Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han and Y.C. Dai.” GSC Biological and Pharmaceutical Sciences 3: 1-6.  https://doi.org/10.30574/gscbps.2018.4.3.0073

Зайченко, Тетяна, Круподьорова, Тетяна, Барштейн, Виктор, Дехтяренко, Наталія. 2017. “Антибактеріальні властивості деяких макроміцетів.” Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут" 3: 19-28

Krupodorova, Tetiana, Barshteyn, Viktor, Zabeida, Elena, Pokas, Elena. 2016. “Antibacterial Activity of Macromycetes Mycelia and Culture Liquid.” Microbiology and Biotechnology Letters 3: 246-253. https://doi.org/10.4014/mbl.1603.03003

Barshteyn, Viktor, Krupodorova, Tetiana. 2016.  “Utilization of agro-industrial waste by higher mushrooms: modern view and trends.” Journal of Microbiology, Biotchnology and Food Sciences 5: 563–577. https://doi.org/10.15414/jmbfs.2016.5.6.563-577

Krupodorova, Tetiana, Shmarakov, Igor, Barshteyn, Viktor, Borschovetska, Vira, Ketsa, Oksana, Marchenko, Mykhailo. 2016. “Anticancer potential of Trametes versicolor (L.) Lloyd and Auriporia aurea (Peck) Ryvarden mycelia in rat Guerin’s carcinoma.” Advances in Biomedicine and Pharmacy 1:1-8. https://doi.org/10.19046/abp.v03i01.01

Mariya Borovaya, Yaroslav Pirko, Tatyana Krupodorova, Antonina Naumenko, Yaroslav Blume & Alla Yemets. 2015."Biosynthesis of cadmium sulphide quantum dots by using Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm" Biotechnology & Biotechnological Equipment, 29:6, 11561163, https://doi.org/10.1080/13102818.2015.1064264

Krupodorova, Tetiana, Barshteyn, Viktor. 2015. “Alternative substrates for higher mushrooms mycelia cultivation.” Journal of BioScience and Biotechnology 3: 339–347.

Krupodorova, Tetiana, Klymenko, Pavlo, Barshteyn, Victor, Leonov, Yuri, Shytikov, Dmytro,  Orlova, Tetiana. 2015. “Effects of Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst and Crinipellis schevczenkovi Buchalo aqueous extracts on skin wound healing.” The Journal of Phytopharmacology 4:197-201.

Krupodorova, Tetiana, Rybalko, Svetlana, Barshteyn, Victor. 2014. “Antiviral activity of Basidiomycete mycelia against influenza type A (serotype H1N1) and herpes simplex virus type 2 in cell culture.” Virologica Cinica. 5: 284-290. https://doi.org/10.1007/s12250-014-3486-y

Ivanova, Tetiana, Krupodorova, Tetiana, Barshteyn, Viktor, Artamonova, Alla, Shlyakhovenko Vladimir. 2014. “Anticancer substances of mushroom origin.”. Experimental oncology 2: 58–66

Krupodorova, Tetiana, Barshteyn, Viktor, Ivanova, Tetiana. 2014. “Screening of extracellular enzymatic activity of macrofungi.” Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 4: 315−318

Krupodorova, Tetiana,  Barshteyn, Viktor,   Nina, Bisko,  Ivanova, Tetiana. 2012. “Some macronutrient content in mycelia and culture broth of medicinal mushrooms cultivated on amaranth flour.” International Journal of Medicinal Mushroom 3: 285−293. https://doi.org/10.1615/intjmedmushr.v14.i3.50

Глави у монографіях:

Krupodorova, Tetiana, Barshteyn, Victor. 2020. The Effect of Cultivation Conditions on Growth and Therapeutic Activity of Pleurotus eryngii. In Actual Problems of Natural Sciences: modern scientific discussions: Collective monograph, edited by Zygmunt Litwinczuk, 331-350. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

 

 

Участь у міжнародних наукових базах даних (бібліографічних, реферативних, ідентифікаційних) та індекси цитування:

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Krupodorova
GoogleScholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=LilTBLAAAAAJ&hl=ru
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55545626900
Orcid https://orcid.org/0000-0002-4665-9893
Web of Science https://publons.com/researcher/3805808/tetiana-krupodorova/
 

Area of Interests: 
Макроміцети, лікарські гриби, біологічно-активні речовини, біоконверсія, функціональні продукти, відходи харчової промисловості.