Ви є тут

Співробітники

Співробітники Відділу клітинної біології і біотехнології

Завідувач відділу, член-кореспондент НАН України, д. б. н., проф. Ємець Алла Іванівна

Заступник завідувача - к.б.н., с.н.с. Корховий Віталій Іванович

Провідний науковий співробітник, д.б.н., ст. н. с. Сахно Людмила Олександрівна

Провідний науковий співробітник, к.х.н. Пацюк Федір Никифорович

Старший науковий співробітник, к.б.н. Шиша Олена Миколаївна

Науковий співробітник, к.б.н. Горюнова Інна Іванівна

Науковий співробітник, к.б.н. Пушкарьова Надія Олександрівна

Науковий співробітник, к.б.н. Борова Марія Миколаївна

Молодший науковий співробітник, к.б.н. Мельничук Олександр Васильович

Молодший науковий співробітник, к.б.н. Пидюра Микола Олександрович

Аспірантка, Ніщенко Леся